środa, 6 marca 2019

Spotkanie w ramach Malborskiego Forum Pomocowego

Zgoda buduje - niezgoda rujnuje

stop manipulacjom, stop mowie nienawiści, stop hejtowi

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Malborskiego Forum Pomocowego. Od bez mała czterech lat udało się nam zebrać wielu zacnych obywateli i przedstawicieli środowisk, instytucji, organizacji, instytucji, służb, kościołów wielu denominacji przy jednym stole. Udało się nam zebrać, i czynimy to nadal, by rozmawiali ze sobą przedstawiciele tych środowisk, którym dobro Malborka, mieszkańców, osób związanych z miastem, dobro całego organizmu miasta, są bliskie i cenne.


Po raz pierwszy w całej historii tego miasta przy jednym stole, by konstruktywnie rozmawiać i wyciągać pragmatyczne wnioski, współpracować w wielu dziedzinach - zbierają się ludzie różnych stanów i światopoglądów. 

Służby mundurowe, służby socjalne i inni przedstawiciele instytucji, decyzyjni urzędnicy, przedstawiciele środowisk organizacji pozarządowych, grupy nieformalne. Liderzy kościołów różnych denominacji, zarówno katolicy, jak i z protestanckich zborów, artyści, radni, terapeuci, specjaliści z różnych dziedzin. Organizacje młodzieżowe, przedstawiciele różnorakich fundacji, jak i osoby, którym dobrostan mieszkańców leży na sercu i chcą w jego rozwoju uczestniczyć i przyłożyć do tego swoje ręce.

Nie czubek własnego nosa

Pragniemy zaprosić Was, Drodzy Mieszkańcy, pragniemy zaprosić Was Drodzy Obywatele związani z Miastem, pracujący w nim, Drodzy powiązani ze środowiskami Malborka.  Wszak Jesteśmy wszyscy, którym leży dobro  a nie czubek własnego nosa - motorem i lokomotywą rozwoju. Pragniemy, byście dołączyli do naszej misji, bo dzięki temu i Wy będziecie mieli rzetelną wiedzę o bolączkach i problemach, z którymi przychodzi się nam wszystkim mierzyć.


Nikt sam pojedynczo nie rozwiąże istotnych kwestii. Potrzebna współpraca. Wzajemne poznanie możliwości, chęci i priorytetów. By nie powielać działań, by wspólnie mieć szansę mądrze pracować z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

To działa!

Dlatego wspólnie z Malborską Radą Organizacji Pozarządowych (MROP), nowo wyłonionym Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) prowadzonym teraz przez Spółdzielnię Socjalną Fabryka Inicjatyw i Fundację Grupa Zainteresowania Alternatywnego, Stowarzyszeniem Malborskie Forum Pomocowe oraz blogiem informacyjno-pomocowym „Lokalna Gazeta Obywatelska” 

mamy zaszczyt zaprosić 21 marca w godzinach 16.00 - 20.00 do siedziby Spółdzielni Socjalnej przy ul; Grunwaldzkiej 16 -18 na wspomniane wyżej spotkanie w ramach Malborskiego Forum Pomocowego. 


Spotkanie będzie się składało z dwóch części. Pierwsza, tematyczna, podczas której będą poruszane i omawiane różnorodne problemy, tematy, etc. Jeśli zainteresują zebranych - druga część jest "permanentną rozmową kuluarową" Tam będzie można zdobyć dodatkowe informacje, porozmawiać, podyskutować, etc. 

Tematem wiodącym będzie sentencja brzmiąca zgoła jak banał: "Zgoda buduje - niezgoda rujnuje",  a skryją się za nią tematy m.in pragmatycznego wspólnego przeciwdziałania mowie nienawiści, hejtu. Ograniczania absurdów związanych z RODO, będzie mowa o problematyce dublowania działań w środowisku i zastanowimy się, jak zrobić, by rozumiejąc to - wszyscy dochodzili do pragmatycznych rozwiązań. Będzie mowa o działających już instytucjach, jak Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw, jego możliwościach i działaniach. Będzie mowa o wznawiającym swoją działalność Punkcie Weryfikacji Ofert Pracy. Będą poruszane kwestie działań organizacji zajmujących się w Malborku niepełnosprawnością, Będzie mowa o powstających ośrodkach i działaniach czynionych przez zbory i kościoły. Będzie mowa m.in. o praktycznych działaniach w ramach rewitalizacji, działaniach NGO, etc, etc.


Pragniemy doprowadzić do możliwości przyjrzenia się przez Państwa działaniom i możliwościom pragmatycznych i uczciwych, zgodnych z prawem połączeń  biznesu, organizacji i grup nieformalnych. Przejrzeniu się działaniom zinstytucjonalizowanych i rodzących się inicjatyw, pomysłów. 

Być może zainteresuje Was któreś z prowadzonych działań i uznacie, że możecie się w nie włączyć. To dlatego serdecznie spraszamy.  Świat jest pełen dobrych zadziwień.


więcej szczegółów na blogu informacyjno - pomocowym Lokalna Gazeta Obywatelska https://gazetaobywatelska.blogspot.com/  
lub można zdobyć pod adresem e-mail; hajbowicz@wp.pl 
w imieniu zespołu organizatorów, z  poważaniem Krzysztof Hajbowicz
pomysłodawca Forum i realizator działań z Forum związanych


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza