czwartek, 4 kwietnia 2019

Spotkanie informacyjne w piątek 5 kwietnia

Do 28 kwietnia 2019 - dla dotacji na rozwój organizacji: do 23 maja!

Fundusz Akumulator Społeczny

.
W siedzibie Malborskiego Centrum Wolontariatu (Stare Miasto 21/3, parter pawilonu) o godzinie 17:00 już 5 kwietnia - odbędzie się spotkanie informacyjne Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.


Akumulator społeczny

to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.


Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego. O założeniach programu i trwającym konkursie opowiadać będą przedstawiciele Fundacji Pokolenia. 

Konkurs 

skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

Termin naboru: od 28 marca do 28 kwietnia 2019 dla wniosków o dotacje:

Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

Termin naboru: od 28 marca do 23 maja 2019 dla wniosków o dotacje:

Grant do 5000 zł na wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej

UWAGA: W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2019 (dla rozwoju młodych organizacji: od 1 lipca do 30 listopada 2019)!

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. 
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, organizatorzy proszą o kontakt z właściwym Operatorem.
Więcej informacji w piątek w siedzibie


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza