czwartek, 4 kwietnia 2019

W trosce o dzieci, młodzież i rodziców

Zbliża się poniedziałek 8 kwietnia 

.
W dzisiejszym, cotygodniowym spotkaniu z mediami uczestniczyła również  Małgorzata Krysik, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu UM Malbork. Przedstawiła; działania związane z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, oraz procedury, do jakich zobligowane jest w takiej sytuacji Miasto, jako organ prawny nadzorujący placówki. 

Burmistrz miasta powołał  zespół monitorujący  mający przygotować i wesprzeć placówki w przygotowaniu prawnym do opieki nad uczniami i dziećmi. Uruchomił dodatkowe, alternatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży w placówkach mu podległych (MCKiE oraz OSIR). 

Poinformował także, że dnia 8 kwietnia prowadzone będą, miejscach objętych strajkiem zajęcia o charakterze opiekuńczym, natomiast o charakterze dydaktyczno wychowawczym  zostaną zawieszone. 


Poniżej przedstawiamy wypracowany jednolicie tekst dla mediów, podobne informacje też dostali dyrektorzy placówek oświaty. Chodzi tu o to, jak podkreślano w magistracie, aby nie było niedomówień i przedstawione było jasne i przejrzyste przesłanie co do sytuacji, która i tak ma charakter dynamiczny. Bowiem jak się potoczą dalsze działania, związane z sytuacją - wyniknie "z i po" decyzjach ogólnopolskich central związków nauczycieli i lokalnych ich decyzji. Informacje lokalnie o rozwoju sytuacji i działaniach Miasta w tym względzie  będą podawane na bieżąco na stronach internetowych UM oraz w aplikacji "Blisko".
ABAH

Bezpłatne zajęcia dla dzieci w czasie planowanego strajku nauczycieli i pracowników oświaty

Informacja przekazana przez Urząd Miasta wszystkim mediom lokalnym

Przedstawiamy kolejne informacje związane z planowanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty.

Zgodnie z zapisami ustawowymi (co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem strajku) organizacje związkowe poinformowały pracodawców o rozpoczęciu strajku w: 

I. PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

1.Przedszkole nr 5
2. Przedszkole nr 10

II. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku 
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku
4. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku 
5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku 
6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku

UWAGA: Przedszkole nr 8 - organizacja związkowa nie ogłosiła strajku!

Powołany zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 21 marca 2019r. Zespół ds. zagrożeń związanych z organizacją pracy przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork w związku z planowanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty wypracował propozycje zapewnienia opieki dzieciom i uczniom w tym czasie.

Oferta bezpłatnych zajęć dla dzieci jest propozycją Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku.

I. Malborskie Centrum Kultury i Edukacji - Szkoła Łacińska, Stare Miasto 42 propozycja zajęć zgodnie z poniższym harmonogramem.

Oferta zajęć jest ograniczona liczbowo z uwagę na możliwości opieki przez instruktorów nad ograniczoną liczbą dzieci (maksymalnie 40). Tym samym będzie decydowała kolejność przyjścia.

Zakres zajęć przygotowanych dla chcących skorzystać z oferty w godzinach 10.00-14.00 obejmuje:

  • Zabawę klockami konstrukcyjnymi K’NEX (1,5 h)
  • Świat planszówek (prowadzenie rozgrywek w grupach) (do 3 h)
  • Podstawy fotografii (1h)
  • Czerpanie papieru i kaligrafia (1 h)
  • Zajęcia animacyjno-muzyczne dla dzieci w wieku do 10 lat (1-1,5 h)
  • Zajęcia astronomiczne (film w planetarium z elementem plastycznym lub dodatkowym modułem wykładowym) (1 h)
  • Doświadczalnia (1 h)
  • Mały podróżnik - Viva Italia (2 h)

Wiek dzieci od 6 do 13 lat.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00. Każdego dnia zakres zajęć będzie dostosowywany do wieku uczestników, którzy w razie konieczności zostaną podzieleni na grupy.

Dane kontaktowe w sytuacji, gdyby rodzice/prawni opiekunowie chcieliby pozyskać informację telefoniczną na temat dostępności miejsce:

Rezerwacja - Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska
Aleksandra Dziekan-Smentek
Aleksandra Karasińska 
tel 55 272 01 65 wew 207

II. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku, stadion ul. Toruńska 60 - zajęcia sportowe w godzinach 10.00-14.00 pod opieką trenera. Obowiązuje kolejność przyjścia z uwagi na możliwości objęcia opieką ograniczonej liczby dzieci.

Do dyspozycji rodziców pozostają pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, którzy będą udzielali informacji na temat organizacji pracy szkół i przedszkoli w trakcie strajku:

1) Pani Małgorzata KrysikNaczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, tel. 55 629 04 28,

2) Pani Ewa Szutiakinspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, tel. 55 629 04 26.


inf. przesłał Magistrat


Informacje z Wydziału OKS dotyczące sytuacji związanej z planowanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty

.
W Przedszkolu nr 8 w Malborku nie odbędzie się strajk

Na podstawie informacji uzyskanej w dniu dzisiejszym od Dyrektora Przedszkola nr 8 w Malborku strajk nie został ogłoszony w tym przedszkolu.

Na podstawie art.  20 ust. 3  ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U.2019, poz. 174) organizacja związkowa, która w wyniku referendum, uzyskała zgodę pracowników na strajk, ostatecznie zdecydowała, że nie ogłosi strajku w tej placówce (co powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem).  

-- 
Małgorzata Krysik
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miasta Malborka
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork
55 629 04 28 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza