wtorek, 23 lipca 2019

Alkoholicy na rowerach w Malborku

Czyli Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski 

.
Tak brzmi nazwa tego przedsięwzięcia. To już dwudziesty pierwszy maraton rowerowy. Jak co roku uczestnicy rajdu wyruszyli w  trasę, aby pokonując setki kilometrów, krzewić ideę zdrowego, trzeźwego stylu życia. 


Tradycyjnie 1 lipca br. na raciborskim rynku odbyło się pożegnanie uczestników Raciborskiego Rajdu. Jego ideą jest propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia. Jednocześnie uczestnicy rajdu przy współpracy z PTTK Oddział Racibórz promują miasto i powiat raciborski. Rajd zakończy się w Raciborzu 15 sierpnia festynem prozdrowotnym. 


Choroba alkoholowa nie dla wszystkich jest ... chorobą. Po prostu wiele osób postrzega alkoholizm w inny sposób. Dobrze, że raciborscy rajdowcy wędrując po Polsce krzewią wiedzę o tym zjawisku, przyczynach i jej przebiegu (fazach), niezbędnych uwarunkowaniach i zasadach w procesie zdrowienia, i regułach zatrzymaniu procesu chorobowego.

Wiele trzeba poznać, by zrozumieć jak trudny to temat i jak wiele wspólnej pracy ludzi różnych instytucji, środowisk i grup samopomocowych (np. Anonimowych Alkoholików), grup wsparcia, terapeutów, psychologów, pracowników instytucji i służb, kościołów różnych wyznań, konglomeratu działań systemu  AfterCare potrzeba, aby chociaż odrobinę wspólnie postarać się pragmatycznie pomóc potrzebującym pomocy.

Temu wszystkiemu powinny służyć zarówno miejskie czy gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Powinna służyć wzajemna współpraca. 

Nikt sobie sam nie da rady jednostkowo z tym zjawiskiem. Więc tak naprawdę bez współpracy instytucjonalnej i środowiskowej po prostu żadna instytucja czy grupa powodowana dobrymi chęciami nie da rady. 

Potrzeba też fachowej wiedzy i odpowiedzialności za działania. Długo o tym można pisać, a z cała pewnością wrócimy do tematu - uruchamiając i prosząc ludzi instytucji o merytoryczną edukację w tym obszarze. Przekażemy też temat do dyskusji o pragmatyzmie działań na kolejne wrześniowe Malborskie Forum Pomocowe.  Poprosimy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, i inne instytucje, poradnie, psychologów i terapeutów by problem naświetlić i przybliżyć jeszcze intensywniej. 

Od fachowego przygotowania po pragmatyczne aspekty pomocy, znajomość procedur, prawa i wreszcie orientacji (chociaż podstawowej) o aspektach uzależnienia, mechanizmach choroby, fazach jej rozwoju i procesie leczenia) warto rozmawiać - i szerzyć wiedzę m.in tak, jak to czynią uczestnicy rajdu.  

Książki które warto przeczytać!Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że jest to  m.in. choroba śmiertelna, postępująca i nieuleczalna i ... alkoholikiem (na przykład) zostaje się na pozostałą część życia - jak np. cukrzykiem przy cukrzycy, chorym na serce, etc. Jedynym warunkiem szczęśliwego i normalnego funkcjonowania jest po prostu nieużywanie alkoholu jego niepicie - z pełną świadomością i wyborem. 


Stąd alkoholicy – to ludzie w pełni świadomi swojej choroby i nie pijący alkoholu - a nie obraźliwa inwektywa. 

Tak myślą i mówią osoby albo same zagrożone alkoholizmem, albo osoby, które doznały wiele złego od czynnych, pijących uzależnionych, lub takie osoby, które nie mają kompletnie wiedzy na temat uzależnień. 

No bo czy ktoś przy zdrowych zmysłach, normalnie funkcjonujący w społeczeństwie wyzywał by ... i “rzucał obelgami” typu … ty cukrzyku jeden! Ty zawałowcu, ty z nowotworem!? 


Podziękowania dla Stowarzyszenia Abstynenckiego
malborskich abstynentów  z "Tu i Teraz" za gościnę 
W naszym myśleniu jednak funkcjonuje i pokutuje “obelga” ... ty alkoholiku … Jeśli Chcecie Państwo więcej dowiedzieć się o uzależnieniach o sposobach radzenia sobie z nimi – poszukajcie na łamach tego blogu lub stronach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)  

Dość, że napiszę co wiele osób nic nie rozumiejąc lub bardzo niewiele – dokonuje swoistych psychologicznych przeniesień, racjonalizacji swoich doświadczeń i niezbyt rzetelnej wiedzy. Mówiąc wprost - przelewa np. swą złość, niewiedzę na innych związanych z problemem, którego samemu(sama) nie rozumie, lub się boi. 


To wszystko, by pokazać, że alkoholik to często czynna zawodowo i sprawna zdrowotnie, intelektualnie osoba. No a przede wszystkim osoba, która z pełną świadomością zagrożenia dla swojego funkcjonowania - świadomie nie pije alkoholu!  

Rajdowcy z Raciborza wiozą tą wiedzę przez cały kraj pokazując, że można, że aby dowiedzieć się coś o uzależnieniach - można po prostu skorzystać z rodzimego systemu (ma go każde miasto bowiem wynika z postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości) - systemu profesjonalnej i fachowej pomocy terapeutów, psychologów, a także zaczerpnąć wiedzę z środowisk abstynenckich i grup samopomocowych - które są w każdym mieście (W Malborku przy ulicy Nowowiejskiego funkcjonuje takie właśnie miejsce - jest nim Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień - CPiTU). A jak najdalej trzymać się od tych, którzy mają jedynie … dobre chęci (i to często naznaczone przeniesieniami i mitami). Bowiem dobrymi chęciami to ponoć całe piekło wybrukowane. 


W Malborku przyjęło goszcząc rajdowców Malborskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Tu i Teraz”. Współpracujące na wzajemnych autonomicznych zasadach z CPiTU. "Tu i Teraz" skupia abstynentów, niekoniecznie osoby uzależnione. Stowarzyszenie prowadzi klub abstynenta przy ulicy Poczty Gdańskiej, oraz organizuje imprezy rodzinne, promujące zdrowy styl życia  m.in. cykliczny festyn trzeźwościowy, zawody o charakterze rekreacyjnym i sportowym. 
Oraz wiele innych, podczas których, nie sprzedaje się ani nie używa napojów alkoholowych – a więc jest bezpiecznie. Ba i panuje fajna atmosfera - chociaż dla wielu jest to niezrozumiałe, to jest prawdziwe i bez wyrzeczeń. 


Goście z Raciborza (a tak naprawdę jadą w rajdzie ludzie z różnych zakątków Polski, zmieniają się, towarzyszą w jakimś tylko etapie, etc.). Tak więc goście z Raciborskiego Rajdu zatrzymali się w sympatycznej restauracyjce przy ulicy Juliusza Słowackiego, w Domu Wycieczkowym Saturn.  

Ta impreza raciborska promująca trzeźwość, prozdrowotna cykliczna inicjatywa organizowana tradycyjnie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Raciborza, Starosty Raciborskiego, oraz jednego z posłów do Parlamentu Europejskiego, współfinansowana jest ze środków Miasta Racibórz, Powiatu Raciborskiego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
ABAH

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza