środa, 11 lipca 2018

Zaproszenie do konsultacji

Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów

,
Burmistrz Miasta Malborka serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjno-konsultacyjne.


Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka dnia 25 lipca 2018 r. (środa), o godz. 17:00 w sali nr 119 (Sala Posiedzeń) w sprawie utworzenia zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Malborka 

do opracowania projektu Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019. 

Do prac w zespole zapraszamy przedstawicieli wszystkich obszarów współpracy Miasta Malborka z organizacjami pozarządowymi. Osoby, które chcą brać udział w pracach zespołu, muszą być obecne na spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka 25 lipca 2018 r. (środa), o godz. 17:00 w sali nr 119 (Sala Posiedzeń)


Przesłała Katarzyna Fabiańska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza