środa, 5 września 2018

Budżet Obywatelski Malborka

Trwają spotkania konsultacyjne 

.
Od początku września ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone jako propozycje do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, od 3 września ruszył cykl spotkań - konsultacji, poświęcony temu budżetowi. 


W poszczególnych obszarach miasta, na polecenie burmistrza  Marka Charzewskiego - urzędnicy (naczelnicy wydziałów) oraz przykładnie obaj burmistrzowie (Marek Charzewski i jego zastępca Jan Tadeusz Wilk) odpowiadają na pytania zainteresowanych mieszkańców miasta.

Oto niektóre zagadnienia związane z obywatelskim budżetem. Więcej przeczytać mozna na specjalnej stronie www - wystarczy kliknąć ten link lub przyjść na spotkanie konsultacyjne i spytać bezpośrednio to co Państwa interesuje w tej materii;

Czym jest budżet obywatelski?


Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. 
Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców miasta zadań istotnych z ich punktu widzenia oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu Miasta Malborka w ramach posiadanych środków.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Malborka zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terytorium miasta Malborka, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 1 marca 2018 r., ukończyli 16 lat.

Kto może głosować na zadanie?


Podobnie jak przy składaniu wniosku, mieszkańcy miasta Malborka zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terytorium miasta Malborka, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 1 marca 2018 r., ukończyli 16 lat.

Jaka jest kwota budżetu obywatelskiego na 2019 r.


W projekcie budżetu miasta Malborka na 2019 r. na realizację budżetu obywatelskiego przewidziana jest kwota 500.000 zł

Zasady głosowania:

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy zameldowany mieszkaniec, Miasta Malborka, który do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 01 marca 2018 r., ukończył 16 lat.

Aby prawidłowo oddać głos, 

należy wybrać maksymalnie 3 spośród Projektów Dużych oraz 3 spośród Projektów Małych przedstawionych na karcie do głosowania, które twoim zdaniem są najważniejsze.

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.


Aby prawidłowo oddać głos, należy podać imię i nazwisko, oraz numer PESEL.
W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.

Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.

Jeden numer telefonu mogą wykorzystać do zweryfikowania dwóch głosów.
Głosowanie na propozycje trwać będzie od dnia 01 września do dnia 01 października 2018 r.
BANWI na podstawie wiedzy, tekstów
ze stron budżetu obywatelskiego
Zdjęcia; Łukasz Mocek UMM  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza