środa, 29 sierpnia 2018

Obradowała Malborska Rada Organizacji Pozarządowych

Po wakacyjnej przerwie

Z protokołu, z posiedzenia w dniu 28.08.2018r.

W pierwszej części zdominowały przede wszystkim podsumowania, analizy zebranych danych i pragmatyczne samooceny działań MROP. W spotkaniu uczestniczyli członkowie MROP II kadencji w składzie: Andrzej Panek, Jerzy Ruszkowski, Alicja Chlebowicz, Krzysztof Hajbowicz, Bogumił Kozak, Magdalena Adamska (protokółowała). Prowadzącym spotkanie był Andrzej Panek. 


Między innymi przeanalizowano funkcjonowanie RODO w kontekście zorganizowanego szkolenia dla organizacji pozarządowych. Cieszył fakt tak dużego zainteresowania. Omówiono praktyczne działania pomocowe m.in wsparcie  o które prosiła pani Skrzypiec z Komitetu Obrony Praw Dziecka. Omawiano uczestnictwo i jego zakres w nadchodzących spotkaniach i konferencjach.

Magdalena Adamska, Andrzej Panek, Jerzy Ruszkowski  są członkami zespołu Inicjatywno-doradczego, który opracowuje program współpracy na rok 2019 pomiędzy NGO-UM. W programie są zawarte także konkretne punkty odnoszące się do MROPu.  MROP traktuje poważnie obowiązki, z których musi się wywiązać.  Więc omawiano je szczególnie.


Analizowano kontakt z organizacjami, którymi się opiekuje MROP oraz problemy z tym związane. 

Jerzy Ruszkowski stwierdził; że nie wszystkie organizacje mają potrzebę pomocy ze strony MROP. Każda organizacja sama sobie żyje i działa i co im MROP może dać…? Często z różnych przyczyn, które omówiono m.innymi.  Część organizacji wychodzi z takiego założenia, czasem lękają się o swoją niezależność co nie jest adekwatne do rzeczywistości - bo nikt na nią, zwłaszcza w MROP, nie nastaje. Przeanalizowano i poszukano przyczyn. W dyskusji pojawił się obraz który może mieć wpływ na część zachowań organizacji nie tylko w odniesieniu do MROP.

- Myślałem, że da się  zaktywizować niektóre organizacje ale i tak wszystko obija się o środki - powiedział Jerzy Ruszkowski. Każdy sobie szuka finansów na działalność bieżącą i nie potrzebuje w tym pomocy Rady. 

Wynika to najprawdopodobniej również z braku  rozeznania organizacji do czego służy MROP czy na przykład wydziały urzędów samorządowych, czy np. COP. 

Są tez organizacje mocne które jak najdalej by chciały, z różnych przyczyn (znanych często sobie tylko) od wszelkiego oglądu z zewnątrz. Żyją li tylko dla samych siebie. Są i takie które potrzebują ale nie wiedzą gdzie szukać. Słowem potrzeba jak najwięcej informacji. Więc to zarówno członkowie przyjętymi przez Radę metodami czynić będą, jak i będący do dyspozycji Rady blog - Lokalna Gazeta Obywatelska, oraz inne media wykorzystywane w celu informacyjnym poproszone zostaną. 

W grę też wchodzi mentalność, potrzeba wciągnięcia w działania ludzi młodych, chcących i szanujących wszelkie orientacje do wspólnej pracy na rzecz środowiska. 

Andrzej Panek podkreślił - "musimy przygotować ludzi, którzy będą pracować w komisjach. Musimy zrealizować zapisy, które znajdują się w Programie". 

Magdalena Adamska: opowiadała o swoim kontakcie z organizacjami. O korespondencji z nimi, o rozmowach z ich członkami,  o wsparciu w pisaniu  wniosków, podsyłaniu różnych projektów. Inni członkowie Rady dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie

Jerzy Ruszkowski: zaprosił członków Rady na siódmego września, na spotkanie w ramach obchodów 100-lecia ZHP w Szkole Łacińskiej. 

Krzysztof Hajbowicz zaprosił do wspólnego działania w ramach Malborskiego Forum Pomocowego. Forum odbędzie się czwartego  października, o godzinie 17.00. 


MROP m.in został poproszony o patronat nad wydarzeniem. A będzie miało ono miejsce w świetlicy Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ulicy Jagiellońskiej. 

Założenie jest takie, aby spotkania Forum odbywały się w różnych częściach Malborka. W różnych częściach miasta, aby integrować społeczności, uczyć wspólnego postrzegania, budzić chęć wspólnych działań, wzajemnej pomocy i uczyć się nawzajem potrzeb i rozwiązywania problemów. 

Na spotkaniu omówiono jeszcze kwestię domeny internetowej i jej sens utrzymywania. Ustalono nowe miejsce spotkań. Po propozycji Andrzeja Panka o przeniesieniu miejsca spotkań do Malborskiego Centrum Wolontariatu, Rada jednogłośnie zgodziła się na propozycję. - "Przemówił za tym fakt, że nie jesteśmy uzależnieni od nikogo i czas spotkań może być dłuższy niż w budynku MMM, które gościło nas od początku roku bez żadnych problemów" - powiedział przewodniczący. Ustalono datę  i godzinę następnego spotkania Rady. Będzie to 13 września, godzina 17.00.

Na podstawie protokołu i własnych zapisków - zebrał 
Krzysztof Hajbowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz