piątek, 19 października 2018

Jak to dojrzałość i jej mądrość mogą współistnieć razem z młodością i jej energią

Coroczny koncert z okazji „Dnia Seniora” 

.
Był on niezwykłym i oczekiwanym wydarzeniem. Świadczyć może o tym ot chociażby wypełniona po brzegi, do ostatniego miejsca, sala  widowiskowa klubu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy Sikorskiego 33. Tam właśnie koncert dla Seniorów się odbył.(17.X.)


Gości przywitali burmistrz Marek Charzewski oraz przewodnicząca Rady Seniorów i kierownik Uniwersytetu 3 Wieku Teresa Żelazo. Oprócz życzeń i gratulacji, podkreślili również, jak ważne jest dbanie o osoby starsze, których w naszym społeczeństwie jest coraz więcej, jak wiele im zawdzięczamy i jak dużo mogą jeszcze zrobić dla swoich bliskich i dla naszego miasta. 

Obchody Dnia Seniora uświetnił występ dzieci i młodzieży z Teatru Tańca "Kwieciste Gwiazdy" z Rodzinnego Domu Dziecka z miejscowości Kiwercy na Ukrainie. Były to przepiękne układy, zarówno ludowe jak i współczesne, balet oraz niesamowite inscenizacje taneczne. 

Spektakl poprowadził manager i opiekun grupy Sławomir Osiński. Wraz z tancerzami wręczył burmistrzowi Markowi Charzewskiemu i Teresie Żelazo złote "Certyfikaty dobroczynności" przyznane przez Fundację "Dajmy Dzieciom Uśmiech", Dziecięce Artystyczne Koncerty Integracyjne", Towarzystwo Ochrony Praw i Godności "Wyspa" oraz Teatr Tańca "Kwieciste Kwiaty". Obydwoje otrzymali certyfikaty indywidualnie oraz dla Miasta Malbork i Rady Seniorów.
 

T.Z. & K.Fabiańska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz