piątek, 8 lutego 2019

Otwarte konkursy ofert

Dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

na realizację zadania publicznego w roku 2019

W dniu 07.02.2018 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

(1) pt. „Wspieranie działań profilaktycznych i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez prowadzenie w roku 2019 KLUBU ABSTYNENTA":

http://bip.malbork.pl/Article/get/id,22932.html

(2) pt. „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno-wydawniczej, zapewniającej warunki do spędzania wolnego czasu w abstynencji”:

http://bip.malbork.pl/Article/get/id,22933.html

(3) pt. "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych:
a) Wspieranie działań profilaktycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin,
b) Wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin.":

http://bip.malbork.pl/Article/get/id,22934.html


Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku (czwartek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza