piątek, 12 stycznia 2018

W rodzinie siła!

Niezwykle potrzebny projekt, któremu z serca warto życzyć sukcesu 

.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, Katarzyna Pawlak-Reinholc, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Malborku przedstawiła plan w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn: „ W rodzinie siła - rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich”  Co kryje się za magią urzędniczych słów i jakiego obszaru dotyczy opowie i wyjaśni Ona sama. Specjalnie dla czytelników blogu.

Katarzyna Pawlak-Reinholc; 


- "Projekt „W rodzinie siła rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malborka i gmin sąsiednich” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania Usługi społeczne" - przybliża szczegóły projektu pani Katarzyna. 

"Partnerem Wiodącym projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego". - kontynuuje -  "Miasto Malbork pełni rolę Partnera, a realizatorem Projektu w imieniu Miasta Malbork jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku.
Obszarem oddziaływania projektu jest Miasto i Gmina Malbork, Gmina Miejsko-wiejska Nowy Staw, Gmina Wiejska Stare Pole. Obejmuje też 110 uczestników a czas realizacji to okres od  01.09.2018 do 31.08.2020.

Obejmuje on w szczególności działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegające   i ograniczające występowanie dysfunkcji. Ma na względzie działania wspierające rodziny.  Szczególnie te rodziny np. przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wielodzietne, sprawujące pieczę zastępczą i niepełnosprawne.

Po naszej stronie stoją 
m.in. takie zadania jak; utworzenie poradni rodzinnej – której  bazą lokalową będzie  ŚDS, przy współpracy z MOPS-em – pomoże  w rekrutacji (rehabilitant, psycholog, pedagog, logopeda, prawnik, psychiatra  i inni specjaliści w razie potrzeb.

Obejmie trening samodzielności osób niepełnosprawnych – weekendowe pobyty, raz  w miesiącu kilkoro uczestników plus dwóch terapeutów nocować będzie  w ŚDS. Będą wspólnie robić zakupy, przygotowywać posiłki i decydować  o sposobie spędzenia wolnego czasu. 

Będą mogli trenować poruszanie się po mieście środkami komunikacji miejskiej lub na pieszo oraz dowiedzą się gdzie i w jaki sposób mogą skorzystać z wydarzeń kulturalnych w mieście. Udział w programie pozwoli rodzinie realizować inne obowiązki i potrzeby związane z rodziną w stosunku do pozostałych jej członków. Rodziny, które nie dopuszczają myśli o możliwości usamodzielnienia się ich niepełnosprawnego dziecka będą miały okazję doświadczyć, że taka sytuacja może mieć miejsce, a co więcej jest nieuchronna. 

Program daje szansę osobom  
z niepełnosprawnością na maksymalnie samodzielne, niezależne od codziennej pomocy rodziców/opiekunów funkcjonowanie w środowisku społecznym. Osoby samotne natomiast, będą mogły nawiązać bliższe relacje społeczne, które przyczynią się do poprawy ich samopoczucia i zniwelowania uczucia izolacji. Będzie to zalążek do planowanego w przyszłości rozszerzenia usług oferowanych przez ŚDS w Malborku o wsparcie całodobowe.


Natomiast pozostałe zadania po stronie lokalnych struktur ZHP to przede wszystkim  wsparcie edukacyjne dla rodziców i opiekunów, profilaktyka czasu wolnego (w tym warsztaty dla rodziców, rodzinne spotkania okolicznościowe, imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny rodzinne); utworzenie  i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej oraz Klubu Młodzieżowego, podnoszących kompetencje dzieci i młodzieży.

W tle to także warsztaty kulturalne, matematyczno-informatyczne, krajoznawcze, kurs ratownictwa przedmedycznego, wypoczynek letni i zimowy, warsztaty liderskie dla rodziców i młodzieży, realizacja inicjatyw dotycząca działań charytatywnych, przedsiębiorczości społecznej, aktywności obywatelskiej, min 3 osoby, 13-20 lat – 30 inicjatyw po 1000 zł

Całościowa kwota to 1.934.797,20, z tego wkład własny obejmuje 96 660 zł (niefinansowy)  wolontariusze, animatorzy pracy podwórkowej" – dodaje pani Katarzyna.


Co warto podkreślić  Tczew w marcu bieżącego roku rozpoczyna realizację podobnego projektu – utworzenie poradni rodzinnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. To tak o czym była mowa podczas czytania projektu przed Radą Miasta 28 grudnia ubiegłego już roku.

Cóż, wypadałoby i z całego serca to czynimy 
– życząc jak najrychlejszej realizacji projektu i oby przyniósł on spodziewane efekty i pomógł potrzebującym osobom, rodzinom i dał satysfakcję i radość z pomagania wszystkim wolontariuszom. 
BANWI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz