środa, 21 marca 2018

Śródmieście Malborka zmieni swoje oblicze

Nie tylko wieża ciśnień przy Placu Słowiańskim

.
Malbork otrzyma ponad 8 milionów złotych na projekty związane  z rewitalizacją. Zmienią się ulice, podwórka, przybędzie miejsc aktywnego spędzania czasu. To niewątpliwie atrakcyjna i ciekawa koncepcja zagospodarowania przestrzeni w mieście. 


Umowę na dofinansowanie burmistrz Marek Charzewski  podpisał z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem oraz wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowski. Łączna wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych –działania  inwestycyjne i społeczne  to kwota ponad  17 milionów złotych. 

W ramach komponentu inwestycyjnego wykonane zostaną remonty części wspólnych 41 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych oraz przestrzeni podwórkowych w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego,17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego. Zostaną odnowione  elewacje  oraz  zagospodarowane podwórka i przestrzenie. Powstanie również ścieżka historyczna oraz zrewitalizowany zostanie park jerozolimski. Wykonany zostanie także remont dwóch zabytkowych obiektów na cele społeczne.

Wieża ciśnień

Jednym z takich obiektów jest pochodząca z 1905 roku wieża ciśnień, która powstała w ramach założenia wodociągów w mieście, a  do dnia dzisiejszego przetrwała w niezmienionym kształcie.  Czterokondygnacyjny  obiekt zostanie zaadoptowany na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule pracy podwórkowej z punktem dla streeetworkerów i partyworkerów  oraz  klubem  dla młodzieży.  Na najwyższym  poziomie   znajdzie  się punkt widokowy oraz kawiarnia. Na parterze zaś punkt informacyjny, w którym będzie można dowiedzieć się więcej o działaniach rewitalizacji prowadzonych w mieście.  
W malborskim magistracie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Oznacza to, że za rok miejsce to stanie się atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców i turystów. 

Ale  rewitalizacja to nie tylko inwestycje.
To też, a może przede wszystkim wiele elementów społecznych.  W ramach projektu  miasto realizować będzie działania „miękkie”. Zaadaptowane dwa budynki na potrzeby społeczne służyć będą dzieciom, młodzieży i rodzicom jako miejsca integracji społecznej . Placówki będą prowadzić kompleksowe wsparcie w postaci różnych form pracy z rodziną.

Wszystkie działania  realizowane  na obszarze rewitalizacji  będą  odbywać się   poprzez partycypacje z mieszkańcami. Wspólnie z nimi będą wypracowywane przedsięwzięcia integrujące działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki.

Cel jest wspólny: 
ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru, przywrócenie historycznej wartości części miasta tak,  aby słabe  obszary zmienić w turystyczną moc. Planowane zakończenie projektu to koniec 2021 r.
   
 materiał przygotowała 
Anna Olkowska-Jacyno
       Urząd Miasta Malborka
grafika - fragmenty planu z  PROGRAMu FUNKCJONALNO-UŻYTKOWego -  dzięki Ewelinie Tałałaj, Konserwator Zabytków Miasta Malborka 
zdjęcia BANWI


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza