poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Kolejne Malborskie Forum Pomocowe

Jesteśmy jedną społecznością 

.
Myślimy różnie, mamy rożne światopoglądy. Łączy nas jedno  - jesteśmy związani z Malborkiem. mieszkamy tu, bądź pracujemy. 


Jesteśmy związani czasami i w inny sposób, nasze losy współgrają z biciem serca tego miasta. Nie dziwota byśmy chcieli, by był to zdrowy organizm. Temu, by w istocie był - służy m.in Malborskie Forum Pomocowe.

Serdecznie zapraszamy 

osoby indywidualne, przedstawicieli środowisk wszelakich.. Dotyczy to zarówno świeckich, biznesowych, kulturotwórczych, krzewiastych naukę i wiedzę . Katolików, Protestantów, ludzi innych religii i wyznań.  Przedstawicieli kościołów, zborów i związków wyznaniowych. Zapraszamy grupy nieformalne przedstawicieli instytucji i służb, zrzeszeń i związków, korporacji, biznesu.


25 kwietnia  w sali posiedzeń obecnie Muzeum Miasta Malborka a dawniej Wydziału Promocji Miasta i Współpracy z Zagranica UM. Przy ulicy Kościuszki 54. 25 kwietnia to środa! Zaczynamy o 17.00 – przewidując zakończenie o 19.30. Spotkanie bezpłatne, moderowana dyskusja panelowa - o charakterze otwartym.

Forum to spotkanie wspomnianych grup i osób w celu wymiany informacji, przedstawienia problemów i ich nagłośnienia. Spotykamy już w sumie prawie od trzech lat -  by się lepiej poznawać, by poznać i ogarnąć to, co możemy wspólnie razem zrobić. W czym możemy być pomocnymi konkretnie, co moglibyśmy więcej łącząc siły, bądź jaki pomysł można wesprzeć. 

Dla dobra nas wszystkich

FORUM to spotkanie wszelkich środowisk, grup i osób indywidualnych którym dobro miasta, jego mieszkańców i wspólny dialog jest istotą funkcjonowania, bycia i pomysłu na życie.Uczestnikami będą pastorzy i przedstawiciele Kościołów i Zborów, będą urzędnicy i przedstawiciele samorządów. Będzie Marek Charzewski burmistrz Malborka, Jego zastępcą Jan Tadeusz Wilk, i będą radni. 


Będą, jak wspominaliśmy przedstawiciele służb i przedstawiciele organizacji pomocowych, społecznych, społecznie zaangażowanych. Będzie m.in Piotr Puchalski – prawnik Ośrodka Pomocy Ofiarom Przestępstw z całym wachlarzem propozycji różnych. Do czego jesteśmy poniekąd przyzwyczajeni ale i ciągle mało. 

Będą przedstawiciele  Fundacji „Pokolenia” z ofertą „Akumulatora” – Emilia Garska i Artur Rajkowski z ofertami dla grup, zespołów i stowarzyszeń. 
Będą psycholodzy, będą terapeuci, pomagacze będą przedstawiciele działających w Malborku form pomocowych zarówno świeckich jak i wyznaniowych ( m.in. Kościół Uliczny.)  

Będą fachowcy i ludzie dobrej woli


Będą Wolontariusze i osoby zawodowo zajmujący się pomocą, pomaganiem i wsparciem działań w środowiskach.

To też ważne spotkanie podsumowujące działania  Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych. To wraz z Radą ślemy to zaproszenie.. 

Nie przegap, przyjdź – lub ... daj dwadzieścia groszy temu kto prosi (artykuł wyżej - kliknij jeśliś tego ciekawy(a) i zapomnij, że to szerszy temat i dotyczy Ciebie również. Bo po co zaprzątać sobie swój własny „Święty spokój”!

Krzysztof Hajbowicz 
twórca Malborskiego Forum Pomocowego
FOT archiwum MFP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz