wtorek, 2 kwietnia 2019

Skorzystaj mądrze dla własnego bezpieczeństwa

Gdy nie wiesz co uczynić

.
Gdy się pojawia pytania, a opuchlizna jeszcze nie zejdzie. Niekiedy jest inaczej "subtelniej" bez przemocy fizycznej. Kiedy w rezultacie zamiast po stronie osoby pokrzywdzonej (którą oto jesteś) zaczynasz słyszeć i żyć w przekonaniu - żeś wszystkiemu sama, (sam) jesteś winna, (winny). 

Strach przed przyszłością. Co z dziećmi, co ze mną. Jak sobie damy radę … i ten przenikający zewsząd ból i bezsilność.  Można by tak bez końca pisać, a i tak nie oddałoby to tragedii ludzkich. W tych mega i mikro wymiarach. Jeśli zawalają się wewnętrzne przekonania, co do których byliśmy pewni, że są fundamentami, że są wsparciem, że są tą wybraną miłością, etc. 

Czasem z czasem - zostaje tępy ból, i czasami prosta kalkulacja naprędce wymyślonych mitów, doraźnych rozwiązań. Niestety też takich, by świat się nie dowiedział, no bo co powiedzą inni, co powiedzą bliscy.  Może lękamy się  tego jadowitego … “Masz co chciałaś (chciałeś), a nie mówiliśmy ci …) 


I oczekiwanie, na co? Jaki przyjdzie, co zrobi, jak się zachowa, jak będzie bolało …?! Czy znowu zrobi awanturę, czy znów upokorzy, wyśmieje, wydrwi ...

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: 

- Infolinię: 800-120-002 (czynną całą dobę) w tym:
- dyżur w języku angielskim - poniedziałki w godzinach 18-22
- dyżur w języku rosyjskim- wtorki w godzinach 18-22
- dyżur prawny- środy w godzinach 18-22

telefoniczne dyżury prawników 22-666-28-50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21) - e-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info - SKYPE - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15
)

Podejmują również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej. 

Do kontaktu zapraszają także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: 
- konsultacje telefoniczne 22-250-63-12 środy w godzinach 10-13) 
- konsultacje mailowe - koordynatorzy@niebieskalinia.info 

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem – Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc! 

Może to być; informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty, przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Pamiętaj! 
Jeżeli jesteś osobom pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferuje pomoc w zakresie: 
1)  pomocy prawnej, 2)  mediacji 3)  pomoc tłumacza migowego 4)  pomocy psychologicznej, 5) doradztwa pierwszego kontaktu 6) finansowanie szkoleń i kursów 7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; 8)  finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby; 9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem, 10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych 11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego 
W Malborku zajmują się instytucjonalną pomocą osoby przygotowane zawodowo do pełnienia takiej roli. Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przy ul. Kościuszki 5, Malbork, Galeria Jagiełło, piętro 3) 
- dni powszednie oprócz wtorku w godzinach 9:00-16:00,- wtorek w godzinach 12:00-20:00, - sobotę w godzinach 09:00-13:00.lub zadzwonić pod całodobową infolinie : 537 506 066.
- Jesteśmy nastawieni, żeby pomóc wszystkich osobom pokrzywdzonym niezależnie od płci czy wieku, chcemy też, żeby ludzie nie bali się prosić o pomoc i zaufali naszym intencją. – informuje Bartosz Burczyk koordynator działań Ośrodka.

Jednocześnie prosimy wszystkie osoby, które chcą skorzystać z naszej pomocy o dostarczenie na pierwszą wizytę dokumentów dotyczących danej sprawy - dodaje koordynator Burczyk. 

W sprawach wszelkiej przemocy rodzinnej 

prócz policjantów i służb (MOPS, lekarze pierwszego kontaktu) procedury znają i je zobowiązani są stosować przedstawiciele instytucji pomocowych np.. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Nowowiejskiego.    

Jest wiele ludzi dobrej woli, czasem i szczerych chęci - niemniej dla własnego bezpieczeństwa i nie czyniąc sobie złudnych nadziei - jeśli nie podpierają się fachowcami i nie kierują Ciebie do nich - bądź osobą czujną. 


Już dosyć Twoich rozczarowań! 
Czasem potrzebujesz duchowego wsparcia, klepnięcia przez ramię, czasem poczucia, że ktoś odejmie Tobie ciężaru. Jeśli poszukujesz wsparcia w religii – nie uczynisz nic wbrew zasadom, gdy zwrócisz się o pomoc także do konkretnych fachowców. Daje to podstawę prawną i uruchomi w konsekwencji pomocne procedury obowiązujące w polskim prawodawstwie.  

Da legitymację, by profesjonaliści mogli Tobie fachowo pomagać. Nie ufaj złudzeniom, tych już Masz dosyć! Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.  
Wiem, chciałoby się uczepić się wszystkiego co niesie ukojenie … uczep się telefonu i zadzwoń pod podane wyżej telefony. 

Na podstawie informacji ze strony http://www.malbork.policja.gov.pl/ w zakładce “Profilaktyka” A.K.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz