czwartek, 8 marca 2018

Inicjatywy

lista rankingowa projektów

.
28 lutego br. w budynku Szpitala Jerozolimskiego odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski zgłoszone do konkursu na inicjatywy lokalne związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Konkurs ogłoszony został przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji 

ostatniego dnia stycznia, a chętne osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje pomysły do 21 lutego. Zgodnie z regulaminem, nagrodą w konkursie jest wsparcie finansowe (maks. do 3000 zł) i merytoryczne dla minimum 5 spośród zgłoszonych inicjatyw lokalnych, które zrealizowane zostaną w partnerstwie z MCKiE. 

I dokładnie tyle inicjatyw, czyli 5, zgłoszonych zostało do konkursu. Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne zawarte w regulaminie,  Komisja Konkursowa podczas spotkania skupiła się więc przede wszystkim na dyskusji na temat zgłoszonych pomysłów i propozycjach ewentualnych modyfikacji wniosków. Ponadto, członkowie komisji, w skład której wchodzili wnioskodawcy, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i MCKiE, po dyskusji przyznali punkty poszczególnym wnioskom, dzięki czemu ustalona została lista rankingowa projektów:

„Z muzyką i tańcem śladem naszych korzeni” 
– projekt Malborskiego Stowarzyszenia Chóru „Lutnia”, realizowany w ścisłej współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Malbork” (Klub 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego) - istotą projektu jest przeprowadzenie warsztatów śpiewu tradycyjnego, zwieńczonych wspólnym koncertem pieśni ludowych i patriotycznych. Koncert uświetniać będą Zespół Pieśni i Tańca „Malbork”, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”, Chór Lutnia oraz Orkiestra Wojskowa.
Wartość projektu: 5000 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 3000 zł

XVII Powiatowy Konkurs Amatorskich Zespołów Teatralnych 
pod hasłem „Do kraju tego… tęskno mi, Panie…” – Zgłoszony przez Elżbietę Kazimierczyk, realizacja we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 – Klub Wolontariatu „Mitra”, Rada Rodziców - Zespoły teatralne ze szkół podstawowych prezentują, w dwóch grupach wiekowych, przedstawienia zgodne z hasłem przewodnim konkursu. Grupy teatralne z poszczególnych szkół przygotują i zaprezentują podczas konkursu spektakle o tematyce patriotycznej, nawiązujące  do polskiej historii i drogi do niepodległości.
Wartość projektu: 4300 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 3000 zł

Kreatywny Turniej Historyczny dla szkół podstawowych 
pod nazwą: „Nasza Niepodległa” – wnioskodawca: Monika Tyborska, współpraca – Szkoła Podstawowa nr 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju między drużynami reprezentującymi szkoły podstawowe z terenu Malborka. Podczas zmagań konkursowych uczniowie będą rozwiązywać zadania różnego typu (w zależności od kategorii), np.: układanie puzzli tematycznych, odgadywanie melodii, postaci historycznych, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, wymyślanie haseł, kojarzenie faktów, itp. Zadania będą obejmowały, oprócz historii także inne dziedziny kultury, np.: muzykę, malarstwo, tradycje, związane z epoką (czyli początek XIX w.)
Wartość projektu: 2000 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 1800 zł

„Patriotą jest każdy z nas” 
– wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nasz Wielbark”- projekt zakłada realizację szeregu różnorodnych działań związanych z tematem Jubileuszu. W zależności od działania – kierowane będzie ono bądź do mieszkańców dzielnicy Wielbark, bądź też do wszystkich mieszkańców miasta. Podmiotem współpracującym będzie Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku. 
Wśród działań przewidziano m.in.: 
• przeprowadzenie konwersatoriów wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3  w Malborku pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą.” Wynikiem dyskusji będzie przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.• przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców dzielnicy Wielbark nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. • zorganizowanie  pokoleniowego przeglądu pieśni patriotycznych (nawiązanie współpracy ze Szkołą Muzyczną w Malborku).• zorganizowanie biegu na orientację• przeprowadzenie metodą „World Cafe” Miejskiej Konferencji Rad Rodziców malborskich szkół na temat patriotyzmu międzypokoleniowego.  
Wartość projektu: 3400 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 2200 zł
Benefis Niepodległej 
„Moja Ojczyzna to nie dzień wczorajszy, moja Ojczyzna to jutro” – montaż słowno – muzyczny – wnioskodawca: Marta Detmer - projekt zakłada zaangażowanie i udział społeczności miasta Malborka oraz osób zaproszonych, których obecność będzie ubogaceniem całej uroczystości. Montaż słowno – muzyczny zaplanowany jest w  formie poetyckiej połączonej z oprawą wokalną oraz taneczną. 
Wartość projektu: 3950 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 3000 zł

Kolejnym etapem realizacji konkursu będą indywidualne spotkania dyrektora MCKiE z wnioskodawcami, w celu wypracowania ostatecznego kształtu przedsięwzięć, ewentualnych modyfikacji budżetów, dat realizacji itp. i podpisania umowy o współpracy, określającej warunki wspólnego wprowadzenia w życie zgłoszonych pomysłów. 
Ostatecznie wszystkie te wydarzenia zostaną wpisane do miejskiego kalendarium obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, które ogłoszone zostanie najpóźniej do końca marca.  

Aleksandra Kapejewska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz