wtorek, 6 listopada 2018

Obradowała Malborska Rada Organizacji Pozarządowych

"Warto wpuścić więcej świeżego powietrza ..."

Podjęto ważkie decyzje 

Wczoraj (t.j. 5 listopada b.r.) obradowała Malborska Rada Organizacji Pozarządowych. Przedmiotem spotkania były bieżące sprawy malborskich organizacji NGO, wsparcie ich funkcjonowania, rozwiązywanie istotnych spraw i dylematów zgłaszanych przez te organizacje. 

Rada zajęła się miedzy innymi przygotowaniami do prac w komisjach  oceny wniosków, składanych w konkursach granatowych Miasta. W pracach takich komisji  będą mogli zasiadać jedynie przedstawiciele organizacji,  które nie będą w tym roku, w obszarach objętych naborem takich wniosków składać. Oceny wniosków są istotne i wymagają dużej odpowiedzialności. Tak aby nikogo nie skrzywdzić i z pełnym profesjonalizmu podejściem wyłonić te, które są najwartościowsze dla środowiska. 

Istotą jest regulamin i przepisy jasno określające zasady. Aby dopomóc w prawidłowej ocenie wniosków - MROP wspólnie z Magistratem zorganizuje szkolenie dla tych, którzy w tym obszarze dokonywać będą wyborów. 

Ponadto, wzorem poprzednich spotkań, oraz także przyszłych - co stanie się najprawdopodobniej niepisaną zasadą - w spotkaniu udział wzięli goście z różnych środowisk i obszarów NGO. 

Omawiane były m.in przyznawania nagród dla działaczy i organizacji pozarządowych, o dobrej i złej praktyce w tej materii. O odświeżeniu obszaru działań w sferach NGO. Przeciwdziałaniu niebezpieczeństwu monopolizacji i zawładnięcia obszarów działań przez pojedyncze stowarzyszenia czy  organizacje. O poszerzeniu pola dla innych, wchodzących z działaniami na rynek i obszar pro środowiskowy. O ukróceniu niedobrych praktyk i prawnych aspektach przeciwdziałania złym nawykom i przyzwyczajeniom. 

Przedyskutowano możliwości wsparcia i promowania ludzi, organizacji i działań na terenie Miasta w obszarze społecznym, pomocowym, wolontariackim, prośrodowiskowym. W tym zakresie powstaje cała szeroka koalicja organizacji chcących wspierać, pomagać w uhonorowaniach społeczników i działań społecznych organizacji. 

Goście dzielili się takimi przykładami poznanymi w innych krajach, oraz dobrymi przykładami z Polski. 

MROP podjął decyzje co do dzielenia się korzystaniem możliwości, uczeniem się od najlepszych wraz z innymi organizacjami w szerszym niż dotychczas  zakresie. Pojawią się w niedalekiej przyszłości znane nazwiska, przedstawicieli działań i kierunków z innych miast, organizacji zajmujących się NGO w szerszej skali. Pomogą tym, którzy tej pomocy bezpośredniej, logistycznej profesjonalnej  potrzebują, będą potrzebować. 

Wszystko ma służyć szerokiemu przekazowi i łatwiejszym dostępowi do istotnych informacji dla NGO niż dotychczas. Przeciwdziałać zawłaszczaniu pomysłów i wiedzy. We współczesnym świecie dostęp do informacji i transparentność - zwłaszcza w organizacjach pozarządowych stanowi istotę prawidłowego ich funkcjonowania. 

Zawsze we wszystkim istotnym towarzyszy dobra wola, otwartość na innych ludzi, środowisk i stowarzyszeń funkcjonujących w naszym wspólnym Mieście. 

To od ich ciężkiej pracy społecznej, kreatywności zależy powodzenie wszystkich korzystających z owoców tych działań. Nie wolno nikomu o tym zapominać. Więcej szczegółów na ten temat będzie można wyczytać w protokóle obrad, który ukaże się w BIP. Rada uchwaliła termin kolejnego spotkania na wtorek 11 grudnia.

BANWI

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza