piątek, 9 lutego 2018

Kolejne spotkanie Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Mosty do jedności w środowisku

,
Wczoraj t.j 8 lutego odbyło się kolejne, z cyklicznych spotkań członków Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Odbyło się w siedzibie  Muzeum Miasta Malborka przy ulicy Kościuszki 54. Miało charakter roboczy. Omawiano najbardziej pilne potrzeby zgłaszane przez lokalne organizacje. 

Tematem przewodnim była potrzeba jedności i współpracy
To niestety deficyt w dzisiejszych czasach dotyczący nie tylko lokalnie Malborka. W różnorakiej skali dotyczy całej Polski, a jedność zaczyna być w wielu miejscach li tylko pustosłowiem. Jej brak powoduje coraz większe podziały, coraz większą polaryzacje wokół nieprzejednanych i jakby nie znających kompromisów ludzkich postaw.

Doświadczeni działaniem społecznym
pracą w środowiskach dzielili się swymi spostrzeżeniami. Miedzy innymi tym,  jak w całym potrzebnym środowiskowym zmaganiom,  zachowaniom, współpracy, wzajemnego oparcia -  towarzyszy niekiedy partykularyzm, wyrachowanie, i wszystko to co normalnemu człowiekowi nie kojarzy się z altruizmem,  pracą środowiskową. Z  jej prospołeczną etyką,  ideałami , humanitaryzmowi. A niestety z jej najgorszą odmianą  – cwaniactwem. Nie licującymi z oczekiwaniami społecznymi i środowiskowymi. Całe szczęście, że całym konglomeracie zasobów Malborka to marginalne. Niemniej groźne zjawisko i nie służące spajaniu i jedności lokalnych środowisk, miasta, powiatu, etc.  

Podkreślano konieczność potrzebę środowiskowej edukacji 
w obszarach umiejętności wspólnego działania, otwartości i przejrzystości. Ma to przeciwdziałać dzisiejszym trendom wkradającym się także w nasze otoczenie, nie stroniącym od interesowności, politykierstwa  i istnienia w środowisku „za wszelką cenę”. Traktując NGO jako formę zarobkowania ponad wszystko i  Także omówiono pragmatykę współpracy organizacji z instytucjami i urzędami. W tym obszarze jest wiele do zarobienia. 

Przewodniczący Andrzej Panek podkreślał wkład i tytaniczną pracę osób rozpatrujących wnioski organizacji wnoszących o udzielnie  dotacji w ramach konkursów.  A więc także przedstawicieli NGO, w tym także  członków Rady, urzędników, i powołanych w tym celu wcześniej instytucjonalnych komórek – wyłonionych rad. Z opiniami których musiały się zapoznać osoby  rozpatrujące wnioski.  

Szczegóły z posiedzenia 
w najbliższym protokole z obrad MROP na stronie BIP oraz stronie http://mrop.malbork.pl/ tego społecznego „środowiskowego ciała”. 
Niejako klamrą spotkania i jego clou był temat poruszony przez Jerzego Ruszkowskiego  temat jedności – nie tylko w potencjalnej nazwie dla malborskich mostów. 
BANWI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz