czwartek, 23 sierpnia 2018

66 Wielki Mistrz Zakonu wybrany

Zakon Braci Niemieckiego Domu Szpitalnego Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie ma nowego Wielkiego Mistrza 

Za serwisami prasowymi internetu i wiadomościami z magistratu Malborka

Od wczoraj nowym 66 mistrzem Zakonu jest o. Frank Bayard. Wybrała  Go obradująca od  20 sierpnia W Wiedniu, w siedzibie Wielkiego Mistrza, kapituła generalna Zakonu Braci Niemieckiego Domu Szpitalnego Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie (OT), zwanego Zakonem Niemieckim, a w Polsce – Zakonem Krzyżackim.

W skład kapituły 

wchodzą delegaci z sześciu krajów – zakonnice, zakonnicy oraz świeccy "familiares". Obrady odbywają się co sześć lat, by wybrać nowe władze generalne 22 sierpnia dokonano wyboru nowego Wielkiego Mistrza. Dotychczasowy, 65. Wielki Mistrz Zakonu Niemieckiego, opat generalny 72-letni o. Bruno Platter, sprawował tę funkcję przez trzy kadencje, oddał kierowanie Zakonem w młodsze ręce.

o. Frank Bayard 


kathpress.at
urodził się 11 października 1971 w Püttlingen w niemieckim Zagłębiu Saary. Zanim w 2000 wstąpił do Zakonu, ukończył studia z zakresu bankowości. Śluby wieczyste złożył 19 września 2004. W latach 2001-08 studiował teologię, historię i „Health Care Management” (zarządzanie służbą zdrowia) w Innsbrucku i Wiedniu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 2006 z rąk ówczesnego arcybiskupa Monachium kard. Friedricha Wettera w „krzyżackim” kościele w Weyarn. W tym samym roku jako radca generalny prowincji niemieckiej wszedł do władz Zakonu Niemieckiego, a od maja 2008 był w nim ekonomem generalnym.

Co warto też wiedzieć 

Od kilku lat w zakonie pracuje trzech księży z Polski. Najmłodszym z nich jest Piotr Rychel, który święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 2016 r. Ks. Rychel urodził się w Gdyni. Po ukończeniu studiów historii sztuki pracował jako konserwator zabytków w Gdańsku. Tam też wstąpił do seminarium duchownego i rozpoczął studia teologii i filozofii. Pierwsze śluby zakonne „u krzyżaków” złożył w 2009 r. w Wiedniu.
za serwisami kathpress.at, Onet.pl, KAT.Wiadomości, misyjne.pl, UM Malborka

FOT. ZAKON-KRZYZACKI.PL

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz