poniedziałek, 17 grudnia 2018

Rada Gospodarcza w inicjatywie Partnerska Inicjatywa Miast

Miejska Inicjatywa Działania – Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości

przesłał Zbigniew Charmułowicz  Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urząd Miasta Malborka

14 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze  spotkanie w tej kadencji członków Rady Gospodarczej z  udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego oraz pracowników  Urzędu Miasta Malborka - Wydziału IZP Moniki Sasin, Anny Olkowskiej – Jacyno kierownika biura ds.  Rewitalizacji, Marty Borowiec oraz wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Katarzyny Kostrzewa-Rzoska oraz  Lucyny Laskowskiej, a także Aleksandry Kapejewskiej Dyrektor MCKiE w Malborku.  


Było to spotkanie w formie już drugich  warsztatów poświęconych  temu zagadnieniu,  w ramach którego przeprowadzono analizę warunków sprzyjających powstaniu i działaniu Rozproszonego Inkubatora Przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Malborka. 


Wypracowana analiza ryzyka dla  RIP  będzie pomocna w kompleksowym przygotowaniu działań w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast, w sieci której jest  między innymi miasto Malbork. 

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) 

to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. 
Miasto Malbork obok  Katowic, Gdyni, Stalowej Woli, Hrubieszowa, Łosic, Ostródy, Pabianic, Przemyśla, Tomaszowa Lubelskiego, Gryfina, Świebodzic od ponad roku uczestniczy w sieci współpracy Rewitalizacja. Sieć PIM w zakresie tematycznym „rewitalizacja” jest odpowiedzią na problemy obszarów miast znajdujących się w wielowymiarowym kryzysie. W ramach sieci Miasto Malbork opracowuje Miejską Inicjatywę Działania (MID) pod nazwą Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości. 


W Malborku działają już  dwa inkubatory przedsiębiorczości prowadzone w formie stacjonarnej: Inkubator Przedsiębiorczości prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w formie trakcyjnej placówki inkubującej młodych przedsiębiorców różnych branż oraz Malborski Inkubator Kultury -wyspecjalizowana gałąź Inkubatora Przedsiębiorczości silnie zdefiniowany na kulturę i sektor kreatywny zlokalizowany w Szpitalu Jerozolimskim.

Rozproszony Inkubator Przedsiębiorczości 


to funkcja uzupełniająca do prowadzonych w mieście inkubatorów. Jego idea pojawiała się z potrzeby aktywizowania w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym poszukiwania i adaptacji wolnych lokali, w których możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej. Idea IR polega na udostępnianiu istniejących pustostanów (w praktyce komunalnych) osobom, firmom, podmiotom ekonomii społecznej, które chcą rozpocząć i prowadzić określoną działalność usługową, sprzedażową czy gastronomiczną na obszarze rewitalizacji.  W tym przypadku sam IR będzie dziać jak klasyczny inkubator przedsiębiorczości, którego celem jest wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości. 

W przypadku Malborka, oferta powinna być skierowana do początkujących przedsiębiorców z MŚP, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, podmiotów ekonomii społecznej (także jako inkubatory przedsiębiorczości społecznej), młodzieży rozpoczynającej samodzielny start na rynku pracy oraz studentów pragnących rozwinąć własny biznes. 

Klientami IR mogą być też osoby wracające na rynek pracy, które pod opieką Inkubatora Przedsiębiorczością będą starały się rozwinąć swój pomysł na własny biznes i utrzymać się na rynku. 
tekst Anna Jacyno - Olkowska & Zbigniew Charmułowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz