piątek, 21 grudnia 2018

Przypominamy!

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP)


Zaproszenie do udziału w pracach komisji oceniających wnioski w konkursach, Miej rękę na pulsie Twojej rzeczywistości, poczuj że Masz wpływ i razem możemy odpowiedzialnie zadbać o nasz wspólny budżet

Nabór odpowiedzialności

,
MROP zaprasza przedstawicieli malborskich organizacji pozarządowych NGO (bardzo często zwanych w skrócie, z angielskiego  NGO - non-government organization) na spotkanie organizacyjne, podczas którego wybrani zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych do komisji oceniających wnioski w konkursach grantów miejskich. Konkursy te  będą ogłoszone na rok 2019  przez Burmistrza Miasta Malborka.

Spotkanie odbędzie się w dniu 03 stycznia (czwartek), początek godz. 17:00  w siedzibie Malborskiego Centrum Wolontariatu  przy ul. Stare Miasto 21 / 3


Podczas ostatniego spotkania MROPu
Przypominamy, że:

Zgodnie z § 14 p. 2  Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019
Skład osobowy Komisji konkursowych powoływany jest przez Burmistrza w drodze zarządzenia, odrębnie dla każdego obszaru współpracy:

  • ochrony zdrowia i spraw społecznych, obejmującej obszary wymienione w § 9 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust.4;
  • oświaty, kultury i sportu obejmującej obszary wymienione w § 9 ust. 5, ust. 6, ust. 7;

Jedno z pomieszczeń Malborskiego Centrum
Wolontariatu gdzie spotyka się MROP
Każda Komisja konkursowa wymieniona w ust. 2, składa się z:

2 do 3 przedstawicieli spośród wszystkich organizacji pozarządowych (potrzebne będzie potwierdzenie - delegację musi ono być potwierdzone przez zarząd delegującej organizacji (stowarzyszenia). (stosowny druk - kilknij) i innych podmiotów ze sfery pożytku publicznego, który wyraża wolę uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej, z wyłączeniem osób, które reprezentują organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie,

2 do 3 merytorycznych pracowników Urzędu Miasta Malbork


Serdecznie zapraszamy !
Przewodniczący MROP
  Andrzej Panek

Warunki otwartych  konkursów Burmistrz publikuje:
Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Malborka
Na stronie BIP – zakładka „Organizacje pozarządowe”
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Malborka - zakładka „Organizacje pozarządowe”Brak komentarzy:

Prześlij komentarz