środa, 12 czerwca 2019

Edukujmy się, pogłębiajmy wiedzę i racjonalnie rozmawiajmy o problemach

Pomagać tak - ale tylko mądrze i kompetentnie!

.
To się chwali i jest w środowisku niezwykle potrzebne, że coraz częściej możemy się spotkać z wieloma formami pomagania osobom uzależnionym. Chapeau bas wobec tych, którzy to czynią. 


Grupują się wokół stowarzyszeń, wspólnot wyznaniowych, zrzeszają się, działają wolontariacko. Są osobami dobrej woli. 

Kieruje nimi altruizm i empatia. Jeśli tak nie jest - niedobry to pomysł by pomagać - np. przenosząc nieświadomie nawet swoje niedobory, braki na tych, którym chcemy pomagać. Pisaliśmy na łamach blogu  o niebezpieczeństwach pomagania. 

Każdy, kto decyduje się pomóc - musi zdawać sobie sprawę z czym się mierzy! 
Mieć podstawowe minimum, chociażby, rzetelnej wiedzy w tej materii i ... znać granice tego, co można i wolno uczynić w tym zakresie a czego nie. 

Nie wolno przekroczyć zasad etycznych, nie wolno łamać obowiązującego prawa. Nawet w imię dobrych intencji, i dobrych chęci. Tymi ponoć piekło wybrukowane.  

Te zasady  dotyczą zarówno ochrony nas samych i tych, którym, z poświęceniem, chcemy udzielać pomocy. W zakresie w jakim można bez odpowiedniego wykształcenia i na ile pozwala zakres kompetencji jeśli takowe wykształcenie mamy. 


Najprościej rzecz biorąc
chcąc pomagać skutecznie trzeba ze sobą współpracować 

Zarówno instytucje pomocowe, służby (od MOPSu i szpitali począwszy poprzez policję, placówki terapii, po wydziały i pozostałe instytucje samorządowe - a właściwie urzędników, liderów kościołów, ludzi stowarzyszeń. 


Tu nie ma miejsca na ambicjonalne - 
"kto jest lepszy czy skuteczniejszy" 

Nawet jeśli i to w środowisku zagra! To musimy brać pod uwagę i to, że wielekroć pomoc skuteczna czasem polegnie na  poziomie ustaw, ustawodawcy, czy strukturach i procedurach instytucji, urzędów i służb poziomu regionalnego.

Wszyscy powinni z pokorą podejść do zagadnienia - a współpraca wszystkich z wszystkimi w tym zakresie - jest kluczem.
  
Niestety i nasze środowisko nie jest wolne od ambicjonalnych postaw które więcej psują niż wnoszą dobrego. I to zarówno na poziomie instytucjonalnym co na podstawowym w środowiskach, wspólnotach, etc. 

Szerzy się rywalizacja,  szerzy się brak podstawowej wiedzy, szerzy się zaniechanie. Choćby taki przykład gdy urzędnik ma okazję wychwycić błąd systemu ... często niewiele dalej z tym uczyni ... ze swoistego przekonania, "co ja się będę narażała, narażał - mam pracę, rodzinę co się będę wychylać. 
Więc nawet gdy błąd zostanie wykryty w procedurze, lub nie jest ona skuteczna - efekt myślenia jest taki - "nie ja będę prawo zmieniać, niech się martwią inni".
Trudno potępiać takie zachowawcze myślenie - jeśli cały system szwankuje i priorytety są inne, bardziej polityczne. W tym nie ma woli współpracy. 

Ci którzy chcieli ratować swoich bliskich ze szponów alkoholizmu, narkomanii wiedzą o czym tu mowa. Instytucje są często bezradne i kompletnie nieskuteczne wobec procedur, trendów politycznych - mimo nawet działających ustaw. 

A co gorsza, dla świętego spokoju wielu szefów na różnych poziomach - woli mieć ... porządek w papierach, niż się zabierać za wspólne rozwiązywanie i zabieganie o skuteczne rozwiązywanie problemów.

Komisje kryzysowe wspólne, interdyscyplinarne grupy instytucji - owszem działają, od poziomu lokalnego po wojewódzkie. Ale jakby kompletnie bez rozumienia, że aby skutecznie w środowisku. regionie coś działało - winno się opierać na bardzo szerokiej współpracy. Niestety ograniczamy zakres współdziałania, i postawa "o problemach nie mówimy! (teraz nawet RODO jest pretekstem aby schować pod dywan problem. Itp.)

A to znowu pozwala na działanie w środowiskach wszelkich oszołomów, często nieuczciwców i osób widzących możliwość zdobycia niewspółmiernych korzyści - mało przejmując się etyką czy chęcią bycia skutecznymi i potrzebnymi środowisku czy regionie.
pierwsze, historyczne, spotkanie Malborskiego
Forum Pomocowego  - ileż nadziei. Pierwszy raz w
historii Miasta usiadło do wspólnego stołu tylu
reprezentantów wszelkich nacji, stanów, instytucji, służb,
kościołów jakże różnych denominacji. Wszyscy mogli się od
siebie uczyć. Nie wszyscy z tego później skorzystali. Niektórym
ambicje i partykularyzm. chęć bycia ważniejszym w środowisku
niż inni - przeszkodziła. Szkoda.
Nasza siła i skuteczność pomocy zależy
od wspólnego racjonalnego działania,  mądrości współdziałania.

Wspólnoty religijne, jak i same instytucje (a właściwie osoby w tych wspólnotach, instytucjach i służbach działające - ponoszą taką samą winę, że nie działa ... chociaż by mogło. 

Na łamach blogu staramy się edukować. Przekonywać, przybliżać problematykę. Nie ma jednych jedynych najmądrzejszych. 

Ale też nie ma jednego jedynego sposobu - ten trzeba wspólnie wypracować - ale tak naprawdę w rzeczywistości, nie w przekonaniach i naiwnej lub złudnej wierze bez pokrycia, czy też na prawdę - nie w zapisanych kartkach A4, z pieczątkami i dziesiątkami podpisów. 

Więc pochylmy się nad problematyką

Zaczynając od podstawowych pojęć. O kompetencjach i jej składnikach pisaliśmy, pisaliśmy o poszczególnych elementach całej struktury pomocowej AfterCare. Pisaliśmy, co czemu może służyć i jak. 

Jedno ze spotkań Malborskiego Forum Pomocowego - archiwum
Uruchomiliśmy Malborskie Forum Pomocowe. Sprawdza się. Dołączyły się do tego zarówno organizacje, jak i wspólnoty wyznaniowe, fachowcy, służby - mieszkańcy Malborka. 
Mamy szansę wspólnie wypracować działania by nam się w naszym rodzimym habitacie - Malborku bezpieczniej w tej materii funkcjonowało. Byśmy się żadnym nawiedzeńcom, oszołomom i nieuczciwcom zwieść nie dali. 

Więc tak dla przypomnienia wiadomości - pragniemy dotrzeć do pryncypiów, zasad i wymogów stawianych tym, którzy zdecydowali się pomagać zawodowo. Zwłaszcza zawodowo, by i oni nie zapominali o swych powinnościach i regułach zawodowego pomagania. Tym którzy, z dobrych chęci, altruistycznie pragną pomagać w tym obszarze - też dobrze zrobi przeczytanie kodeksu. Być może jeszcze bardziej uświadomi z czym się mierzą i że zawsze mają do czynienia z człowiekiem, nie lalką. 
BANWI

Poniżej upubliczniamy Kodeks Etyczno-Zawodowy Terapeuty Uzależnień. (kliknij)

oraz;
Klikając tutaj - przejdziesz na internetową stronę Sejmu RP, zawierającą ustawę - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Klikając tutaj - przejdziesz na internetową stronę  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Klikając tutaj - przejdziesz do internetowej strony Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz