środa, 7 sierpnia 2019

W sobotę arcyciekawy spacer z przewodnikiem

Zakamarki Historii

.
Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejny Spacer z przewodnikiem z cyklu Malbork - Zakamarki Historii pt. "Nowoczesność po dzień dzisiejszy”.

Spacer poświęcony będzie budynkom, które od czasu swojego powstania po dzień dzisiejszy pełnią swoje pierwotne funkcje. Przewodnicy PTTK przybliżą historię czasu, miejsca i okoliczności ich powstania. Opowiedzą o dziejach zarówno budowli jak i budowniczych.

Start spaceru w najbliższą sobotę 10 sierpnia jak zwykle o godz. 11:00, na Placu Słowiańskim przed wejściem do Urzędu Miasta Malbork.

Tematyka i trasy spacerów są kontynuacją a i uzupełnieniem edycji z poprzednich lat.  W tym roku poszerzana i pogłębiana tak, aby ukazywała w większym zakresie różnorodność dawnego, ale i dzisiejszego Malborka. Tak, aby stanowiły jednolitą całość wzajemnie ze sobą powiązane historią, tradycją, kulturą i religią.

W trakcie spacerów są i będą organizowane konkursy dla najaktywniejszych spacerowiczów.

Spacery prowadzone będą przez zespół profesjonalnych, posiadających długoletnie doświadczenie przewodników z uprawnienia przewodnika Muzeum Zamkowego w Malborku oraz uprawnieniami przewodnika turystycznego terenowego po mieście Malborku, Żuławach i województwie pomorskim. 

Podsumowanie Spacerów i wręczenie nagród w konkursie internetowym odbędzie się w trakcie V Malborskiego Happeningu Przyrodniczego „Spójrz sowie w oczy” w dn. 15 września 2019 r. 

Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Malborka.
Patronat Honorowy objął Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski.
Organizatorem „Spacerów z przewodnikiem” jest Oddział Przewodnicki PTTK im. Stefana Dubyny w Malborku

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza