piątek, 24 maja 2019

Kontynuacja konsultacji społecznych w Malborku

Obejmuje zadania w obszarze rewitalizacji

efekt realizacji projektu - Malbork na „+”

Urzędnicy Miejscy, zajmujący się sprawami rewitalizacji (realizacją projektu) zapraszają mieszkańców Malborka na spotkania - konsultacje społeczne, dotyczące omówienia problematyki zagospodarowania następujących przestrzeni publicznych:
Park przy budynku Szpitala Jerozolimskiego w MalborkuTermin spotkania: 29.05.2019 godz. 17.30-18.30Miejsce spotkania: budynek Szpitala Jerozolimskiego w Malborku, ul. Armii Krajowej 68  
Ścieżka historyczna na obszarze rewitalizacji w Malborku Termin spotkania: 29.05.2019 godz. 18.30-19.30Miejsce spotkania: budynek Szpitala Jerozolimskiego w Malborku, ul. Armii Krajowej 68 
- Zadania, które zostaną poddane procesowi konsultacji społecznych są kontynuacją prac realizowanych w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego. Obecnie kończone są prace związane z uruchomieniem placówek społecznych. Realizowane są także inwestycje dotyczące prac remontowych w kamienicach na ul. Sienkiewicza. Kolejnym krokiem jest opracowanie dwóch projektów technicznych na zagospodarowanie obszaru parkowego przy budynku Szpitala Jerozolimskiego w Malborku oraz przebiegu ścieżki historycznej po obszarze rewitalizacji – poinformowała Monika Sasin Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta Malborka.

Działania są efektem realizacji projektu pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.
za informacją z magistratu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz