wtorek, 30 lipca 2019

Nowe otwarcie działań Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Lipcowe działania przygotowawcze - oficjalne spotkania

;

Od czasu wyboru na trzecią kadencję nowego składu MROP - trwają prace nad zmodyfikowaniem, uaktualnianiem danych, posunięciami strategicznymi w związku z działaniami na rzecz środowiska Malborka wszystkich członków Rady. Każdy wybrał przydział, obszar oraz zakres dziań w którym swą wiedzę, doświadczenie i pracę będzie realizować na rzecz środowisk.

Wcześniej 10 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Prezydium Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych z Burmistrzem Markiem Charzewskim. 

Na spotkaniu obecni byli: Andrzej Panek przewodniczący MROP, Krzysztof Hajbowicz członek MROP/ Lokalna Gazeta Obywatelska, Anna Szade Członek MROP/COP Malbork/ Fabryka Inicjatyw, Katarzyna De Guzman wiceprzewodnicząca MROP, Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, Anna Olkowska -Jacyno Doradca Burmistrza ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Sylwia Starosta Romańczuk – Wydział Spraw Społecznych UM Malbork 

W trakcie spotkania Przewodniczący MROP-u przedstawił Burmistrzowi Miasta Malborka skład prezydium oraz pełen skład Rady, ogólny plan działania Rady. Burmistrz Charzewski został poproszony o wyróżnienie członków poprzedniej kadencji na przyszłym spotkaniu, którego termin ustalono na 26.07.2019 r. na godzinę 17.00 w Domu Organizacji – COP – ul. Grunwaldzka.

Poruszono tematy takie jak przepływ informacji między MROP-em, a między innymi BIP-em. 
Rozważano pomysł zwiększenia przepływu komunikatów o imprezach między organizatorami, a mieszkańcami. 
Wstępnie rozmawiano również o festynie - pikniku integracyjnym dla stowarzyszeń działających na terenie miasta. Przedstawiono schemat i sposób działań i kontaktów nie tylko lokalnie, ale i na poziomie wojewódzkim oraz regionalnym.

Natomiast 26.07.2019 r.  w Centrum Organizacji Pozarządowych, (ul. Grunwaldzka 16-18) odbyło się spotkanie członków Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Odbyło się w poszerzonym składzie wybranych osób do działań i kompleksowych prac MROP w nowej kadencji. Uczestniczyli m.in  Andrzej Panek, Magdalena Adamska,  Alicja Chlebowicz, Krzysztof Hajbowicz, Anna Olkowska- Jacyno, Anna Szade, Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malborka, Katarzyna De Guzman,  Ryszard Siekierski, Edward Orzęcki, Jerzy Ruszkowski  Agnieszka Predygier, Zbigniew Dopierała.Na początku przypomniano poprzednie spotkanie prezydium MROP-u z Burmistrzem Miasta Malborka.
 Dyskutowano na temat istotnych dla potrzeb społeczności stowarzyszeń pragmatycznych działań. 

MROP w istocie zwiększa swoje pole pragmatycznych oddziaływań (wynika to z ustaleń regulaminu i nowego składu osobowego). 

Ustalono m.in termin kolejnego spotkania Malborskiego Forum Pomocowego oraz palące tematy do przedyskutowania i realizacji w społeczności Malborka jako habitatu stowarzyszeń, instytucji, urzędów, służb, itp.

Jesteśmy wspólnym organizmem i chcąc, by działania nie były li tylko w projektach, na papierze i w proceduralnych domysłach musimy  wszyscy współpracować, dzielić się wiedzą i doświadczeniem. 

Innej drogi praktycznego rozwoju całego konglomeratu składającego się na pojęcie środowiska miasta ... po prostu nie ma. Pozorne działania, chęć błyszczenia pojedynczych organizacji czy zaistnienia dla pozyskania grantów nie może mieć miejsca. 

To beneficjent, to działanie na rzecz wspólnoty, na rzecz mieszkańców Miasta ma być priorytetem. Nie pozory, nie udawanie, że tak jest. 

Nie można budować struktur i bytów w środowisku gdy są do tego powołane instytucje, organizacje i służby. Trzeba natomiast podnosić ich mobilność, skuteczność i zrozumienie współpracy miedzy sobą, innymi organizacjami i podmiotami prawnymi. 


 To nie może dziać się jedynie na papierze i być odkładane w skoroszytach do następnej kontroli.  

Przede wszystkim kompletnie nie może być mowy o tym by ktoś zawłaszczał sobie dziedziny w których znajdują się i działają inni. 

Potrzeba dobrze zrozumianej współsprawcy, pragmatyzmu a nie pozorowanych działań. 
Przedstawiciele Magistratu z ukontentowaniem przyjęli ten tok rozumowania. 

Omówiono także współpracę z Centrum Organizacji Pozarządowych tak by nie dublować a uzupełniać działania dla środowisk.  Współpraca ma przynieść profity rozwoju w wielu dziedzinach tym, którzy jej pragną i  chcą. 


Natomiast ma też eliminować zagrożenia dla środowisk, itp.  Dyskusja trwała bardzo długo ale owocnie.   

Podczas spotkania Marek Chrzewski, burmistrz - wręczył pisemne podziękowania i symboliczne gadżety - upominki dla aktywnych  członków poprzedniej rady MROP. 
A otrzymali je otrzymali m.in: Alicja Chlebowicz, Magdalena Adamska, Krzysztof Hajbowicz, Jerzy Ruszkowski, Bogumił Kozak 

Rozmawiano o planach zmian przy przyszłych projektach – finansowanie oraz długość trwania umów, nie zabrakło tematów trudnych tj. transparentność organizacji pozarządowych.  

Burmistrz  zgodził się (nieoficjalnie objąć patronatem wrześniowe spotkanie Malborskiego Forum Pomocowego. Gdy zostaną spełnione warunki formalne - obejmie patronat oficjalnie).  
Rozmawiano także o Międzynarodowym Dniu Organizacji Pozarządowych. 

Katarzyna De Guzman, Krzysztof Hajbowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz