sobota, 27 stycznia 2018

Spotkanie organizacji i stowarzyszeń

Przy ulicy Kościuszki 54 w Malborku

.
W czwartek odbyło się spotkanie na które  Dorota Raczkowska, dyrektor Muzeum Miasta Malborka – zaprosiła  stowarzyszenia i podmioty, których adres do korespondencji ustalony był do końca 2017 roku na ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork. Tam teraz mieści się, od niedawna, siedziba Muzeum. Wcześniej wydział promocji UM. 


Spotkanie miało charakter organizacyjny, 
dotyczyło zasad dalszego korzystania z obiektu Muzeum Miasta Malborka przez wspomniane podmioty.

Wolą dyrektor Raczkowskiej, jest jak najściślejsza współpraca z organizacjami pozarządowymi, którym to wcześniej wydział udzielał schronienia i dachu nad głową. 

W zasadzie nic się nie zmieniło,  
z wyjątkiem lokalizacji pomieszczeń. Wszystkie organizacje będą spotykać się na parterze, w zależności od swoich potrzeb, według ustalonego wstępnie właśnie w czwartek grafiku. 

Dotyczyć to będzie zarówno małych organizacji jak i dużych, zarówno  Centrum Organizacjo Pozarządowych które ma według założeń działać w tym samym miejscu (tym razem na parterze) jak i innych chcących z budynku korzystać. Jednak decyzyjną i nadrzędną rolę pełni tu gospodarz – Muzeum Miasta Malborka. Wszyscy zaś będą na równych i sprawiedliwych prawach mogli korzystać jednako. 


Podczas spotkania w gronie kilkunastu osób, przedstawicieli różnych organizacji omawiane były szczegóły i propozycje. Dyrektor Raczkowska pokazała pomieszczenia z których mogą organizacje korzystać, zapowiedziała także, że dla każdej znajdzie się indywidualne miejsce na niezbędne rzeczy – maja to być indywidualne dla każdej organizacji zamykane na kluczyk szafki. Będzie  do supozycji Zarówno sala konferencyjna, aneks kuchenny, jak i mniejsza sala parteru gdzie będą się mogły spotykać kilkuosobowe grupy, prowadzić rozmowy, etc.  

Sale na pierwszym piętrze będą salami ekspozycyjnymi
A drugie piętro będzie służyło jako archiwum, magazynowaniu w bezpiecznym i spełniającym warunki bezpieczeństwa eksponatów muzealnych. Zarówno tych przywiezionych z Hamburga z dawnego, tamtejszego Muzeum Miasta Malborka, jak i tych których dyrektor Raczkowska się spodziewa, które dostarczyć będą mogli Mieszkańcy Miasta. 

Dla wielu będą to zapewne pamiątki niezwykle cenne, bez względu na wartość materialną. I dlatego znajdą się w należnie chronionym i szczególnym miejscu. Tam skatalogowane, zewidencjonowane będą czekały na swój udział w wystawach stałych, czasowych, etc.  Tam też będzie się na II piętrze mieściło biuro muzeum. 

W tej chwili 
wspólnie z grupą fachowców, zapewne częścią przyszłej Rady Muzeum -  trwają prace katalogowania przywiezionych eksponatów z Hamburga. Natomiast gro czasu zajmują sprawy organizacyjne – co podkreślała dyr. Raczkowska.
W spotkaniu brała udział i wspierała merytorycznie wspólne pomysły uczestników Malborska Rada Organizacji Pozarządowych z przewodniczącym Andrzejem Pankiem   i sekretarz Magdaleną Adamską. 
BANWI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz