środa, 14 marca 2018

„Naddatek prawniczy” Pawła Karasińskiego

Czym różni się prowadzenie od kierowania

dla Czytelników Lokalnej Gazety Obywatelskiej Paweł Karasiński

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego artykułu, dzisiaj poruszę kwestię związaną z tym czym różni się prowadzenie roweru od kierowania rowerem? ile można wypić, żeby nie mieć problemu na rowerze? czy rower elektryczny jest rowerem czy pojazdem mechanicznym? czy można podwieźć pijanego na bagażniku?


https://pixabay.com/pl
Odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań należy odwołać się do art. 2 pkt 18 ustawy - Prawo o ruchu drogowym zgodnie z którym osoba prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower (dotyczy również motoroweru i motocykla) jest uważana za pieszego. Natomiast kierowanie rowerem, polega na poruszaniu się rowerem za pomocą siły własnych mięśni.

Jeśli już wiemy czym różni się prowadzenie roweru od kierowania nim, nasuwa się jasny wniosek, iż tylko osoba kierująca rowerem a nie prowadząca go (pieszy), może mieć problemy z prawem, jeśli będzie wykonywać tę czynność po spożyciu alkoholu.

Warto w tym miejscu przywołać przepisy regulujące kwestię dopuszczalnego spożycia alkoholu przez uczestnika ruchu będącego rowerzystą.

Przepisy rozróżniają dwie sytuacje: stan po użyciu alkoholu zachodzi jeśli stężenie we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecność w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości); stan nietrzeźwości przy zawartości alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila lub zawartości alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza jest powyżej 0,25 mg (art. 46 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości);
Zatem kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 prom.) jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu (do 30 dni) lub grzywną od 50 do 5 tys. złotych;
Natomiast kierowanie rowerem po użyciu alkoholu (od 0,2 prom.) też jest wykroczeniem — z tym, że sankcje to do 14 dni aresztu lub grzywna (od 20) do 5 tys. złotych;
Co ważne, o czym szerzej było w poprzednim artykule, za kierowanie rowerem po alkoholu nie można dostać zakazu prowadzenia samochodu. Wobec rowerzysty uznanego winnym obu wykroczeń „można” orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Za rower należy również uznać rower elektryczny

Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 2 pkt 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym, rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Co do możliwości przewożenia na rowerze osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, odwołać się należy do art. 45 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym, przewożenie takiej osoby jest dozwolone jedynie, jeżeli jest przewożona w bocznym wózku.
Paweł Karasiński


https://pixabay.com/pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza