piątek, 27 kwietnia 2018

Harcerze z Nowego Stawu

Nie tylko warsztaty udzielania pierwszej pomocy

Nowy Staw, 26 kwietnia 2018 r.

Harcerze z Nowego Stawu wzięli udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia zostały zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu nowostawskiego samorządu. 7 Grunwaldzka Drużyna Harcerska otrzymała też dotację z gminy Nowy Staw na dwa inne przedsięwzięcia.

Trzydzieścioro członków 7 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej z Nowego Stawu wzięło udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty były prowadzone przez instruktorów z Hufca ZHP Malbork w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

- Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzimy z dziećmi i młodzieżą po to, by nie bały się podejmować takich działań w przyszłości - wyjaśnia Agnieszka Korycka, drużynowa 7 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej. - Chcemy, by na wypadek konieczności udzielenia takiej pomocy, były na to przygotowane. Dzięki decyzji burmistrza Nowego Stawu o dofinansowaniu zadania, mogliśmy zakupić środki opatrunkowe, fantom i szkoleniowy defibrylator AED.

Warsztaty zostały sfinansowane w ramach projektu złożonego do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszonego przez Urząd Miejski w Nowym Stawie. Dzięki dotacji gminy Nowy Staw 7 Grunwaldzka Drużyna Harcerska zrealizuje latem jeszcze dwa kolejne przedsięwzięcia. Mieszkańcy Nowego Stawu zostaną zaproszeni do udziału w Turnieju Gier Planszowych w Galerii Żuławskiej. A podczas wakacji dzieci i młodzież wyjedzie na Wyspę Sobieszewską, by uczestniczyć w Zlocie ZHP 2018.

- Cieszę się, że młodzi mieszkańcy gminy Nowy Staw są aktywni i biorą udział w warsztatach oraz przedsięwzięciach nowostawskiej drużyny harcerskiej. Finansowanie tego typu inicjatyw jest nie tylko obowiązkiem samorządu, ale powodem do dumy, bo w ten sposób gmina może przyczyniać się do właściwego wychowania dzieci i młodzieży - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu.

Uczestnicy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wzięli udział także w innym wydarzeniu - wyjeździe do miejscowości Dywan w Nadleśnictwie Lipusz, by zasadzić sto drzew na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. To akcja zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Związek Harcerstwa Polskiego.


- Udział w akcji sadzenia drzew pod hasłem „Sadzimy Las dla Niepodległej” jest wydarzeniem, które uczy postaw patriotycznych, tak bliskich ruchowi harcerskiemu - mówi Agnieszka Korycka, która pełni też funkcję radnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie. - W tym roku nie tylko obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj, ale też setną rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz lotnictwa polskiego. Harcerze z Nowego Stawu będą brali udział w wydarzeniach rocznicowych.

Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza