poniedziałek, 19 lutego 2018

Przegląd Spektakli Profilaktycznych

"Zagrożenia w moim otoczeniu"

.
Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku po raz XI organizuje  Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Do udziału zapraszamy młodzież z  klas VII szkół podstawowych, II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Malborka i Nowego Stawu. 


Tematem przedstawienia teatralnego mają być autentyczne problemy zgłaszane przez młodzież oraz konstruktywne sposoby ich rozwiązania. Scenariusz sztuki jest tekstem autorskim tworzonym przez młodzież. 

Przedstawienie stanowi kolejny element działań profilaktycznych realizowanych bądź zaplanowanych do realizacji w środowisku wykonawców.W przedsięwzięciu może brać udział cała klasa, natomiast grupa wykonawców w przedstawieniu może liczyć maksymalnie 15 osób.  

Zaproszenie kierujemy również do rodziców, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w pracach nad przedstawieniem np. przez udział w inscenizacji, pomoc w przygotowaniu scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, zapewnienie transportu, obecność na Przeglądzie w roli widza itp.

Czas trwania prezentacji 
do 20 minut, plus łączny czas na montaż i demontaż scenografii - 10 minut.

Do uczniów klas I - VI szkół podstawowych, z terenu miast Malbork i Nowy Staw adresowany jest konkurs plastyczny na temat " Zagrożeń w moim otoczeniu".

Celem tych przedsięwzięć jest 
promowanie prospołecznych zachowań wśród młodzieży. Wspieranie innowacyjności w podejmowanych przez młodzież działaniach profilaktycznych. Uwrażliwienie na problemy uzależnień oraz wyróżnienie inicjatyw profilaktycznych wśród młodzieży.

Członkowie komisji oceniającej będą brali pod uwagę:
wartość artystyczną pracy, kreatywność w podejściu do tematyki, innowacyjność w przedstawieniu problemu, zaangażowanie.

Prace wraz z wypełnioną Kartą zgłoszeniową należy do dnia 30.03.2018 r. 
przekazać na adres: Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas XI Malborskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, 12 kwietnia 2018 r. w  Sali Widowiskowej Klubu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 33. 

Andrzej Anuszkiewicz

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza