piątek, 3 sierpnia 2018

Zespół konsultatywno - doradczy

Wspólnie; przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędnicy

.
Organizm miasta to system naczyń połączonych. Niezwykle delikatnie i wrażliwie. Jeśli w tym systemie większość tych naczyń działa w zdrowych relacjach, jest oparta na zdrowych zasadach to wówczas miasto, środowisko miasta - się rozwija. 


Jeśli brane są pod uwagę wszystkie aspekty mogące i mające na to wpływ – wtedy można mówić o demokracji. Dlatego wszelkie konsultacje społeczne, wszelkie działania typu pomniejszające i zamykające drogę możliwości realizacji jakichś autokratywnych, partykularnych egoistycznych pomysłów mniejszościowych – są takie ważne. 

Świadczą też dobrze takie działania o pomyśle decydentów, urzędników, przedstawicieli instytucji, liderów grup na rozwój Malborka. 
Chciałbym, by to nie wynikało tylko z ustaleń prawa, przepisów i ustaw. Chciałbym wierzyć, że ci wymienieni, (wszyscy!) tak postrzegają dobro Miasta. Dobro mieszkańców i troskę o każdego, kto tu pracuje, mieszka i w jakiś sposób jest związany z Malborkiem. 


Wczoraj w godzinach popołudniowych, w magistracie odbyło się pierwsze robocze, po wcześniejszym ukonstytuowaniu, spotkanie zespołu inicjatywno – doradczego w sprawie „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017 – 2021” jak głosi jeden dokumentów. (pisaliśmy o tym tutaj – kliknij

Na spotkaniu znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, aby wspólnie wypracować priorytety, omówić te zawarte w programie i rozsądnie "wytyczyć pomysł na Miasto” w tym obszarze. Przewodniczącym prac zespołu został Bogdan Mąder, sekretarzem Magdalena Adamska. Zespół liczy 16 osób, pracują społecznie i są reprezentantami wielu środowisk zainteresowanych tą sferą.


Spotkanie otworzyła i wprowadziła w temat oraz zakres odpowiedzialności - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - Beata Żaroffe-Preuss.  

Kandydata na przewodniczącego zgłosił Andrzej Panek przewodniczący Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Kandydatura została przyjęta w głosowaniu, po uprzedniej zgodzie zaproponowanego - na tą funkcję.  

To spotkanie głównie poświęcone było metodologii oraz terminom wykonywania poszczególnych etapów prac. Przyjęto regulamin zespołu, przyjęto główne zasady.  Kolejne odbędzie się 7 sierpnia. 
BANWI

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza