poniedziałek, 25 marca 2019

Z okazji Światowych Dni Wiedzy na Temat Autyzmu

Dlaczego niebieski?- poszukajcie sami "u wujka Google". Jak widzicie jest wiele teorii dlaczego. Może m.in  dlatego, że niebieski błękit kojarzy się nam wielu z nadzieją. Nadzieją, że ten świat może być lepszy - gdy ludzie w geście solidarności i zrozumienia będą sobie podawać ręce. Że będą wzajemnie pomagać i rozumieć - co czasem bardzo trudne do zrozumienia.

Kwiecień "ma kolor niebieski"

.

Szacuje się, że w Polsce żyje około 30 tysięcy osób z autyzmem i zespołem Aspergera (to "lżejsza" odmiana autyzmu). Z tego 20 tysięcy to dzieci. Mimo że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i co roku dzieci z autyzmem przybywa, nasza wiedza na temat tego zaburzenia jest ... mimo wszystko  niewielka.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, a więc uszkodzeniem różnych struktur mózgu (nie jest chorobą psychiczną!!!), które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. 

W MALBORKU ;

.......................................................................................................................................................

Dalsze informacje na podstawie www.fundacja.zoltylatawiec.pl;

Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zaburzenia utrudniają im porozumienie z innymi i stosunek do świata zewnętrznego.

Skala zjawiska

Częstotliwość występowania autyzmu wynosi 4-5 dzieci na 10 tys. żywych urodzeń. Zespół ten występuje 4 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek uwzględniając ich poziom rozwoju intelektualnego, u ok. 60% tych dzieci stwierdza się głębokie upośledzenie umysłowe, u ok. 20%- iloraz inteligencji w granicach 50-70, a tylko u 20% powyżej 70. Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym - częstszym niż zespół Down'a.

Cechy charakteryzujące osoby autystyczne  

  • mowa rozwija się słabo lub wcale, używanie słów bez znaczenia, porozumiewanie się gestami zamiast słów, słaba możliwość skupiania uwagi
  • dziecko woli spędzać czas samo niż z innym, nie interesuje się zawieraniem przyjaźni, słaby kontakt wzrokowy, mało się uśmiecha 
  • nadwrażliwość na dotyk lub brak reakcji na ból, wzrok, słuch, dotyk, ból, węch, smak mogą być mniej lub bardziej upośledzone 
  • brak spontaniczności lub pomysłowości w zabawach, nie proponuje czynności, nie wymyśla zabaw 
  • nadpobudliwość lub otępienie, częste wybuchy złego humoru bez powodu, uparte przywiązanie do jednego przedmiotu lub osoby, może okazywać agresję lub autoagresję

Autyzm dziecięcy

Rodzice zazwyczaj jako pierwsi zauważają odbiegające od normy zachowania u ich dzieci. Wprowadzenie leczenia z opóźnieniem może wpłynąć na jego długoterminowe efekty i dlatego następujące oznaki powinny zostać poddane ocenie przez specjalistę bez zwlekania:
*Brak gestykulacji (wskazywanie, machanie na pożegnanie itp.) *Brak gestykulacji (wskazywanie, machanie na pożegnanie itp.) *Brak wypowiadania słów przed 16 miesiącem życia. *Nie składa słów w pary w wieku 2 lat. *Nie reaguje na imię. *Nawet w pierwszych miesiącach życia nie próbuje odpowiadać na czyjąś obecność i unika kontaktu wzrokowego. *Wydaje się obojętne na ludzi, często woli być same. *Utrata jakichkolwiek umiejętności językowych i zdolności społecznych w każdym wieku. *Brak gaworzenia przed 12 miesiącem życia.
Jak leczyć autyzm? 

Obecnie autyzm może być leczony (farmakologicznie i behawioralnie), ale nie jest wyleczalny. Wczesna diagnoza i działanie są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka. Uważa się powszechnie, że nie jest możliwe stworzenie w pełni działającego leku, bo na autyzm wpływają cechy mózgu determinowane na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Kilka wskazówek dotyczących dzieci autystycznych

Pamiętaj, że mimika i inne społeczne wskazówki mogą nie zostać zrozumiane. Większość osób dotkniętych autyzmem ma trudności z odczytywaniem wyrazu twarzy oraz mowy ciała. Jeżeli wydaje ci się, że uczeń niczego się nie uczy wykonując dane zadanie, to rozbij je na krótsze etapy lub przedstaw je na kilka sposobów (np. wizualnie, słownie, fizycznie).

Unikaj wielomówstwa -  Bądź konkretny. Używaj krótszych zdań, jeżeli zauważysz, że uczeń nie do końca cię rozumie. Chociaż prawdopodobnie nie ma on problemów ze słuchem i słucha tego, co mówisz, może mieć trudności ze zrozumieniem tego, co chcesz przede wszystkim przekazać, jak również z wyłapaniem istotnych informacji. Przygotowuj ucznia na wszelkie zmiany w otoczeniu lub w rozkładzie zajęć, takie jak zwoływane zebrania, zastępstwa nauczycieli czy zmiany terminów. Aby przygotować go do zmiany, stosuj harmonogramy sporządzone na piśmie lub w formie obrazkowej

Przyczyny występowania autyzmu 

Do najczęściej wymienianych, potencjalnych przyczyn ich powstawania należą:
*wiek ojca (od 40 i więcej lat zwiększa ryzyko zachorowania na autyzm), *zaburzenia metaboliczne ( przede wszystkim nietolerancja glutenu i kazeiny, zaleca się dietę pozbawioną tych substancji), *urazy okołoporodowe,*dziecięce porażenie mózgowe, *poważne infekcje i intensywne antybiotykoterapie w okresie niemowlęcym, *alergie i osłabiona sprawność immunologiczna, *obniżona zdolność do detoksykacji, *zatrucie rtęcią i metalami ciężkimi, *uszkodzenia centralnego układu nerwowego, *toksoplazmoza (wrodzona).
zebrane wspólnie z sieci ABAH, Plakat i informacje z działań w Malborku przesłała  Aleksandra Ciachorowska SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz