środa, 3 października 2018

Szansa dla działkowiczów w Malborku

Zespół do spraw funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Malborka Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Jolanta Zawadzka - Piątek

Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) to nieodłączny element krajobrazu wielu miast. Poza niewątpliwym pięknem i oazą spokoju (z którymi się kojarzą) stanowią temat wielu dyskusji i sporów.

Liczne debaty dotyczące przyszłości ROD-ów koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z Prawem własności gruntów, możliwością wywłaszczenia, ewentualnych odszkodowań, oraz wysokością opłat dzierżawy.

Stanowią łakomy kąsek dla deweloperów, którzy chętnie zagarnęliby te tereny pod budowę kolejnych blokowisk. 

A przecież ogrody stanowią ważną część zieleni miejskiej, swoistego ekosystemu. 

Przyczyniają się do redukcji trujących związków chemicznych pochodzenia przemysłowego, obecnych w powietrzu (które są zmorą miast), a także poprawiają tym samym jego jakość - wpływając na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców.

Dlatego powinno nam wszystkim zależeć aby ogrody były coraz bardziej widoczne i w społeczeństwie zyskały sympatię i uznanie.

I temu powinien służyć program poprawy rozwoju ROD
Niestety społeczność działkowa nie jest zamożna,a ogrody wiekowe. Prezesi borykają się z problemami finansowymi, niejednokrotnie starą, przerdzewiałą infrastrukturą wodną i brakiem zasobów ludzkich. 

Często z w/w problemami  zostają pozostawieni i mimo ogromnego zaangażowania zarządów, chęci i ciężkiej pracy niewiele są w stanie zrobić.

Zadania


Zadania dla ROD-ów stawiane przez organy nadrzędne często wykraczają poza możliwości ogrodów. Ostatnie wytyczne Krajowej Rady POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (PZD) dotyczące posiadania w każdym ROD budynku administracyjnego całkowicie powaliły na kolana większość zarządów.

Nie lada wyzwaniem jest problem bezpieczeństwa na terenie ROD, zamieszkiwanie bezdomnych w altanach i mierna współpraca z władzami samorządowymi, tudzież służbami porządkowymi.

Zatwierdzona przez samorząd lokalny, zmodyfikowana ustawa śmieciowa mocno uderzyła w i tak już ubogą społeczność działkową, wywołując mnóstwo niepotrzebnych konfliktów z zarządami, które poprzez tą ustawę zostały niejako zmuszone do podwyższenia opłat ogrodowych.


Było trochę po macoszemu

Do niedawna niestety ogrody w strukturach miejskich traktowane były po macoszemu. Dlatego w celu poprawy jakości funkcjonowania ROD zostało powołane przez Prezydium Okręgowe w Gdańsku Kolegium Prezesów. Którego ideą działania jest stworzenie reprezentacji związku w samorządach lokalnych i promowanie ogrodnictwa działkowego w społeczności oraz współpraca ROD nastawiona na realizację polityki oświatowej i inwestycyjnej z miejscowym samorządem organizacjami pozarządowymi.

Ale


Wydeptaliśmy wiele ścieżek i trud nasz został nagrodzony. Bowiem 15.09.2018 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Miastem Malbork reprezentowanym przez Burmistrza Pana Marka Charzewskiego a Polskim Związkiem Działkowców reprezentowanym przez Przewodniczącego Kolegium Prezesów Panem Ryszardem Gurtiaków.

Na mocy którego Burmistrz Miasta powoła zespół do spraw funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Malborka Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W skład zespołów zostanie włączona reprezentacja Prezesów Zarządów ROD, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta, a także służb porządkowych. Zespół będzie organem doradczym Burmistrza Miasta w sprawach z zakresu ROD, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta.

Przy podpisaniu porozumienia obecne były delegacje ogrodów malborskich.
Mniemam, że jest to początek zmian i dobrej współpracy, która zaowocuje pięknem naszych ogrodów i poprawą infrastruktury miejskiej, a program rozwoju ROD na stałe będzie wdrożony w plany samorządowców. mam nadzieję, że nasi włodarze mądrze rozważą wszystkie aspekty zanim kolejne ogrody zostaną przekształcone w tzw,nową kompozycję urbanistyczną

Współpraca z władzami samorządowymi 

ma fundamentalne znaczenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zatem wyniki nadchodzących wyborów do władz lokalnych wpłyną na warunki w jakich poszczególne ogrody będą funkcjonowały w ciągu najbliższych pięciu lat

Dlatego PZD apeluje do wszystkich działkowców nie tylko o uczestnictwo w wyborach, ale również o to, aby przy urnie pamiętali, że stosunek do ogrodów osoby na którą oddadzą swój głos, może mieć olbrzymie znaczenie dla ich małej społeczności


Jolanta Zawadzka - Piątek

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza