czwartek, 15 lutego 2018

COP

Co to jest Centrum Organizacji Pozarządowych?

.
Centrum Organizacji Pozarządowych to tylko nazwa umowna na określenie instytucji, którą może powołać organ administracji publicznej, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.
(art. 5 ust. 6). 

Instytucja ta ma za zadanie prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. Inaczej mówiąc chodzi o instytucję, która będzie wspierała organizacje i pomagała im w ich codziennych działaniach poprzez np. udostępnianie miejsc na spotkania, szkolenia, porady prawne lub księgowe, pomoc w zdobywaniu środków finansowych itp.

Centra Organizacji Pozarządowych działają już w wielu miejscowościach w Polsce. Można więc skorzystać ze sprawdzonych wzorów i rozwiązań. Są różne modele organizacji takich instytucji.

Czy każdy samorząd musi powołać Centrum Organizacji Pozarządowych?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie nakłada takiego obowiązku. Powołanie instytucji wspierającej lokalne organizacje pozarządowe powinno być uzależnione od tego, czy w danej gminie lub powiecie jest taka potrzeba. Jeśli lokalne organizacje pozarządowe zgłaszają, że jest im potrzebne wsparcie w postaci lokalu do spotkań, szkoleń czy porad specjalistów – wówczas samorząd powinien się zastanowić nad zapewnieniem im takich usług. Oczywiście zakres zaangażowania władz lokalnych będzie wynikał z jednej strony ze zrozumienia i chęci odpowiedzi na potrzeby organizacji, z drugiej zaś – z możliwości finansowych danego samorządu. Nie koniecznie musi to być od razu oddzielna instytucja, a już na pewno nie chodzi o mnożenie etatów urzędniczych. W sytuacji gmin wiejskich, gdzie działa niewiele organizacji pozarządowych, rozsądną wydaje się inicjatywa tworzenia takich centrów na szczeblu powiatu, jako wspólnej inicjatywy zainteresowanych samorządów gminnych i powiatowych. Ciężar finansowy rozkłada się wtedy na kilka lub nawet kilkanaście samorządów. Powstałe w ten sposób centrum ma do obsłużenia większą liczbę organizacji – z całego powiatu. Jednocześnie obowiązujący w Polsce model stosunkowo niedużych terytorialnie powiatów sprawia, że dostęp do takiej oferty (także komunikacyjny) byłby łatwy dla wszystkich zainteresowanych.

Kto prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych – samorząd czy organizacje?

Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli instytucja, która ma za zadanie wspierać organizacje pozarządowe może być prowadzona zarówno przez samorząd, jak i przez organizacje pozarządowe. Może być także prowadzona we współpracy samorządu i organizacji.
Centra Organizacji Pozarządowych działają już w wielu miejscowościach w Polsce. Można więc skorzystać ze sprawdzonych wzorów i rozwiązań. Są różne modele organizacji takich instytucji.

Centra mogą być prowadzone:
w całości przez samorząd – takie Centra Organizacji Pozarządowych działają np. w Gdyni - http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/300_29904.html, czy w Płocku - http://www.ump.pl/cwop/index2.php
tylko przez organizacje pozarządowe, np. w Warszawie - Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej - http://www.centrumwspolpracy.org.pl/
wspólnie przez samorząd i organizacje pozarządowe, np. powstające centrum w Ostrołęce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz