czwartek, 29 sierpnia 2019

Akumulator Społeczny - Fundacja Pokolenia informuje;

Pomorska Szkoła Animatorów 

zgłoszenia do 04.09.

Szanowni Państwo - informuje Artur Rajkowski Prezes Zarządu Fundacji Pokolenia -  jeden z naszych partnerów Fundacja RC z Gdańska zachęca do udziału w wyjątkowym cyklu szkoleniowo-doradczym: "Pomorska Szkoła Animatorów".


6 weekendowych spotkań

W tym roku odbędzie się 6 weekendowych spotkań. W 2020 dwie wizyty studyjne oraz możliwość zdobycia do 3750 zł na realizację inicjatyw zaplanowanych przez uczestników szkoły.

Udział w tym projekcie jest bezpłatny. Według planu ma powstać grupa 10-osobowa na obszarze subregionu nadwiślańskiego, gdzie zajęcia odbywać się będą lokalnie, blisko Państwa. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami (poniżej strony) i zgłaszania się. Nabór trwa do 04.09.!informuje Rajkowski Artur Prezes Zarządu Fundacji Pokolenia
Koordynator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Fundacja Pokolenia - biuro ul. Obr. Westerplatte 6, 83 - 110 Tczew. Tel. 58 352 45 46tel. kom. 791 939 395 
WWW: fundacjapokolenia.pl 
WWW: akumulatorspoleczny.pl
----------------------------------------
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Jeśli uznasz, Przekaż nam 1% podatku - KRS: 0000125212
Na zdjęciu archiwalnym w Malborku; Artur Rajkowski w sali konferencyjnej ówczesnego Centrum Promocji i Współpracy z Zagranicą (Obecnie Muzeum Miasta Malborka) z współpracownicą Emilią Garską.  


Pomorska Szkoła Animatorów


http://fundacjarc.org.pl/pomorska-szkola-animatorow/
jest cyklem szkoleniowo-doradczym dla lokalnych działaczy społecznych, obecnych lub przyszłych animatorów społeczności lokalnych. 

Podczas cyklu uczestnicy są kompleksowo przygotowywani do działań animacyjnych, z naciskiem na inicjatywy międzysektorowe. Pomorska Szkoła Animatorów to także platforma wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw.


Szkoła będzie podzielona na trzy lokalizacje: Gdańsk, Lębork oraz Powiśle i Żuławy, do których będzie prowadzona odrębna rekrutacja. Nabór uczestników trwa do 4 września.

Limit miejsc do każdego z miast to 10 osób. Dla osób dojeżdżających zapewniamy nocleg z piątku na sobotę. Pierwszy zjazd w Gdańsku jest zjazdem wyjazdowym (w ośrodku poza Trójmiastem).

Szczegóły, regulamin oraz formularz rekrutacyjny: http://fundacjarc.org.pl/pomorska-szkola-animatorow/

Dwa etapy

Pomorska Szkoła Animatorów (PSA) składa się z dwóch etapów. Pierwszy odbędzie się już w 2019 roku, od połowy września do początku grudnia, kiedy będzie realizowany cykl w wymiarze 6 dwudniowych zjazdów. Spotkania będą odbywały się w piątki w godzinach 16.30-20.30 oraz w soboty w godzinach 9.00-16.00.

W trakcie naszych spotkań poruszymy takie zagadnienia jak:
Metodyka pracy animatora,* Diagnoza środowiska lokalnego,* Współpraca z administracją publiczną.* Współpraca z biznesem, fundraising,* Moderacja i prowadzenie spotkań, * Komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne,* Elementy budowania zespołu, * Wykorzystywanie nowych mediów (gł. Social Mediów) w pracy animatora,* Mediacja i rozwiązywanie konfliktów,
Ponadto dla uczestników szkoleń zapewniamy indywidualne wsparcie superwizora w celu wypracowania strategii działań po zakończeniu cyklu spotkań. Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkoleń mogą wziąć udział w dwóch zorganizowanych wizytach studyjnych w miejscach, które wyróżniają się pozytywnie pod względem animacji społecznej. Pierwsza z nich odbędzie się w październiku 2019 roku, zaś kolejna wiosną 2020 r.

Drugi etap Pomorskiej Szkoły Animatorów jest skierowany do absolwentów I etapu. 

W ramach II Etapu absolwenci otrzymają możliwość dofinansowania ich międzysektorowych inicjatyw lokalnych w kwocie 3750 zł. Dofinansowane inicjatywy muszą się odbyć wiosną 2020 roku, jako element wypracowanego planu działań animacyjnych. 

W 2020 roku uczestnicy projektu będą mogli również wziąć udział w spotkaniach z gośćmi specjalnymi, na których wybór będą mieli wpływ.
Kontakt z Koordynatorem:
Tel. 665 935 770

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza