sobota, 21 października 2017

Czego Jaś się nie nauczył

To Jan musi uzupełnić

Dominika Karasińska

GAMMA D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. pomorskiego w wieku 50 lat i więcej” 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP przez 85% uczestników/ek w wieku 50 lat i więcej. Dofinansowanie projektu z UE: 1 314 298,56 PLN

Kto może wziąć udział w projekcie:
  • kobiety i mężczyźni w wieku 50 lat i więcej
  • osoby zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego (wg Kodeksu Cywilnego)
  • osoby zamierzające podnieść swoje kompetencje cyfrowe, które będą zakończone certyfikowanym egzaminem ECDL 
  • osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności komputerowych
Do projektu zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku powyżej 50 lat pozostające bez pracy oraz pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych a szczególnie o niskich kwalifikacjach.

Projekt trwa od 1 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r. na terenie województwa
pomorskiego.

W projekcie zapewniamy:
  • szkolenia z zakresu OBSŁUGI PROGRAMÓW komputerowych i Internetu(156godz.);
  • egzaminy ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)/uznawany
  • certyfikat ECDL;
  • zwrot kosztów dojazdów na szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, w trudnej sytuacji finansowej i opieki nad osobami zależnymi lub posiadającymi bariery geograficzne w dostępie do szkoleń.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu: telefon: 799-058-049 e-mail: ecdl@projektgamma.pl
Więcej informacji na stronie internetowej: www.projektgamma.pl/PROJEKT-ICT-POMORSKI


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza