piątek, 16 listopada 2018

Ważne aby wszyscy z wszystkimi potrafili rozmawiać a nie nawalać się wzajemnie czym popadło

Dlaczego Malborskie Forum Pomocowe jest takie ważne moim zdaniem 

Krzysztof Hajbowicz

Przed wszystkim nigdy w całej historii tego Miasta nie zdarzyło się, by przy jednym stole usiedli w imię troski o jego mieszkańców przedstawiciele różnych warstw społeczności, środowisk   miasta w takiej mniej więcej konsystencji – protestanci różnych denominacji (m.in. z Kościoła Bożego w Chrystusie,  baptyści, zielonoświątkowcy, Armia Zbawienia, metodyści)  czyli ewangeliczni chrześcijanie i katolicy oraz … ateiści i osoby o lewicowych poglądach i prawicowych. Liberałowie i republikanie. Politycy wszelkich malborskich odcieni politycznych. 

Najwyżsi rangą w mieście urzędnicy administracji miasta (burmistrz i naczelnicy wydziałów), przedstawiciele różnorodnych instytucji państwowych i publicznych, przedstawiciele służb (bo i po straż miejską, policję, a i bywali wojskowi - coś jak rycerstwo no bo ranga i wysoko), przedstawiciele palestry, nauczyciele,  przedstawiciele biznesu, handlu  (coś jak ongiś gildii rzemieślników i kupców) i zwykli “zjadacze chleba” zrzeszeni i nie zrzeszeni w stowarzyszeniach, bractwach i grupach nieformalnych. 

Przez te trzy lata było ich przy stole, w imię jednej idei. Próby znalezienia wspólnie mądrego konsensusu – jak pomóc mądrze i wespół najsłabszym, najbardziej potrzebującym. Były więc i grupy skupione przy forach facebookowych i harcerze, byli ludzie z Zamku, Muzeum i ludzie zatroskani losem współmieszkańców. 

To, że usiedli przy jednym stole obok siebie  - to ważny (i niemożliwy wcześniej) fakt historyczny Istotą Malborskiego Forum Pomocowego jest nauka współpracy i poznania swoich wzajemnych możliwości i metod pracy, projektów, programów i pomysłów.  Jest poznawanie siebie wzajemnie i obalanie mitów na swój temat.  Forum pozwala zrozumieć, że możemy zadbać wspólnie i pragmatycznie ze sobą współpracować. 

Forum nie rozwiązuje problemów natychmiastowo (chociaż i bywało tak np. przy interwencji o wspólne działania i zadbanie o bezdomnych. Tu połączono natychmiast zadania i możliwości instytucji MOPS, katolickiego stowarzyszenia “Fides”, protestanckiej organizacji The Challenge w Malborku,  Policji i Straży Miejskiej w sprawie łaźni w okresie zimy)  Forum jednak wskazuje wspólne drogi i korzyści płynące ze współpracy przede wszystkim. 

Nagłaśnia i przybliża problemy trapiące mieszkańców. Powoduje uwypuklenie tych problemów i zauważenie przez innych.  Pokazuje miejsca gdzie można starać się o środki finansowe na działania, kto oferuje podobne działania i jaki ma zakres kompetencji. 

Tego nigdy za wiele – bowiem pozwala unikać inwestowania w to samo, w te same działania i energii, i ludzi. Daje możliwość łączenia - ale też możliwości dokonywanych wyborów. W praktyce urzędnicy i służby dowiadują się np.  o pomocowych działaniach nieformalnych społeczności kościołów i grup wyznaniowych  (Coffee House, Kościół Uliczny, etc.) Społeczności nieformalne i grupy o ilości oraz zakresie kompetencji i możliwościach instytucjonalnych form pomocowych, itp. 

Wszyscy uczą się wzajemnie

że powodzenie, dobrobyt Miasta zależy od dobrostanu, wiedzy i wsparcia najsłabszych jego ogniw.  Uczymy się wzajemnej współpracy i wiedzy o sobie jak skutecznie a nie teoretycznie - zadbać o współmieszkańców. To doskonałe pole do popisu dla organizacji pozarządowych i ich kontaktów z formalnymi strukturami miasta. To doskonałe miejsce i pole do popisu dla zrzeszeń i organizacji skupiających stowarzyszenia i organizacje tak, jak na przykład Malborska Rada Organizacji Pozarządowych. 

Szkoda, że nie zawsze i wszyscy to dostrzegają. Może z braku rozeznania, może ze względów emocjonalnych i ambicjonalnych – na które w sprawach pomocy innym, nie może być przecież miejsca.  Może w końcu przyłączą się do działań Forum wspólnie z innymi zarówno Centrum Organizacji Pozarządowych czy w nowej kadencji Rady Miasta Malborskiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego  w nowym składzie.  


Co ważne Malborskie Forum Pomocowe ma narzędzie informacyjne, może być ono także narzędziem badawczym – jest to blog internetowy, który w każdej chwili i potrzebie może stać się bezpłatna ogólnodostępną w różnych logistycznie miejscach papierową gazetą - informatorem praktycznych rozwiązań problemów, podpowiedzi, kontaktów, sposobów, adresów i miejsc. Jest to Lokalna Gazeta Obywatelska redagowania i prowadzona w ramach Malborskiego Forum Pomocowego już od trzech bez mała lat z kawałkiem. 

Wszystkie działania czynione w ramach Malborskiego Forum Pomocowego i blogu Lokalnej Gazety Obywatelskiej opierają się na pracy społecznej i wolontariacie. Koszty finansowe ponoszą tylko twórcy tych działań, a blog – utrzymanie, opłaty pochodzą z kieszeni prywatnej twórców.  

Pomysł wprowadził w życie i namówił do współpracy wymienione wyżej środowiska Miasta –  mieszkaniec Malborka. W ostatnim włączyła się w wsparcie logistyczne, patronowanie poczynaniom Malborska Rada Organizacji Pozarządowych.  Patronem instytucjonalnym wszelkich działań Malborskiego Forum Pomocowego jest nieustannie Burmistrz Miasta Malborka. Wielkim sukcesem wydają się być wspólne działania i wspólne informowanie o nich różniących się przecież teologicznie Kościołów - katolickich, ewangelicznych chrześcijan oraz osób z ateistycznym podejściem do postrzegania świata.  


Malbork jest jeden


jest związkiem subtelnie połączonych wszelkimi relacjami (jak zespół naczyń połączonych niezwykle wrażliwie) jego mieszkańców, osób pracujących dla i na rzecz miasta, pracujących w urzędach, służbach i instytucjach i mieszkających tutaj – wykształconych i tych, którzy mieli mniej możliwości, by zdobyć wiedzę, bogatych i tych którym wiedzie się finansowo inaczej, czasem biedniej. Tych z dużą dozą energii i tych mających jej już mniej. Młodych, dorosłych i starszych wiekiem.  


Ideą MFP jest teza, że Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Malbork i kondycję jego mieszkańców.  Więc Malborskie Forum Pomocowe stara się to czynić w praktyce. 
Krzysztof Hajbowicz
P.S.
Pragnę podziękować Wszystkim za to, że Jesteście i Byliście przy mnie zawsze, gdy wspólnymi siłami, sercem, troską organizowaliśmy kolejne spotkania Forum. W artykule starałem się wymienić wszystkich, choć pewnie i kogoś mogłem pominąć, pominąć grupę, stowarzyszenie, instytucję, etc. Nie sposób wszystkich wymienić bez takich wpadek. Wszyscy jesteśmy ważni w tym konglomeracie wspólnoty troski o nasze Środowisko. Dlatego bardzo dziękuje Wam z całego serca, bowiem przyznane mi wyróżnienie i wręczone osobiście przez Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta; by  pewnie nigdy nie zaistniało, gdyby nie nasza wspólna praca. Ja to serdecznie przyjmuję wiedząc, że bez Państwa - bym niewiele uczynił w tej materii sam.
Z poważaniem

Krzysztof Hajbowicz


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza