piątek, 21 grudnia 2018

RPO na Pętlę Żuławską asygnuje dofinansowanie

Dodatkowe 24 miejsca przy przystani żeglarskiej, ale ... miejsca cumowania na duże Hausbooty, póki co, nie będzie!

Na Nogacie

.
Malbork otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Pętla Żuławska - rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku" - realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

W ramach projektu rozbudowana zostanie przystań żeglarska „Park Północny" w Malborku. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowych pomostów pływających połączonych do istniejącej infrastruktury, co zwiększy liczbę miejsc postojowych o 24 szt.

Kadr z filmu w portalu YouTube
"Przystań żeglarska w Parku Północnym" Piotra Jurczyka
Projekt stanowi element przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" który stanowi rozwinięcie i niezbędne dopełnienie projektu pt. „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"

Celem projektu jest polepszenie spójności powstałego w efekcie realizacji poprzedniego przedsięwzięcia produktu turystycznego oraz zwiększenie dostępności szlaku od strony wód śródlądowych. Dotychczas posadowiono pomosty pływające wraz z trapami dojściowymi i odnogami cumowniczymi oraz umocniono brzeg wraz z pochylnią.

Projekt zakłada budowę 5 pomostów pływających na 24 miejsca postojowe, wyposażenie pomostów w 3 bramki wejściowe stalowe i pompę nieczystości, montaż wyposażenia: 13 Y-bomów z chodnią z deski kompozytowej, 4 piedestałów wodno-elektrycznych, 40 knag cumowniczych, 2 drabinek wyłazowych, montaż światła nawigacyjnego na zwieńczeniu pomostu oraz monitoringu.

Ponadto w projekcie zaplanowano działania promocyjne projektu (tablice informacyjne, promocyjne oraz aktualizację tablic tzw. żagli) oraz promocję produktu turystycznego. Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2020-11-30 Wartość: 857 052,70, dofinansowanie 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Podał magistrat

materiał za UM Malbork - "Przystań żeglarska w Parku Północnym"  Piotr Jurczyk

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza