piątek, 22 lutego 2019

Odpowiedzialność organizacji pozarządowych

Świadomi praw a ... i obowiązków 

w/g poradnika NGO

Zakładając stowarzyszenie w jego różnych formach jak i tak samo fundację - musimy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas, w związku z tym, będzie spoczywała.

To nie zabawa w piaskownicy a dorosłość i dojrzałość, nie tylko społeczna. Chcąc i żądając jakże często  od urzędów, instytucji i osób pracujących tam - musimy zdawać sobie sprawę, że z naszej strony i to  przede wszystkim, powinno być dopełnione możliwie ... wszystko. Nie jest ujmą dopytać gdy czegoś nie wiemy. W tym pomogą (a w każdym bądź razie powinni)  i wspomniani urzędnicy i czytanie wszelkich aktualnych poradników (np, w sieci www poradnik NGO) a i my dzisiaj chcemy do ujaśnień "palec dołożyć". Co też poniżej czynimy cytując Ich zalecenia.

Z uwagi na częste zapytania, czasami bardzo szczegółowe, Wasze e-maile, pytania zamieszczane w tekstach komunikatorów w wiadomościach FanPage, messengerze, etc. - nie czujemy się kompetentni by umieć odpowiedzieć na wszystko dokładnie w tym zakresie.  Odsyłamy więc zarówno strony poradnika NGO jak i do urzędników w UM, odpowiedzialnych za poszczególne obszary działań społecznych. 

Np. Wydziału Spraw Społecznych pok. 105, tel. 55 629 04 14. Odsyłamy również jak zawsze do kontaktu z Malborską Radą Organizacji Pozarządowych (to ciało funkcjonująca społecznie - mające m.in za zadanie i pomoc, i wsparcie merytoryczne dla organizacji NGO. Kontakt z Radą i jej przewodniczącym Andrzejem Pankiem - np. przez pracowników właśnie wspomnianego wydziału UM, czy tez poprzez Lokalną Gazetę Obywatelską e-mail gazeta-obywatelska@wp.pl lub numer telefoniczny 601 398 708 - będzie z pewnością ułatwiony. A już wkrótce ponownie zacznie funkcjonować COP (Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku). Konkurs  na prowadzenie COPu wygrała Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw przy ulicy  Grunwaldzkiej.

Nic pod stołem!

Teraz publikujemy podstawowe wiadomości i odnośniki do nich w sieci. Nieco starając się wyręczać wspomnianych wyżej, by Państwu służyć jak najlepiej. Tylko szybki, transparentny i niezawłaszczany na własne potrzeby, prywatę itp. przekaz pozwala na sprawiedliwy i zrównoważony dostępnością dla wszystkich zainteresowanych rozwój organizacji pozarządowych. 


"Organizacje pozarządowe NGO są podmiotami prawa, podobnie jak firmy czy instytucje publiczne. Dlatego ich prowadzenie wiąże się z licznymi obowiązkami. Tutaj znajdziesz informacje m.in. o obowiązkach sprawozdawczych, obowiązkach wobec ZUS, US, GUS, obowiązku odpowiedniego dokumentowania działań.

Obowiązki organizacji pozarządowej

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o obowiązkach wynikających z przepisów prawa, związanych z różnymi sferami działania organizacji, np. finansami, księgowością i zatrudnianiem. Spośród nich wyodrębniliśmy obowiązki cykliczne, czyli te, o które trzeba zadbać co roku.

Obowiązki związane z finansami 
Tematy; Darowizny pieniężne od osób fizycznych.Darowizny pieniężne od osób prawnych. Dary w formie przedmiotów i usług od osób fizycznych. Dary w formie przedmiotów i usług od osób prawnych. Składki członkowskie. 1% podatku. Dotacje, granty. Zbiórki publiczne. Działalność odpłatna. Działalność gospodarcza. Dochody z inwestycji finansowych (lokaty bankowe). Środki pieniężne - kasa. Rachunek bankowy. Środki trwałe (kliknij by przeczytać szczegółowo - przekieruje na strony poradnika NGO w tym zakresie)
Obowiązki związane z księgowością i podatkami
Tematy; Księgowość. Polityka rachunkowości. Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP, CIT). Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Składki ZUS. Podatek VAT. Podatek od nieruchomości. Opłata od wieczystego użytkowania gruntu. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa. Opłata sądowa. Audyt. (kliknij by przeczytać szczegółowo - przekieruje na strony poradnika NGO w tym zakresie)
Obowiązki związane z ludźmi w organizacji
Tematy; Władze. Wolontariat. Współpracownicy. Umowy o dzieło (bez przeniesienia praw autorskich). Współpracownicy. Umowy o dzieło (z przeniesieniem praw autorskich). Współpracownicy. Umowy zlecenia. Pracownicy etatowi.   
RODO zaleca możliwie jak najkrótsze przechowywanie danych osobowych. Dokumenty związane z realizacją projektu, na który NGO otrzymało dotację. Dokumenty podatkowo-rachunkowe. Dokumenty dotyczące osób zatrudnionych. Porozumienia z wolontariuszami. Listy obecności na zebraniach, uchwały o wyborze władz, uchwały władz. Kluczem jest odpowiedź na pytanie: dlaczego zbieram dane? 
(kliknij by przeczytać szczegółowo - przekieruje na strony poradnika NGO w tym zakresie) oraz o potrzebnych zaleceniach RODO

Obowiązki wobec różnych urzędów

Jakie są terminy składania deklaracji miesięcznych do Urzędu Skarbowego?

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS?

Czy i jakie obowiązki sprawozdawcze mają stowarzyszenie/fundacje wobec GUS?

(kliknij powyżej linki by przeczytać szczegółowo - przekieruje to na strony poradnika NGO w tym zakresie)

Sprawozdania

Sprawozdawczość stowarzyszeń i fundacji dotyczy nie tylko sfery finansowej. Sprawdź kto i o jakich jeszcze sprawozdaniach powinien pamiętać. Poniżej znajdziesz informacje o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z działalności fundacji i sprawozdaniu OPP.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej 

Sprawozdanie z działalności fundacji i sprawozdania merytoryczne innych organizacji

Sprawozdanie OPP

Obowiązkowe dokumentny

Z życiem organizacji pozarządowych nierozerwalnie związane są dokumenty. Od rejestracji po likwidację. Poniżej znajdziesz informacje o dokumentach potrzebnych do rejestracji organizacji, dokumentach, bez których nie może funkcjonować i tych związanych z likwidacją stowarzyszenia i fundacji.

Obowiązkowe dokumenty

grafika ze strony dolnyslask.pl 

(Oraz na stronie u jej dołu  - kliknij - przekieruje na strony poradnika NGO w tym zakresie) 
Tematy; Stowarzyszenie rejestrowane w KRS - wzory dokumentów. Stowarzyszenie zwykłe – wzory dokumentów. Fundacja - wzory dokumentów. Statut – jaką rolę pełni, jak go zmienić?. REGON. NIP. Wypis i wyciąg z KRS. Likwidacja organizacji – jakie formularze KRS. Statut. Co musi zawierać statut stowarzyszenia? Co musi zawierać statut fundacji?. Statut – jaką rolę pełni, jak go zmienić? Dokumenty związane z codziennym prowadzeniem organizacji (Większość codziennych działań organizacji znajduje swoje potwierdzenie w dokumentach. Zobacz, czy pamiętasz o wszystkich). Regulaminy władz. Ważne uchwały, regulaminy i inne wzory dokumentów. Pełnomocnictwa i oświadczenia w organizacji pozarządowej. Uchwały i oświadczenia - załączniki do wniosku o nadanie statusu OPP. Protokoły, uchwały - zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia. Protokoły, uchwały - działalność gospodarcza (na przykładzie stowarzyszenia). Protokoły, uchwały - zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji. Uchwały, protokół - zmiana statutu stowarzyszenia, fundacji. Umowy w organizacji pozarządowej. Umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami. Umowa o współpracy, umowa użyczenia, umowa najmu. Umowa darowizny, umowa sponsoringu, umowa barterowa
https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-ngo-sprawozdanie-statut

Dla przypomnienia ABAH na podstawie poradnika NGO

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza