wtorek, 30 października 2018

Zaproszenie na spotkania z pracownikami Urzędu Miasta

Punkt konsultacyjny na potrzeby rewitalizacji

.
W ramach projektu rewitalizacyjnego został otwarty punkt konsultacyjny na potrzeby rewitalizacji. Jest on do dyspozycji mieszkańców obszaru witalizacji, ale także wszystkich, którzy interesują się rewitalizacją i chcą czynnie uczestniczyć w tym procesie. 


Docelowo punkt będzie uruchomiony w wieży ciśnień, a już od października mieści  się  w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw  na ul. Grunwaldzkiej 16-18 (była fabryka tytoniu). 

Punkt jest miejscem spotkań  uczestników procesu rewitalizacji i miejscem udostępniania i przekazywania informacji na temat rewitalizacji w Malborku. W ramach punktu dyżurować będą konsultanci, których działania skupiać się będą wokół animowania działań rewitalizacyjnych w przestrzeni, gromadzenia pomysłów i potrzeb w zakresie rewitalizacji. 

Będzie to także miejsce bezpośredniego kontaktu mieszkańców z urzędnikami miejskimi i dialogu  między nimi. 

Obiekt ma kształtować aktywne postawy lokalnej społeczności, uruchamiać potencjał mieszkańców. Ma pełnić także rolę integracji międzypokoleniowej przy realizacji wspólnych zadań. 

 - Chcielibyśmy z miesięczny wyprzedzeniem podawać informacje o planowanych dyżurach konsultantów, aby mieszkańcy mogli zaplanować sobie czas i odwiedzić nasz punkt- mówi Anna Olkowska-Jacyno kierownik Biura ds. rewitalizacji. 

- W listopadzie w każdy wtorek od godz. 12.00 do godz. 14.00 w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw na ul. Grunwaldzkiej  czekają na mieszkańców obszaru rewitalizacji przedstawiciele Urzędu Miasta Malborka, którzy wspólnie z Państwem chcą wypracować jak najlepsze rozwiązania w rozpoczętym w Malborku procesie  rewitalizacji. 

Będzie można przyjść, porozmawiać, zgłosić problem i poszukać razem rozwiązań. Każdy pracownik reprezentuje rożne obszary tematyczne  które wybrzmiały podczas konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu rewitalizacyjnego. W miesiącu grudniu zaprosimy do punktu konsultacyjnego kolejnych przedstawicieli  Urzędu Miasta . Być może od Państwa także wypłynie sugestia z kim chcielibyście się spotkać. Chcielibyśmy, aby dyżury przedstawicieli Urzędu Miasta na stałe wpisały się w godziny otarcia punktu konsultacyjnego w zakresie działań rewitalizacyjnych– dodaje Anna Olkowska-Jacyno.  

Poniżej szczegółowy harmonogram dyżurów w listopadzie 
6 listopada (wtorek) - od godz. 12.00 do godz. 14.00 - dyżur pełnić będzie  Monika Sasin – zastępca naczelnika wydziału inżynierii i  pozyskiwania środków pozabudżetowych  
13 listopada (wtorek) - od godz. 12.00 do godz. 14.00 - dyżur pełnić będzie Anna Olkowska-Jacyno - kierownik biura ds. rewitalizacji  
20 listopada (wtorek) od godz. 12.00 do godz. 14.00 - dyżur pełnić będzie Tomasz Kosatka - zastępca komendanta Straży Miejskiej  
27 listopada (wtorek) - od godz. 12.00 do godz. 14.00- dyżur pełnić będzie Izabela Rybczyńska - miejski konserwator zabytków 

Zapraszamy mieszkańców do zadawania pytań, zgłaszania pomysłów i inicjatyw dotyczących rewitalizacji w każdym jej wymiarze - społecznym, inwestycyjnym, przestrzennym, środowiskowym. Chcemy aby wszystkie działania  realizowane  na obszarze rewitalizacji   odbywały się   poprzez partycypację z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, środowiskami  około biznesowymi zapraszając do współpracy i wskazując możliwości i narzędzia jakie daje rewitalizacja. 

- podje powyższe informacje magistrat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz