sobota, 18 listopada 2017

Garść życia Miasta, ukryte w słowach, przynosimy

Wysyp artystyczny w Malborku. Wszyscy w jednym …

Krzysztof HajbowiczOd płócien malarskich począwszy, poprzez rzeźbę, ceramikę, fotografię po wszelkie inne techniki. Znani nie tylko z Malborka, uznani i mniej znani a  podziwiani niejednokrotnie. Osobowości klasyczne i kontrowersyjni poszukiwacze form wszelakich. 

Sotkamy się z Nimi i Ich pracami w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji, które zaprasza w galerii "Nova ..." na wystawę pt. „PREZENTACJA sztuk wszelkich”. Wernisaż 29.11.2017 r. - środa, godz. 18.00

Spotkamy tamże spokojnych i niespokojnych duchem. Przybędą wszyscy twórczy i chcący pokazać chociaż cząstkę tego co tworzą. Słowem mamy szansę spotkania i doznania "szczypty" całego artystycznego potencjału środowisk związanych z  Malborkiem. Wszyscy w jednym miejscu!  Wszak to artystyczny epizod na skalę roku 2017! 

Nie przegapcie - "będzie się działo". Wszak to różne charaktery, wszelkie typy temperamentu. Nieprzeciętni ludzie, którzy pragną przekazać coś światu, potomnym i takim, którzy zauważą, a może ... nie tylko zauważą. 

Ludzi z różnymi oczekiwaniami wobec siebie, świata i wystawy. Dosłowny tygiel artystyczny. Że to upchane do jednej przestrzeni miejsca i czasu! To nim się wernisaż zaczął, a już można go odtrąbić artystycznym wydarzeniem. Więc jak w tym nie uczestniczyć?! 

Aktorzy tworzenia, sprawcy, twórcy - czyli uczestniczący w wydarzeniu artyści:

Anna Albrecht, Jacek Albrecht, Krystyna Badowska, Urszula Bendelewska, Joanna Budzyńska-Sycz, Alicja Chlebowicz, Martyna Czop, Hanna Aleksandra Fortuna, Ryszard Filbrandt, Beata Grudziecka, Zdzisław Gutowski, Ada Kamińska, Janina Maria Krajewska, Jacek Krasodomski, Adam Krawczyk, Benedykt Kroplewski, Magdalena Krzemińska, Andrzej Jan Krzemiński, Artur Kubaszewski, Edyta Lilianna Lieban, Krzysztof Lipiec, Wojciech Laszkiewicz, Katarzyna Parafiniuk, Rema 1000, Michał Statkiewicz, Kama Trojak, Wiesława Trojak, Wanda Wolak, Mieczysław Woźniak

Wystawa będzie czynna do 8.12.2017 r. Od poniedziałku do piątku bezpłatnie w godzinach 9:00-15:30, środa: 9:00-19:00. 

***

Młodzież a uzależnienia – współczesne zagrożenia

Andrzej Anuszkiewicz

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. "Młodzież a uzależnienia – współczesne zagrożenia", która odbędzie się  w piątek 24.11.2017 r. o godz. 10.00 w Sali wielofunkcyjnej Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji  - Szkoła Łacińska w Malborku.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła zagrożeń, z jakimi współczesna młodzież spotyka się w życiu codziennym, związanych m.in. z używaniem substancji psychoaktywnych i nowoczesnych technologii. 

Celem konferencji jest zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Podczas konferencji wystąpią osoby mające doświadczenie w zakresie profilaktyki uzależnień oraz pracy z osobami uzależnionymi. 

Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w panelu dyskusyjnym, który jest okazją do poznania odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Adresatami konferencji są pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, rodzice, pracownicy pomocy społecznej, policji, kuratorzy sądowi, rodziny zastępcze oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką.
"Młodzież a uzależnienia – współczesne zagrożenia" 
Termin: 24 listopada 2017 r. 
Miejsce: MCKiE Szkoła Łacińska, Stare Miasto 42, Malbork 
   HARMONOGRAM KONFERENCJI             
10:00 – otwarcie konferencji10:10-10:30 – Bezpieczeństwo młodzieży - przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniomasp. Katarzyna Marczyk – Specjalista Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w  Malborku, funkcjonariusz realizujący zagadnienia profilaktyki społecznej.10:30-11:00 – Specyfika środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków Marzena Dering – pracownik Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku.11:00-11:15 – przerwa kawowa11:15-12:00 – Cyfrowy obywatel złapany w sieć, czyli o  uzależnieniu od Internetu i gier komputerowychAnna Milanowska – psycholog, specjalista terapii uzależnień, od ponad 10 lat zajmuje się osobami uzależnionymi i ich rodzinami pracując w Stowarzyszeniu KARAN w Elblągu, zarówno w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży jak i w poradni . Prowadzi również działalność profilaktycznąw ramach warsztatów, kursów, szkoleń.  12:00-12:45 - Młodzież a używanie substancji psychoaktywnychEwa Topór-Nawarecka – specjalistka terapii uzależnień, psychoterapeutka. Ma doświadczenie w pracyw ośrodkach stacjonarnych leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków (Monar, WOTU Gdańsk) orazw pracy z klientem w poradni (Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w Sopocie, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO w Sopocie). Prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych w obszarze rozwijania umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem, uzależnień oraz rodziców, pedagogów i wychowawców z zakresu kompetencji wychowawczych. Jest biegłym sądowym w zakresie uzależnień od narkotyków.12:45 – 13:00 – przerwa kawowa13:00 – 15:00 – panel dyskusyjny
***

Trzecie spotkanie z cyklu "Zarządzanie projektami"

Dorota Wiśniewska

Podczas spotkania zostaną omówione zasady konstruowania wniosków i rozliczania dotacji w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Miasta Malborka.

Spotkanie poprowadzą: Agnieszka Chomiuk specjalistka w zakresie zarządzania projektami oraz Sylwia Starosta-Romańczuk - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Malborka

Udział jest bezpłatny. Prosimy jednak, by zgłosić chęć udziału mailowo, wysyłając wiadomość na adres: copmalbork@gmail.com lub zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 503 845 796.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada o godz. 17.00 w budynku Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (ul. Kościuszki 54, Malbork) w sali konferencyjnej na parterze.

Dorota Wiśniewska


***

Spotkanie konsultacyjne

Katarzyna Fabiańska

"Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski zaprasza Mieszkańców miasta na spotkanie, które odbędzie się  w dniu 28.11.2017 r. o godzinie 17°° w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” przy ul. Hadyny 18 w Malborku, w związku z przedstawieniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słupecka II.

Planowane spotkanie stanowi element partycypacji społecznej w procedurze sporządzania i uchwalania aktów planistycznych, które pozwoli zwiększyć uczestnictwo mieszkańców oraz środowisk lokalnych w kwestii polityki przestrzennej miasta, a także umożliwi stronom zainteresowanym wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego".

***

Tu się aż prosi, by przypomnieć, tekst, który zamieściliśmy na temat  urzędniczego języka, jakim posługują się pracownicy magistratów, urzędów, instytucji. Jak widać i w naszych.  Spotkanie jest ważne dla wielu mieszkańców miasta, ale wystarczyło innym stylem wyrazić, zaprosić by ... zainteresować, zachęcić do przyjścia. Chyba, że nikomu z urzędników na tym nie zależy. Więc tym bardziej - warto przyjść. Smutnie pogratulować, by wypadało albo raczej współczuć "wciśniętego" burmistrzowi, takiego „tekstu zachęcającego” (typu "Planowane spotkanie stanowi element partycypacji społecznej w procedurze sporządzania i uchwalania aktów planistycznych (...)") Lecz nie z chęci zrobienia komukolwiek krzywdy, czy linczowania to powyższe  wyłuskujemy. Na to zjawisko "choruje" w Polsce większosć piszących np. ogłoszenia. Wlazło nam w krew (także nam piszącym w LGObywatelskiej). Może to z czasów minionych, gdy karmiono nas "nowomową" nieustannie, lubo z innego czegoś.  Polecamy więc tym samym, bardzo gorąco artykuł, który ilustruje właśnie to zjawisko. Chcesz przeczytać – kliknij tutaj Gadał chłop do obrazu ... Potrzebny tłumacz od zaraz!
Redakcja 

***

Szczepienia przeciw pneumokokom 

przekazała Katarzyna Fabiańska

Szczepienia realizują bezpłatnie (!!!)  dwa podmioty lecznicze wyłonione w drodze konkursów ofert i są nimi:
  • Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. Ewa Gajecka z siedzibą w Malborku przy ul. Juliusza Słowackiego 2, telefon do rejestracji: (55) 272-30-50, ilość szczepień – 70, do 15.12.2017 r.
  • Indywidualna Praktyka Lekarska – lek. Teresa Kisielewska z siedzibą w Malborku przy ul. Tadeusza Kotarbińskiego 10, telefon do rejestracji: (55) 272-37-36, ilość szczepień – 50, do 20.12.2017 r.
Zaprasza i namawia mieszkańców do wzięcia udziału w akcji Burmistrz Miasta Malborka w ramach „Programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2018 w zakresie szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku”.

Szczepieniem objęte są dzieci urodzone w 2015 roku, zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Malborka i w dniu szczepienia ukończyły 2 rok życia. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzice, którzy zdecydują się na skorzystanie z bezpłatnego szczepienia, mogą zapisywać dzieci w w/w przychodniach osobiście lub telefonicznie. Aby zaszczepić dziecko należy dostarczyć:
1) poświadczenie zameldowania (na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Malborka) wydane bezpłatnie przez Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, pok. 104 – Biuro Ewidencji Ludności; 
2) zaświadczenie od właściwego lekarza pediatry dziecka, że nie było szczepione przeciw pneumokokom.
W umówionym terminie szczepienia rodzic zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty, jak również zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.

Dodatkowo informuje się, że szczepienia dla dzieci urodzonych w 2016 roku przewidywane są w roku 2018 i zostaną podjęte po wyłonieniu w drodze konkursu ofert Realizatora programu, jednak nie wcześniej niż od kwietnia 2018 r.


Katarzyna Fabiańska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz