czwartek, 7 marca 2019

Język, którym się posługujemy, determinuje

Idee warte rozprzestrzenienia

.
Czy zastanawialiście się Państwo co sprawia język mówiony, którym się na co dzień posługujemy? Czy zastanawialiście się na ile język w tej postaci, którą najczęściej stereotypowo określamy - jest domeną ludzi? Kiedy powstawał? I tak dalej i tak dalej. 

To zaiste ciekawy i trudny temat

Język według wielu badaczy tematu determinuje zarówno nasze zachowania i sposób postrzegania (światopogląd)
Na świecie używa się ponoć 7102 języków, które różnią się dźwiękami, słownictwem i strukturą. Czy kształtują sposób, w jaki myślimy? 

Kognitywistka Lera Boroditsky przedstawia przykłady języków - od języków społeczności Aborygenów w Australii używającej stron świata zamiast słów "lewo" i "prawo", po kilka określeń koloru niebieskiego w języku rosyjskim - które sugerują, że odpowiedź na to pytanie brzmi "tak". "Piękno różnorodności językowej tkwi w tym, że odkrywa przed nami pomysłowość i elastyczność ludzkiego mózgu", twierdzi Boroditsky. "Ludzki umysł stworzył niejeden sposób patrzenia na świat, lecz te ponad siedem tysięcy".

Jak język kształtuje nasze myśli

Namawiamy do obejrzenia jednego krótkich wykładów w ramach modnego TED - Idee warte rozprzestrzenienia. Niestety będzie on tłumaczony napisami. Ale nie tylko  ci wszyscy anglojęzyczni - będą mieli niezłą ucztę intelektualną. Zapraszamy;


Źródło; https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think?language=pl

Badania przeprowadzane na uniwersytetach amerykańskich - którymi namiętnie posługują się publicyści np. prasy anglojęzycznej - wcale nie muszą oddawać rzeczywistych realiów, czy np. pozwalać wyciągać  jedynych i "prawdziwych" wniosków.
Z całą pewnością  w wielu kwestiach nie będą jednoznaczne.

Gdybyśmy podobne badania zrobili wśród rosyjskojęzycznych studentów w miastach Syberii, czy na uniwersytetach gdzie studiuje młodzież arabska, posługująca się językami rodziny bliskowschodniej. Podobnie sprawa wygląda z całym ogromnym regionem obejmującym Chiny, itp.

Inny region, inne wyuczone zachowania, inna kultura ... i nade wszystko, inne języki.
Cytując przeczytany ongiś artykuł Polityki na temat języków, autor twierdził,  że "Językiem angielskim nie posługuje się może największa liczba osób na świecie, ale jest jednym z języków najbardziej wpływowych – to nim posługują się dyplomaci, większość artykułów w Wikipedii również w pierwszej kolejności powstaje po angielsku. Angielski przeważa też na Twitterze. Zwycięża także w kategorii „język, którego najczęściej się uczymy”.

Jeśli zatem nie angielski jest najpowszechniejszy, to który z języków zasłużył na to miano? Okazuje się, że chiński (który uchodzi przy okazji za jeden z najtrudniejszych). Co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Chin, ale i sympatyków tych regionów.

Ludzie na świecie posługują się w sumie 7102 językami (a przynajmniej tyle do tej pory rozpoznano i opisano). Tylko 23 z nich uznaje się za języki ojczyste, którymi posługuje się przeszło 4 mld ludzi".

Lera Boroditsky jest profesorem nadzwyczajnym nauk kognitywnych na University of California w San Diego i redaktorem naczelnym Frontiers in Cultural Psychology. Wcześniej pracowała na wydziale MIT i w Stanford. Jej  badania  dotyczą relacji między umysłem, światem i językiem.
Zebrał ABAH

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz