wtorek, 8 maja 2018

Co to jest ePUAP i jak z niego skorzystać?

Zapewne wiele osób to zna i dla wielu więc wyda się to mało odkrywcze. Niemniej postanowiłem się tym odkryciem podzielić, mierząc własną miarką, ufając że jeszcze są tacy, którzy o tym nie wiedzą i nie sprawdzili jak to działa - tak jak ja, jeszcze do niedawna! 

Po pierwsze, należy zalogować się na platformie ePUAP (osoby nie posiadające jeszcze konta, powinny je utworzyć). Drugim krokiem jest wypełnienie wniosku o założenie profilu, trzecim zaś - potwierdzenie tożsamości. W tym celu w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z punków potwierdzających. Jeżeli tego nie zrobimy, to po upływie tego terminu wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Zaufany profil

.
Rejestracja w ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej jest darmowa i nieskomplikowana. Umożliwia nam załatwienie wielu spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu.

Złożenie pisma za pośrednictwem ePUAP nie wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamiast niego możemy posłużyć się profilem zaufanym. Jest to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.

Wszystko do tej pory związane z powyższym wydawało mi się swoistą  „czarną magią” i to najgorszej proweniencji, które nawet nie leżało w pobliżu Harrego Pottera (tytułowy bohater książki J.k Rowling)

Jak widziałem. że coś trzeba „podpisać” podpisem elektronicznym unikałem tego w sieci ja diabeł święconej wody – pono takowy unika.  

Do czasu

Odkryłem przy okazji załatwiania czegoś ważnego w sprawnym tempie dla organizacji do której mam zaszczyt należeć, odkryłem właśnie pojęcie profilu zaufanego.

Tym oto doświadczeniem pragnę się z Wami podzielić.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu dokonania rejestracji jest wejście na stronę www.epuap.gov.pl i kliknięcie na opcję „Zarejestruj się”. Zostaniemy przekierowani do pierwszego etapu rejestracji, jakim jest podanie swoich danych osobowych. Musimy podać więc:
imię i drugie imię * nazwisko * adres e-mail (do otrzymywania wiadomości zwrotnych) * login (którego będziemy używać przy każdorazowym logowaniu się do systemu).
Dwie opcje

Następnie, musimy wybrać metodę uwierzytelniania. Tu mamy do wyboru dwie opcje:

  • tradycyjną, czyli za pomocą hasła – za każdym razem, kiedy będziemy logować się do systemu, będziemy musieli podać utworzone przy rejestracji hasło;
  • logowanie przy pomocy certyfikatu – w takim przypadku trzeba będzie dodać stronę www.epuap.gov.pl do zaufanych witryn (dokładne informacje na temat konfiguracji naszej przeglądarki w tym celu możemy znaleźć na stronie ePUAP).

W dalszej kolejności, należy przepisać tekst, który widoczny jest tam na obrazku, zaakceptować regulamin ePUAP (w przeciwnym razie konto nie zostanie założone!) oraz kliknąć w przycisk „Załóż konto”. 

W ten sposób zatwierdzamy podane wcześniej informacje i nasze konto zostaje założone.

Ostatnim etapem jest 

wybór organizacji (osoba fizyczna czy osoba prawna) i uzupełnienie odpowiednich pól, uszczegóławiających nasz profil (np. dane adresowe, identyfikator podmiotu).

Po założeniu konta w systemie ePUAP, należy złożyć jedną – niezbędną – wizytę w wybranym urzędzie, aby uwierzytelnić swój profil. Ma to na celu, przede wszystkim, uniknięcie sytuacji podszywania się pod inną osobę w systemie.
Aby sprawdzić, jakie sprawy możemy załatwić poprzez system ePUAP, wystarczy wejść w zakładkę „Alfabetyczna lista spraw” lub wpisać poszukiwaną sprawę w wyszukiwarce znajdującej się na stronie.

W systemie ePUAP możemy załatwić wiele spraw

związanych m.in. z zezwoleniami i koncesjami, działalności gospodarczą, różnymi dokumentami (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, akty stanu cywilnego), zawarcie małżeństwa, różnego rodzaju pozwoleniami (np. na budowę, rozbiórkę) czy sprawami podatkowymi.
Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Jeszcze co jest ważne 

a czego stałem się ofiarą nie wiedząc o tym. Otóż przy wypełnianiu jakikolwiek wniosków trzeba być przygotowanym z NIPami, Regonami, krótkimi opisami, etc. Każde dłuższe zastanawianie się co wpisać … wywali z systemu i „a piat` od nowa trzeba wypełniać! Więc ogarnąwszy to okazało się ze i ta czarna magia internetowa i cała reszta to mit, którego nie trzeba się bać. Czyli … „nie taki diabeł straszny jak go malują”. A mawiają ze ludowe przysłowia to przeżytek … 
Miłego dnia życząc Czytającym
BANWI

Po zalogowaniu się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wybieramy usługę, z której chcemy skorzystać np. dofinansowanie zakupu podręczników. Następnie wypełniamy wniosek i podpisujemy go profilem zaufanym. Tak wypełniony wniosek wysyłamy on-line do urzędu.

Jakie sprawy załatwimy on-line?
Poniżej przedstawiamy przykładowe sprawy, jakie możemy załatwić za pomocą platformy bez wychodzenia z domu:
*anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy; *bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych; *deklaracja na podatek od nieruchomości; *dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników; *dofinansowanie zakupu podręczników; *dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; *dopisanie do spisu wyborców; *duplikaty i odpisy świadectw; *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe); *licencja na przewóz osób taksówką osobową; *nadanie numeru porządkowego nieruchomości; *nadanie/zmiana numeru PESEL; *odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego; *odwołania i zażalenia; *opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; *orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego; *oświadczenie o stanie majątkowym; *pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP; *pomoc w sytuacji kryzysowej; *pozwolenie na budowę; *pozwolenie wodnoprawne; *przyznanie dodatku mieszkaniowego; *przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego; *przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; *rejestracja urodzeń; *sporządzenie aktu zgonu; *stypendium szkolne; *umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych; *wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej; *wydawanie zaświadczeń; *wymiana prawa jazdy; *wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego;

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza