czwartek, 20 września 2018

Zarządzenie Burmistrza Miasta Malborka;

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi (NGO)

Sylwia Starosta

Burmistrz Miasta Malborka, zarządzeniem Nr 134 z dnia 17 września br., ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektów:

1. Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019.

2. Zmiany Uchwały nr XXX/310/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021.

Konsultacje odbędą się 

w dniach od 26 do 28 września br. w formie przyjmowania opinii i uwag w wersji papierowej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin składania opinii i uwag to 26-28 września br.


Zarządzenie burmistrza z dnia 17 września br. wraz z w/w projektami oraz formularz zgłoszenia opinii lub uwagi dostępne są pod tym adresem - http://bip.malbork.pl/Article/get/id,21775.html kliknij 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza