wtorek, 7 listopada 2017

Przypomnienia i nowości

Coś interesującego - sądzimy, że dla każdego mieszkańca Malborka 

k.

Jeśli w tych obszarach poszukujecie Państwo informacji to zapewne znajdziecie tu coś, co Was zainteresuje.  Wystarczy kliknąć obrazek lub pójść" tropem" linku.
 


Do blogu dodaliśmy stałe zakładki;
Biblioteki Pedagogicznej w Malborku oraz zakładkę Malborskiej Rady Organizacji Pozarzadowych

oraz;

Po raz kolejny (6.XIobradował zespół inicjatywno doradczy - do którego burmistrz Malborka zaprosił organizacje pozarządowe i instytucje  oraz inne podmioty ze sfery pożytku publicznego, działające w obszarze profilaktyki uzależnień. 
Omawiano m.in obszary diagnoz, analiz oraz uczestników całokształtu sieci AfterCare w Malborku. W spotkaniu brali udział Barbara Wilczkowiak - Stowarzyszenie " Po-moc", Artur Hrycyna - CP i TU, Katarzyna Gostkowska-Kraczkowska - CPiTU, Sylwia Starosta - Romaniuk UM Malbork, Bożena Jezierska - Stowarzyszenie Monar, Jerzy Fulara - Stowarzyszenie " Tu i Teraz", Krzysztof Hajbowicz stow. Malborskie Forum Pomocowe. 

Spotkanie zespołu odbyło się w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Miejsce to dzisiaj (t.j. 7.XI) zapełni się pedagogami omawiającymi programy profilaktyczne.  Już wkrótce, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z dyrektorem Anuszkiewiczem i przedstawionymi informacjami  podczas piątkowego, (otwartego dla wszystkich mieszkańców) spotkania Malborskiego Forum Pomocowego - odbywać się będą w tym miejscu, bezpłatne warsztaty rozwojowe prowadzone przez fachowców. 

Będą mogli uczestniczyć w nich ci, którzy pragną nauczyć się asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem, trenować komunikację z innymi, etc. CPiTU to nie tylko miejsce dla osób potrzebujących pomocy, porady w obszarze uzależnień. 
To też dobre miejsce na odkrywanie swoich możliwości, swojego rozwoju osobistego i polepszania własnych umiejętności. 
k.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz