niedziela, 18 sierpnia 2019

Specjalnie dla blogu Lokalnej Gazety Obywatelskiej

Garstka refleksji z konsultacji społecznych Tadeusza Łachackiego

.
Rozpoczęły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka (PEMAL, Hotel Zbyszko, parking miejski).


Część już odbyła się w Szkole Łacińskiej,  Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje sugestie oraz zadawać pytania. Później odbył się spacer w miejscu, w którym nastąpią zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Między innymi teren PEMAL-u, ulicy Mazurów, itp.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i sugestii mieszkańców  co do planowanych zmian w tej części miasta. Jedną z takich wypowiedzi specjalnie dla naszego blogu cytujemy;


- Przeżyłem już trochę latek - dzieli się spostrzeżeniami Tadeusz Łachacki, uczestnik spotkania i spaceru - z perspektywy czasu widzę, że w stosunkach międzyludzkich następują u nas ostatnio niekorzystne i niepokojące zmiany. Ludzie jakoś gnuśnieją, zamykają się w sobie albo w  czterech ścianach własnego mieszkania i na wszelkie próby zmotywowania ich do aktywności odpowiadają: „Ee tam!” Na szczęście nie wszyscy!

Wkrótce władze naszego miasta mają sporządzić plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta w pobliżu ulic Kościuszki i Mazurów oraz terenu obecnie zajmowanego przez firmę Pemal. 

Aby zrobić to jak najlepiej, zwrócono się do mieszkańców miasta z prośbą o zgłaszanie propozycji zagospodarowania tego terenu. 


Niestety, zainteresowanie mieszkańców było niewielkie, bo na spotkanie przybyli tylko najbardziej aktywni społecznie obywatele. 

Zgłoszono kilka propozycji: budowa wielopoziomowego parkingu, wyburzenie nieużytecznych budynków przemysłowych i stworzenie tam niskiej zabudowy mieszkalno – usługowej, przebudowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wykorzystanie terenów kolejowych, usunięcie nieestetycznych reklam z zabytkowego budynku i nasadzenia drzew stanowiących naturalny ekran od strony drogi krajowej nr 22. 

Po spotkaniu w Szkole Łacińskiej odbył się spacer badawczy po wyznaczonym rejonie w celu dokładnego zapoznania się ze stanem obecnym i stworzenia własnej wizji przyszłościowej. 

Dało się wyczuć samorzutne powstanie pewnego rodzaju sympatycznych więzi między uczestnikami spaceru, co pozwala żywić nadzieję na nasze następne spotkania w tym samym gronie i w tej samej sprawie. Szkoda, że więcej mieszkańców nie przybyło i nie zgłosiło swoich propozycji, które mogłyby być cenne i wykorzystane przy sporządzaniu oraz realizacji planu. Nikt chyba nie chce być krytykowany za niezrealizowanie cudzych pomysłów, które nie były zgłoszone - konstatuje Tadeusz Łachacki.Spotkanie było przygotowane na większą ilość osób, ba osób z dziećmi - przygotowane było np. fajne i ciekawe miejsce dla zabaw pod nadzorem przesympatycznej opiekunki. 


 

Były materiały, ulotki informacyjne z terminami kolejnych konsultacji, gadżety promocyjne i ciekawe wątki dyskusji. Tylko jakoś niezbyt wielu zainteresowanych przybyło. A szkoda, bo niewątpliwą atrakcją była możliwość obejrzenia od środka terenów PEMALu, po których oprowadzał szef zakładu. O Malborskiej Fabryce Obrabiarek „PEMAL” przeczytacie Państwo klikając tutaj https://www.pemal.pl/

zebrał ABAH, zdjęcia BANWI
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz