czwartek, 11 października 2018

Wybory Samorządowe 2018

21 października 2018 odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. W wielu miejscach i zarazem ostatnia. Wystarczy kwalifikowana ilość głosów. Więc i od tego zależy też  czy druga tura będzie musiała być.  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez styczniową nowelizację Kodeksu wyborczego i innych ustaw.

Informacje, o których każdy głosujący powinien wiedzieć

Jeśli chcemy głosować poza miejscem stałego zameldowania, musimy pamiętać, że wybory samorządowe 2018 rządzą się innymi regułami niż parlamentarne czy prezydenckie. Gdy wybieramy radnych czy prezydentów miast, nie ma mowy o wzięciu zaświadczenia i zagłosowaniu w innym mieście !!!  

Wybory samorządowe – co z zameldowaniem?

Jeśli ktoś mieszka w Malborku, ale zameldowany jest w gdzie indziej, powinien udać się niezwłocznie do naszego Magistratu i tam dopisać się do stałego rejestru wyborców. Trzeba jednak pamiętać, że nie dzieje się to z automatu. By nas dopisano, musimy wykazać, że jesteśmy z Malborkiem związani.

Należy przynieść  dokumenty, które potwierdzą, że dana osoba w pracuje, posiada mieszkanie: własnościowe czy wynajęte albo ma lokal i prowadzi interes. Jak powiedziano mi w Urzędzie Miasta - urzędnicy mają trzy dni na wydanie takiego zaświadczenia i do ostatniej chwili można się zgłosić. Ale pamiętajmy jak ktoś przyniesie dokumenty w piątek ... przed wyborami, odejdzie z kwitkiem pewnie. 

Mówiąc krótko, Kodeks Wyborczy nie pozwala, by w wyborach samorządowych pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w innej gminie. Jedynym wyjściem jest złożenie wniosku o dopisanie do stałego rejestru wyborców. Przy tej okazji urząd gminy poprosi od nas dokumenty.

Chodzi o potwierdzenie, że interesy życiowe, ekonomiczne danej osoby skupiły się w tym miejscu, gdzie zamieszkuje stale. Wniosek o dopisanie do rejestru trzeba złożyć jak najszybciej tak, by gmina miała czas na jego rozpoznanie.

Zaświadczenia do głosowania.

W wyborach samorządowych nie ma takiej procedury.  Problem z oddaniem głosu mogą mieć studenci – powinni głosować w miejscu stałego zamieszkania, a nie tu gdzie studiują. Czyli w wyborach osoby zameldowane na pobyt czasowy nie zagłosują. Powinny pojechać na wybory do swojej gminy – tak tłumaczą urzędnicy.

W tej chwili lubelski urząd dziennie podpisuje kilkanaście decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców. Zdarza się też, że trzeba wydać decyzję negatywną, bo dana osoba nie spełnia wymaganych prawem kryteriów (nie jest z daną gminą związana na stałe).

Wybory samorządowe - czy można głosować za granicą? 
Gdy podczas wyborów samorządowych (w czasie głosowania) będziemy w innym kraju, poza granicami Polski. Warto pamiętać, że niestety wówczas nie będziemy mogli zagłosować. W wyborach samorządowych możliwe jest jedynie głosowanie w Polsce, w miejscu stałego zamieszkania.

Wybory samorządowe - jak głosować? znak "x"

Kodeks wyborczy stanowi, że "wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak x". Przy definicji "x" zaczynają się jednak wątpliwości. Zgodnie z nowelizacją prawa przez x: "rozumie się co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki".

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych w 2018 roku?

Wybory możemy podzielić na dwie kategorie: Wybory rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – czyli organów stanowiących samorząd terytorialny.

Wybory  burmistrza, wójta lub prezydenta miasta – czyli jednoosobowych organów wykonawczych.

Wybory do rady miasta, gminy. Radę miasta, gminy wybierają mieszkańcy miasta, gminy, która nie jest jednocześnie miastem na prawach powiatu. Radnych wybiera się w sposób bezpośredni spośród zgłoszonych kandydatur. Głosuje się w danym okręgu wyborczym, który stanowi zwykle konkretne sołectwo, dzielnica lub osiedle. 

Wybieramy tylko jednego kandydata, stawiając znak "x" obok jego nazwiska. 

Wybory do rady powiatu. Każdy okręg wyborczy, za który uznaje się jedną gminę, wybiera od 3 do 10 kandydatów. O ich liczbie decyduje tu liczba ludności zamieszkałej w danej gminie. W miastach na prawach powiatu mandaty są dzielone pomiędzy listy kandydatów w sposób proporcjonalny do wszystkich oddanych głosów. Dana lista kandydatów musi przekroczyć próg wyborczy, który stanowi 5 procent liczby ważnych głosów w całej gminie.
Wybory do sejmiku województwa. Stosuje się tu odpowiednio przepisy o wyborach do rady powiatu. Za jeden okrąg wyborczy uznaje się powiat lub jego część. Obywatele dokonują wyboru od 5 do 15 radnych sejmiku województwa.

Wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta są bezpośrednie, co oznacza, iż głos oddajemy bezpośrednio na kandydata. W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyska więcej niż połowę spośród wszystkich ważnie oddanych głosów, zarządzana jest druga tura wyborów. 

Jak ustalane są wyniki oraz kiedy możliwa jest druga tura?

W przypadku wyborów do rad miast/gmin, za zwycięzców uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku remisu wygrywa ten, który otrzymał najwięcej głosów w największej liczbie obwodów. Gdy i te będą takie same, o zwycięstwie decyduje losowanie. 

W wyborach do rad powiatu i sejmików województwa ma zastosowanie proporcjonalne liczenie głosów (metoda d'Hondta). Liczba ważnych głosów na każdą z list jest dzielona kolejno przez 1,2,3 i tak dalej, aż do momentu, "aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między listy".

W wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta głosujemy większością bezwzględną. Jeśli dany kandydat uzyska więcej niż połowę wszystkich ważnie oddanych głosów, wygrywa. Jeśli nie uda się to żadnemu z nich, zarządzana jest druga tura wyborów. Zgodnie z przepisami, druga tura wyborów samorządowych odbywa się dwa tygodnie po pierwszym głosowaniu


Zebrał ABAH 
na podstawie Dziennik Zachodni, Gazeta.pl, https://wybory2018.pkw.gov.pl/.etc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz