piątek, 13 września 2019

Spotkania informacyjne poświęcone ochronie powietrza

„Malbork ma klimat”

.
W nadchodzący poniedziałek (t.j.16 września) o godzinie 12:00 i 16:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców poświęcone ochronie powietrza. 
Spotkania są częścią kampanii Miasta Malborka pn. „Malbork ma klimat” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się m.in. czym jest smog, jak smog wpływa na zdrowie, jak dbać o jakość powietrza oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Spotkania poprowadzi przedstawiciel Fundacji Większe Mniejsze oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Magistrat zaprasza i zachęca wszystkich mieszkańców Malborka do udziału w tej akcji i poszerzaniu swojej wiedzy w zakresie ekologii i czystego powietrza.
za inf. magistratu
Kampania edukacyjna Malborka” nr WFOŚ/D/I-25.E/1738/2019
(...) W związku z koniecznością ograniczania negatywnego wpływu działania ludzi na środowisko dostrzegamy potrzebę eliminacji zachowań stojących w sprzeczności z ideą zrównoważonego rozwoju, godzących w jakość powietrza i wpływających negatywnie na klimat. Zamierzamy to osiągnąć poprzez wykazanie potrzeby dbania o czystość powietrza w kontekście zdrowotnych problemów ludzi, budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym przez upowszechnienie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Wówczas nie tylko przyczynimy się do ochrony środowiska poprzez ogólne podniesienie wiedzy mieszkańców, ale także  osiągniemy następne stopnie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych poszczególnych frakcji w kolejnych latach.
(...)
Celem kampanii edukacyjnej jest przybliżenie tematyki :
  1. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako prośrodowiskowa perspektywa rozwoju ludzkości w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju,
  2. Czystość powietrza jako fundament zdrowego rozwoju pokoleń,
  3. Przeciwdziałanie paleniu odpadami w piecach przydomowych, jako największemu ze źródeł zanieczyszczeń powietrza,
  4. Rozwój świadomości w zakresie dbania o najbliższe otoczenie,
  5. Recykling, a ochrona środowiska.
(...)
  cała kampania będzie/jest:
- opatrzona informacjami  o dofinansowaniu realizacji zadania zgodnie z zaleceniami  umowy dotacji   z    WFOŚiGW w Gdańsku,
- organizowana przy wspóudziale  partnera, który to  wykazał się w ofercie wiedzą i doświadczeniem  w realizacji projektów edukacyjnych,
-  nadzorowana i realizowana  przez pracowników Urzędu Miasta Malborka,
-  promowana poprzez stronę internetową Miasta, a ponadto przez  media lokalne (...)

Uświadomienie jak wielki wpływ na środowisko mają ludzie, a to z pewnością skłoni  do refleksji i szukania rozwiązań – co możemy zrobić, aby zmniejszać negatywne oddziaływania na otaczającą nas przyrodę.
Kampania, jako działanie informacyjno-edukacyjne, stanowi znaczące oddziaływanie edukacyjne i budujące świadomość we wszystkich aspektach kampanii. Jest dodatkowo znakomitą płaszczyzną promocji działań gminy, integracji społeczności lokalnej wokół wspólnego celu, a także buduje efektywność pro-środowiskowych działań mieszkańców. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza