środa, 18 września 2019

Pragnienie

Do Braci urzędników, służb i pospolitego ruszenia Obywateli

.
Podczas wszelkich spotkań Malborskiego Forum Pomocowego naszym pragnieniem, które nam towarzyszy przy ich organizacji jest;
 - abyście Państwo wypowiadali swoje opinie, dzielili się nimi, i wspólnie pokusili się o ocenę, interpretację – istoty palących Waszym zdaniem spraw. Wszak wiele projektów realizowanych jest wspólnie przy współpracy  instytucji i organizacji. To dlaczego jedni mogą, a drugim się nie udaje i kontestują?! Czy potrafimy, i na ile potrafimy, zaufać sobie nawzajem? Nie unikniemy polityki, stereotypowych przekonań, animozji – wszak determinują, warunkują nas nasze poglądy, światopoglądy, właśnie wspomniane przekonania, etc. A co za tym idzie - nasze funkcjonowanie i działania. Sądzę, że kluczem do rozwiązywania wszelkich problemów, przekraczania progów „nie do przekroczenia” - jest edukacja, wzajemny kontakt bezpośredni i rozmowa. 

To te czynniki warunkują i nie tylko chęć zdobywania rzetelnej wiedzy. Wtedy mamy szansę, chociaż w części – że obalimy zakorzenione mity, przyklejone (nie zawsze sensowne) stereotypy, nieprawdziwe przekonania. Cały worek tego, co tak naprawdę przeszkadza - bycie w dobrych relacjach, albo chociaż poprawnych … z innymi.  Z sąsiadami, z organizacjami, urzędnikami lubo odwrotnie, z petentami (wszak obywatelami - dzięki którym i dla których, funkcjonują właśnie urzędnicy).

To, aby zgodnie w jednym wspólnymi środowisku żyć i funkcjonować byłoby ideałem,  bez tego, też się tak do końca chyba nie da. Tak, aby tylko sobie każdy rzepkę skrobał. Wszyscy skazani jesteśmy na siebie. Jeśli ma być nasze funkcjonowanie  przydatne środowisku i pragmatyczne, bo nie o pozory „coś robienia” tu chodzi. 

Spróbujmy od klatki schodowej, od własnego podwórka, bloku, ulicy przy której one funkcjonują. Aby zmieniać miasto, środowisko najzwyczajniej powinniśmy czynić tą zmianę … sami od siebie. 

Może w myśl sławetnego przemówienia J.F. Kennedy’ego, trawestując je w pewnym sensie na nasz malborski grunt; „Nie pytaj co Malbork może uczynić dla Ciebie, pomyśl co Ty możesz uczynić dobrego dla innych, dla Malborka” 

Potrzeba współpracy i integracji środowiskowej. Wspólnych działań sąsiadów, czasem kompletnie nieznanych sobie osób, mieszkających obok siebie. Warto spróbować i być uczciwym w  tym spróbowaniu  – wtedy łatwiej (i zadbać, a jeśli trzeba i zawalczyć o swoje sprawy, prawa) jak i zmieniać wokoło to, co pragniemy, chcemy zmieniać wspólnie. 

Samemu trudniej i czasem to nie jest wykonalne. Więc „ramię do ramienia (…)”, bez względu na światopogląd, profesje, bogactwo a raczej stan posiadania, bez względu na denominację religijną, bez względu na własne pojęcie swoich zasobów intelektualnych, itp. Nagle okaże się to opłacalne – że razem, że wspólnie… że można.
Krzysztof Hajbowicz

Jakże przydatny projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”

W 33 archiwach państwowych, które swoim zasięgiem działania obejmują całą Polskę, uruchomione zostały punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i fachową poradę na temat sposobów prowadzenia archiwum rodzinnego, w tym zabezpieczenia starych rodzinnych dokumentów i fotografii.. 24 września 2019 r. w Warszawie podczas oficjalnej konferencji prasowej wyznaczającej ogólnopolski start projektu. W ramach projektu, 30 września 2019 r., w Dniu Archiwistów, ustanowionym w tym roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w godzinach popołudniowych w każdym archiwum państwowym zaplanowano również rozpoczęcie warsztatów tematycznych. Wybrane pamiątki z domowego archiwum wraz z opisem historii rodzin zaprezentowane zostaną, za zgodą uczestników projektu, na stronie internetowej Archiwa Rodzinne Niepodległej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie narodowa kolekcja niepodległościowa, której współtwórcą będzie mógł zostać każdy Rodzinny Archiwista.

Przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską mające krzewić kulturę ochrony pamiątek

Ważne także dla każdego z nas w Malborku

Archiwa Państwowe rozpoczynają projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Przechowywane w domowych zbiorach dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności. Nieraz zapomniane i podniszczone czekają na ponowne odkrycie, na poszukiwaczy rodzinnej historii - Rodzinnych Archiwistów, którzy otoczą je opieką i przywrócą im dawną świetność. Do nich i do wszystkich tych, którzy pamiętają o śladach pozostawionych przez przodków i troszczą się o nie – a chcieliby robić to jeszcze lepiej, skierowany jest projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej.

„Archiwa Rodzinne Niepodległej” - to przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską mające krzewić kulturę ochrony pamiątek, budzić ducha genealogicznych poszukiwań oraz inspirować do dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej – powiedział dr Paweł PietrzykNaczelny Dyrektor Archiwów Państwowych  – Eksplorowanie świadectw naszej przeszłości i pielęgnowanie tradycji to wyjątkowa przygoda. Zachęcamy do udziału w projekcie każdego zainteresowanego losami własnej rodziny, komu nieobca jest potrzeba kultywowania pamięci o przodkach i dbałości o rodzinne pamiątki.

Archiwum Państwowe w Malborku przygotowało warsztaty z zakresu zabezpieczania Archiwaliów Rodzinnych.

Terminy warsztatów:
30 września godz. 12:00 – 18:00
7 października godz. 12:00 – 18:00
21 października godz. 12:00 – 18:00

Tematyka warsztatów obejmuje:
- zasady porządkowania i opisywania rodzinnych pamiątek
- podstawowe sposoby zabezpieczenia dokumentów przed ich uszkodzeniem i zniszczeniem

inf. Archiwum Państwowe w Malborku 
ilustracja; Autor zdjęcia: NDAP/K. Zgliński z portalu 82-200.pl

wtorek, 17 września 2019

Kolejne Malborskie Forum Pomocowe

Obalamy mity i nieprawdziwe przekonania

.
Malborskie Forum Pomocowe (MFP) – to cykliczne spotkania przedstawicieli różnych środowisk Malborka (urzędów, organizacji, stowarzyszeń, instytucji, służb miejskich i powiatowych, kościołów wszelkich denominacji, grup nieformalnych, obywateli naszego habitatu po to aby wspólnie wyłuskiwać, przybliżać konkretne problemy i wspólnie poszukiwać sensownych oraz pragmatycznych rozwiązań merytorycznie w obrębię obowiązującego nas wszystkich prawa. 

Nasze działanie ma na celu budowanie więzi i zrozumienia istoty współpracy wszystkich z wszystkimi na ile się to praktycznie da. 
Zakładamy i mamy takie doświadczenie i wiedzę, że żadna instytucja, żadna procedura, żaden pojedynczy człowiek - nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać problemom. 

Od kilku lat stawiając głównie na permanentną edukację staramy się lepić środowiska, nieść rzetelną wiedzę merytoryczną, walcząc z mitami i nieprawdziwymi przekonaniami - tak pojmując naszą tu w Malborku rolę Malborskiego Forum Pomocowego


Malborskie Forum Pomocowe 
pod patronatem Burmistrza Miasta Marka Charzewskiego 

Tym razem nasze otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych. Dedykowane jest w szczególny i wrażliwy sposób dla rodzin, dla osób, które borykają się w zaciszu domowym ze swoimi problemami wynikającymi z uzależnienia osób bliskich. Dzieci, współmałżonka, partnera. Kiedy nie wiadomo co robić, gdzie iść i u kogo szukać pomocy. 

Narażeni jesteśmy wtedy szczególnie na wszelkie mity, przekonania nieprawdziwe i niestety często hochsztaplerów chcących np.. wydrenować kieszeń lub opowiadających zwykłe bajdy. 

Przyjdź, by zdobyć wiedzę o problematyce, o źródłach, gdzie jej szukać i u kogo. Jeśli jesteś przyjacielem, przyjaciółką, znajomym osoby potrzebującej pomocy, jeśli jesteś pracodawcą, jeśli chcesz wiedzieć a nie brnąć w mitach na te tematy – po prostu poświęć czas i przyjdź. Warto 

Rozprawiamy się z mitami i nieprawdziwymi przekonaniami! 

26 września (czwartek), duża sala Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw przy ulicy Grunwaldzkiej 16-18. 

Zapraszamy szczególnie kuratorów sądowych, dzielnicowych, przedstawicieli straży miejskiej, jeśli znajdą czas po służbie. Pedagogów, nauczycieli, wiernych kościołów różnych denominacji, przedstawicieli służb, organizacji, stowarzyszeń, urzędników instytucji. Pragnęlibyśmy, by osoby, które przyjdą na spotkanie Forum i będą chciały się dowiedzieć jak oraz gdzie poszukać profesjonalnej pomocy - mogły znaleźć fachowców, osoby kompetentne wiedzą, urzędem i możliwościami podpowiedzi. Co, gdzie, i jak. 

Program 

16.00 - 16.15 - rozpoczęcie i wprowadzenie do zagadnień poruszanych na Forum 
16.15 - 16.30 - mikrowykład Lecha Marczuka, lekarza psychiatry - pt. Czym jest detoksykacja i pobyt na oddziale detoksykacyjnym. Mity i konieczna wiedza.  
16.30 - 16.40 - pytania i dojaśnienia  
mikrowykład - Andrzeja Anuszkiewicza specjalisty terapii uzależnień, przewodniczącego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz mł.asp. Sylwii Kowalewskiej, oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji – pt. Czym jest zobowiązanie do leczenia i jak działają procedury interwencyjne wobec osób uzależnionych, oraz sprawców przemocy – mity i pragmatyka. 
16.40 - 16. 55 - mikrowykład Piotra Kluski, certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień - Czym jest leczenie odwykowe, przebieg, krótkie omówienie. Mity i konieczna wiedza. Oraz sakramentalne ... dlaczego w systemie zamkniętym?! 
16.55 - 17.10 - pytania i dojaśnienia 
17.10 – 17.25 - mikrowykład Joanny Żołdak- specjalistki terapii uzależnień, psycholog, pedagog – pt. Jak wygląda proces pracy nad sobą pacjenta w programie ambulatoryjnego leczenia odwykowego. Jakie zagrożenia niesie dla pacjenta, i jak długo trwa jego praca – mity i realia.  
17.25 - 17.40 pytania i dojaśnienia 
17.40 - 18.00 słów kilka na temat działania systemu After Care – specjaliści, profilaktycy i osoby zajmujące się tym zagadnieniem zawodowo. - Opowiedzą, dlaczego tak ważne są wszystkie elementy i współdziałanie. Padnie odpowiedź na pytanie – dlaczego mówi się o zaczęciu każdej terapii, leczeniu uzależnień - jako rozpoczęciu procesu zdrowienia. O grupach samopomocowych, terapeutycznych grupach wsparcia, o oglądzie siebie, o poszukiwaniach duchowych i duchowości, konieczności informowania lekarza rodzinnego i innych o swoim uzależnieniu.  Oraz o tym, że nie ma "Klubów AA", że panują mity na temat alkoholizmu, że panują nieprawdziwe przekonania. 
Krótkie omówienie - wsparte będzie przez Agnieszkę Pedriger p.o. kierownik malborskiej Fili Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku. Przedstawi Ona ofertę i zasady korzystania z bardzo bogatego księgozbioru w intersujących obszarach wiedzy. Obali też mit o tym kto może korzystać z zasobów biblioteki i tych elektronicznych także. - pytania i dojaśnienia w trakcie lub podczas rozmów kuluarowych  
18.00 - 18.15 mikrowykład - Małgorzaty Robaczek prezes malborskiego oddziału Teen Challenge, pedagog – pt. Chrześcijańskie Ośrodki "Teen Challenge" dla Osób Uzależnionych w Broczynie i Łękinii  
18.15 - 18.30 pytania i dojaśnienia 
18.30 - 18.45 mikrowykład - przedstawiciela i przedstawicielki grup samopomocowych o różnorodnościach i czemu służą grupy Anonimowych Alkoholików, Al. - Anon, DDA, etc. Zasady pracy indywidualnej nad sobą (12 kroków) oraz zasady funkcjonowania grupy (12 tradycji).  
18.45 - 18.55  pytania i dojaśnienia 
18.55 - 19.05 mkrowykład - przedstawiciela Malborskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego “Tu i Teraz” na temat mitów związanych z abstynencją, abstynentami i do czego służy klub abstynenta np. klub przy ulicy Pocztowej w Malborku. - pytania i dojaśnienia w trakcie lub podczas rozmów kuluarowych 
Przez cały czas czynne będą stoiska;  
A po 19.05 - prezentacja możliwości NZOZ CENTRUM PSYCHIATRII SP. Z O.O. w Malborku przy ul. Józefa Wybickiego. (program terapii dla osób uzależnionych, dla osób współuzależnionych, itd.) Przedstawienie zasad przyjmowania na Oddział Detoksykacyjny w Prabutach, Program terapii na Oddziale Leczenia Odwykowego tamże 
Po 19. 20 prezentacja możliwości Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku przy ulicy Nowowiejskiego (program terapii dla osób uzależnionych, dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą, itd.) Przedstawienie zasad korzystania z sposobu ambulatoryjnego. Bezpłatna literatura informacyjno - edukacyjna.

Po 19. 35 prezentacja możliwości uczestnictwa terapii w prywatnym Ośrodku Terapii “In Puris”. Który oferuje rozpoczęcie zdrowienia z uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i seksu.  W oparciu o diagnozę leczenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta (OPT – Osobiste Plany Terapii). W ośrodku można również skorzystać z profesjonalnego odtrucia organizmu. 
Zapraszają 
Andrzej Panek
Przewodniczący Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Krzysztof Hajbowicz
Krzysztof Hajbowicz - m.in bloger, dziennikarz, publicysta, popularyzator zajmujący się obszarem działań w zakresie edukacji przeciwdziałania wykluczeniom społecznym. Ongiś wydawca, redaktor,  twórca branżowych miesięczników dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień m.in. LUMEN, Dromader. Od wielu lat zajmujący się zawodowo między innymi - problematyką profilaktyki, terapii uzależnień, infrastrukturą „AfterCare” i działaniami w tym zakresie.  Twórca Malborskiego Forum Pomocowego i spotkań integracyjnych różnorodnych środowisk (ludzi organizacji, stowarzyszeń, instytucji, wyznań) w tym obszarze. Profilaktyk, zarazem z zawodowej  praktyki również  twórca autorskich programów i projektów, terapeuta - instruktor terapii uzależnień. M.in absolwent warszawskiego Centralnego Ośrodka Metodyki i Upowszechniania Kultury Dorosłych. Warszawskich; Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień oraz Szczecińskiego Studium Socjoterapii oddziału ETOH

Festyn oraz bieg dobroczynny dla Bartka Tuchułki

Można razem!

.
Starosta Powiatu Malborskiego Mirosław Czapla, Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski zapraszają serdecznie na festyn oraz bieg dobroczynny dla Bartka Tuchułki

Wielorzecze

Pojedynek na wiersze

.
Poetycka rywalizacja jest w pewien sposób wpisana w festiwalowy klimat. Daje okazję do zaprezentowania swojej twórczości zarówno tym, którzy piszą do szuflady, jak i tym, którzy są cenionymi twórcami. 

Slam pozwala im stanąć w szranki jak równy z równym. W tym swoistym poetyckim pojedynku decyzję, kto przejdzie dalej i kto ostatecznie wygra, podejmuje publiczność - czyli najbardziej obiektywny juror. Tu matematyka jest nieubłagana.


Zapraszamy poetów i mistrzów improwizacji, a także tych, którzy chcą świetnie się bawić przy bardzo różnorodnej poezji.

Jak to działa?

Slam polega na tym, że w każdej rundzie rywalizują ze sobą dwie osoby. Ta, która głosem publiczność przejdzie dalej, weźmie udział w następnej rundzie. I tak do momentu, gdy na scenie zostanie tylko dwóch twórców. Oczywiście zwycięzca jest tylko jeden. 
Na laureatów poza splendorem, sławą, uściskiem dłoni prezeski czekają nagrody finansowe (800 zł i 300 zł) oraz rzeczowe ufundowane przez sponsorów - Restaurację przy bramie, Naturalną Żywność, Wielokran Absztyfikant oraz kultowe statuetki i dyplomy.


Żeby wziąć udział w WieloSlamie:

Przygotuj 6 własnych nienagradzanych i niepublikowanych wierszy.
Zapisz się na listę tuż przed imprezą. Czekaj na swoją kolej, daj z siebie wszystko i baw się dobrze.

WieloSlam jest punktem kulminacyjnym Festiwalu Literatury Wielorzecze. Odbędzie się 21 września o 21.30 w Sali u Św. Ducha Biblioteki Elbląskiej.
Dominika Lewicka-Klucznik
Stowarzyszenie Alternatywni 
Program wydarzenia można śledzić tu: https://tiny.pl/t52t2
Projekt „VII Festiwal Literatury Wielorzecze” jest realizowany przy współudziale finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasta Elbląg, Fundacji PZU. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski. Współorganizatorami imprezy są: Biblioteka Elbląska, Pub Sąsiedzi, Hotel Elbląg, Galeria ElPatroni medialni:Elbląska Gazeta Internetowa portEL.pl, Truso TV, Kwartalnik PROWINCJA, Razem z Tobą, Eska

Wybrane informacje Komendy Powiatowej PSP w Malborku

Na terenie powiatu malborskiego 

w dniach od 09.09.2019 r. do 15.09.2019 r. zanotowano:


W minionym tygodniu interwencje jednostek  PSP  i  OSP z terenu powiatu malborskiego dotyczyły: Miejscowe zagrożenia: 5 x usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych, 5 x nadłamane konary i powalone  drzewa, plama ropopochodna na jezdni, 3x otwarcie mieszkania, zabezpieczenie lądowania LPR, uszkodzony słup kolejowy. Pożar: pożar samochodu i garnka. Alarmy fałszywe : uszkodzona wierzba, alarm z monitoringu

Dnia 14.09.2019 r. o godz. 02:26 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego przy ul. Sienkiewicza w Malborku

Po dojeździe zastępu z JRG Malbork do miejsca zdarzenia zastano, pożar samochodu osobowego marki Ford S-Max. Pojazd zaparkowany w ciągu samochodów w podwórzu, brak osób poszkodowanych. Sąsiadujący obok pojazd poprzez oddziaływanie wysokiej temperatury został również uszkodzony (tylna lampa oraz tylny prawy bok).

Działania polegały na: Zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podaniu jednego prądu piany ciężkiej z szybkiego natarcia na palący się samochód. Odłączono akumulator w pojeździe i przeszukano pojazd. Straty oszacowano na ok. 55 tyś. zł
Działania trwały 24 min.
W zdarzeniu udział brał:  1 zastęp z  JRG MalborkZgłoszenie 17 września wpłynęło o godz. 9:39 

zadysponowano 3 zastępy z JRG Malbork,
Opis zdarzenia: na DK 55 (ul. 500-lecia) w kierunku Sztumu doszło do najechania przez samochód osobowy VW Passat na tył samochodu ciężarowego, poszkodowany kierowca samochodu osobowego pod opieką ZRM przed przybyciem Straży Pożarnej, skarży się na ból klatki piersiowej, przewieziony do szpitala w Malborku w celu dalszej diagnostyki. Zablokowany pas jezdni w kierunku Sztumu, ruch odbywa się wahadłowo.

Na chwilę obecną nie mamy wiedzy czy to kolizja czy wypadek (informację udzieli Policja)

kpt. Damian Tomaszewski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
e-mail: pr.malbork@straz.gda.pl 
tel. (55) 270 21 38

Cios w plecy - smutna rocznica ostrzega po dziś dzień

Mój dziad, moja rodzina ze strony ojca, wszyscy mieszkali po polskiej stronie, w sennej, maleńkiej Berezówce, nieopodal granicy z ówczesnym ZSRR. Za rzeką była inna rzeczywistość. 
Nie ta siermiężna, powiatu Dzisna, nie ta Polski (lat 39 ubiegłego wieku), ale ta "radosna, uśmiechnięta, lepsza porewolucyjna" w białych koszulach i czerwonymi sztandarami oraz harmoszką na polach - gdy przychodziła wiosna. 
Ze śpiewem pracowników kołchozów i harmoszką nawet przy zwózce jesiennych płodów rolnych z pól za rzeką. 
Dziad i ojciec opowiadali jak propaganda "reklamowała" pono głupim i wrednym polskim panom, ciemiężonym chłopom w Rzeczpospolitej - jak to dobrze jest w sowieckiej rzeczywistości.
Cóż jakby Polacy nie wiedzieli - na co dzień przecież  szmuglowali przez granicę co się tylko dało i wymieniali na co się dało miedzy tam mieszkającymi Polakami, Białorusinami, Żydami. No gorzej było z przybyłymi i osiedlonymi tam Rosjanami, ale ...

Dwa światy i sowiecko - polska granica dzieląca tamtych ludzi umownie i "międzynarodowo prawnie". ale nie mentalnie.
Z gospodarstw było widać pobliskie  tereny ZSRR i ... budynki placówki granicznej Polskiej, Udało się przechować kilku polskich pograniczników (w skrytkach szmuglerskich gospodarstw), którzy przeżyli.
BANWI

Pierwsze godziny tamtych dni

.
Z Rana 17 Września 1939r, siły zbrojne ZSRR zaczęły przekraczać Polską granice, czołgiści jechali z wywieszonymi białymi flagami, krzycząc od czasu do czasu na strzelających do nich Polaków ,,Riebiata! W pieriod! Na Germańców!…”. 

Rozpoczął się IV Rozbiór Polski, możliwy na podstawie podpisanego przez III Rzesze i ZSRR paktu Ribentrop-Molotov podpisanego 23 Sierpnia 1939r. 

Znajdował się w nim ,,Tajny Protokół Dodatkowy” będący umową opisującą szczegóły wspólnej napaści na ZSRR. Związek Radziecki . Zaraz po rozpoczęciu inwazji do Ambasadora Polskiego w Moskwie traciła ,,Nota Rządu ZSRR”, której polski dyplomata nie przyjął, jej treść przedstawiała się następująco:

https://polskiedzieje.pl/ii-wojna-swiatowa/agresja-zsrr-na-polske
“Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni operacji wojennych Polska utraciła
wszystkie swoje rejony przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd Polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. Pozostawiona sobie samej i pozbawiona kierownictwa, Polska stała się wygodnym polem działania dla wszelkich poczynań i prób zaskoczenia, mogących zagrozić ZSRR. Dlatego też rząd radziecki, który zachowywał dotąd neutralność, nie może pozostać dłużej neutralnym w obliczu tych faktów.
Rząd radziecki nie może również pozostać obojętnym w chwili, gdy bracia tej samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zamieszkujący na terenie Polski i pozostawieni swemu losowi, znajdują się bez żadnej obrony.
Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd radziecki wydał rozkazy naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej, aby jej oddziały przekroczyły granicę i wzięły pod obronę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.
Rząd radziecki zamierza jednocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić lud polski od nieszczęsnej wojny, w którą wpędzili go nierozsądni przywódcy, i dać mu możliwość egzystencji w warunkach pokojowych. ”                                      komisarz ludowy spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow

Patrząc obiektywnie części uzasadnienia rządu ZSRR można przyjąć za prawdziwą, Niemcy założyli pakt Anty Komiternowski, którego jawnym celem była walka z Komunizmem więc Rosjanie już wtedy spodziewali się w niedalekiej przyszłości wojny z III Rzeszą. 
Na kresach wschodnich znajdowała się dużą mniejszość Białoruska i Ukraińska, ta druga niestety była ciemiężona przez władze II RP. 
Jest to jedna z ciemnych kart Polskiej Historii, ale to wszystko niemienia faktu, że Wolne i niepodległe Państwo Polskie zostało bezprawnie podbite.

We wczorajszych (t.j. 16.IX.2019r.) programach TVP - np. na kanale "Historia" - wypowiadali na antenie historycy niepokojące wiadomości, których nie dane mi było znać wcześniej. Ponoć dyplomaci francuscy i angielscy dzięki swoim wywiadom znali treść "paktu Libbentrop - Mołotow" już w kilka godzin po jego podpisaniu. Uznali, że nie byłoby wskazane ujawnić go ówczesnym władzom Polski. Jeśli to prawda ... Czy nie warto przyglądnąć się naszym dotychczasowym oraz obecnym sojuszom i ... wyciągnąć z tego oglądu pragmatyczne lekcje?! 

Obrona przed najeźdźcą
.
Jako, że od 1 Września zdecydowana większość polskich sił zbrojnych była związana wojną z Niemcami o obronne zachodnich granic, do obrony przed Rosjanami stanęły tylko nieliczne oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, które jednak zostały rozbite. 

Siły Polskie nie miały najmniejszych szans na sukces, dodatkowym problemem były mylące Polaków Deklaracje Rosyjskie, mówiące o wspólnej wojnie z Niemcami. Polacy mieli olbrzymie kłopoty z łącznością, co nie pozwalało uzyskać jakiegokolwiek obrazu sytuacji, Rosjanie natomiast nie mieli większych problemów z przekazaniem Polanką, komunikatu Komandarma Michaiła (pisownia oryginalna)

Żołnierze Armii Polskiej!
Pańsko-burżuazyjny Rząd Polski, wciągnąwszy Was w awanturystyczną wojnę, pozornie przewaliło się. Ono okazało się bezsilnym rządzić krajem i zorganizować robronu. Ministrzy i gienierałowie, schwycili nagrabione imi złoto, tchórzliwie uciekli, pozostawiają armię i cały lud Polski na wolę losu.Armia Polska pocierpieli surową porażkę, od którego ona nie oprawić wstanie się. Wam, waszym żonom, dzieciom, bracia i siostrami uraża głodna śmierć i zniszczenie te ciężkie dni dla Was potężny Związek Radziecki wyciąga Wam ręce braterskiej pomocy. Nie sprzeciwcie się Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. Wasze przeciewinienie bez korzyści i przyrzeczona na całą zgubę. My idziemy do Was nie jako zdobywcy, a jak wasi bracia po klasku, jako wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników i kapitalistów Wielka i niezwalczona Armia Czerwona niesie na swoich sztandarach pracującym, braterstwo i szczęśliwe życie. Żołnierze Armii Polskiej! Nie proliwacie daremnie krwi za cudze interesy obszarników i kapitalistów. Was przymuszają uciskać Białorusinów, ukraińców. Rządzące kole polskie sieją narodową różność między polakami, Białorusinami i Ukraińcami. pamiętajcie! Nie może być swobodny naród, uciskające drugie narody. Pracujące Białorusini i Ukraińcy – Wasi pracujące, a nie wrogi. Razem z nimi budujcie szczęśliwe, dorobkowe życie. Rzucajcie broń. Przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda i szczęśliwe życie.”
Korpus Ochrony pogranicza oraz jednostki wojskowe walczące z Rosjanami liczyły około 30-tys żołnierzy, mogło być ich więcej jednak Naczelny Wódz Rydz-Śmigły wydał następujący rozkaz:

“Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii.”

W związku z tym Armia Czerwona nie miała żadnych problemów z opanowaniem Terytorium Polski a Wojska walczące z Niemcami, mogły się spodziewać taktu od tyłu, jednak Polska broniła się jeszcze przez dwa tygodnie.

Podsumowanie

Agresja Rosyjska, załamała kompletnie Polską obronne, gdyby nie ona Polska mogło by się bronić jeszcze przez październik, istniały jeszcze rezerwy czołgów, i formowany były jednostki z Rezerwistów, zbliżała się także jesień, co przy słabej Polskiej infrastrukturze mogły zatrzymać pochód Niemców tak samo jak dwa lata później w Rosji, Po za tym, Wehrmacht  musiał zacząć przerzucać jednostki na zachód, gdzie można się było spodziewać Ofensywy Francuskiej. Okrutny los czekał mieszkańców zamieszkałych na terenach zajętych przez Rosjan, inteligencja była zabijana albo wyważona w głąb Rosji, pozamykano szkoły i uniwersytety, ciemiężenie było tak wielkie, że wkraczających za dwa lata Niemców witano jak wyzwolicieli
Przemysław Sierechan
Krótki film o przebiegu sowieckiej agresji na Polskę, która przyczyniła się do jeszcze szybszej klęski wojny obronnej we wrześniu 1939 roku.
http://adam-edward-lipinski.blogspot....

niedziela, 15 września 2019

Ku refleksji i przy wyłączonym odbiorniku TV

Tak dla oddechu

.

Polak potrafi 
- wiersz Tadeusza Łachackiego
„Polak potrafi!” – znamy powiedzenie,
Ale co też stoi za takim stwierdzeniem?
Mamy ludzi zdolnych, chętnych do działania,
Ale jeszcze więcej tych do przeszkadzania.
Gdy jeden wymyśli coś bardzo dobrego,
Dziesięciu się stara, żeby zniszczyć jego.
Wielu komentuje działalność z fotela,
Ale się społecznie w niczym nie udziela.
Cóż można więc zrobić w takiej sytuacji,
Kiedy mądry człowiek nigdy nie ma racji?
Uparcie forsując swoje śmiałe plany,
Na utratę zdrowia zawsze jest skazany.
Jeśli zaś się podda, z planów zrezygnuje,
Ten kto mu przeszkadzał, radośnie triumfuje.
Tak, Polak potrafi – to są święte słowa –
Ale co potrafi? Zwykle krytykować!
Tadeusz Łachacki

Puszczałka

anonimowo - anonimowy wiersz, anonimowego autora; 
c`Hristopulosa Hamira Ahmeda Kowalskiego Bułecki

Wiersz gendererotyczny 
z odcieniem refleksyjnym, 
„któren to wiersz piosenkom jezd”

Zamiast śmiechu rękawiczki
Zamiast płaczu weź parasol
Życie błędów nie oduczy
Lecz ma doświadczenia zasób

Skoro z życiem się targujesz
Biedę klepiesz i świrujesz
A pod mankiet masz problemy
I z głupoty wciąż tantiemy

Tedy przystań na zakręcie 
Spójrz pod nogi i na zgięcie
Przypatrz dobrze się cholerze
Co cię ciągle w kółko bierze

Może czas na rękawiczki
Zamiast płaczu wziąć parasol
Życie błędów nie oducza
Lecz ma doświadczenia zasób 

c`Hristopulos Hamir Ahmed Kowalski Bułecka z maslow juniorred. 
grafika z internetu oraz strony Wierszydełka

sobota, 14 września 2019

Uroczyste i oficjalne oddanie do użytku

Decyzję o budowie hali sportowej obecnej SP 3 - podjęto w 2016 roku, wtedy też Miasto Malbork pozyskało do inwestycji dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa ruszyła w 2017 roku, a pozwolenie na użytkowanie uzyskano 14 sierpnia br.

Hayppy end 

Zakończyła historię powstawania hali sportowej  ... "belgijka"

Symbolicznego otwarcia dokonano nieco nietypowo, w kanonadzie pękających baloników przekłuwanych szpilkami. Cokolwiek miało to symbolizować lub nie - było inne i spuściło powietrze nie tylko z kolorowych balonów. Zaproszeni goście; a więc i mieszkańcy, i rodzice, i nauczyciele, i przedstawiciele; uczniów, samorządu, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele instytucji Miasta, Służb, Przedsiębiorstw, działacze Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej oraz Pomorskiego Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie, i wszyscy których mogliśmy z wielości nie wymienić. 


Bowiem byli zarówno ci, którzy serce przyłożyli, palec chociażby czy całe ręce i dusze. Każdy kto się identyfikował lub jego identyfikowano z procesem powstawania hali. 

Każdy kto kibicował i myślami wspierał. Każdy kto się radował jak wszyscy. Bowiem po różnych perypetiach i po niesprzyjających okresach spadku koniunktur, i po technicznych perturbacjach na finiszu. Wreszcie funkcjonuje ku radości i pożytkowi potrzebującym. 


Gospodarzami uroczystości byli Burmistrz Miasta Malborka - Marek Charzewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 - Beata Kacprowicz.

Zespół wokalny pokolorował piosenką rozpoczęcie uroczystości, były uroczyste słowne laurki przemowy, domówienia i przemówienia. Nie zabrakło sakramentalnego poświęcenia obiektu, którego dokonał powitany z entuzjazmem ksiądz. Goście składali dobre słowa wszystkim i na ręce dyrektor placówki i uczniów upominki najczęściej w postaci sprzętu sportowego.


Na widowni zasiadała Izabela Bełcik - dwukrotna mistrzyni Europy w siatkówce. Byli i inni. Gospodarzami uroczystości byli Burmistrz Miasta Malborka - Marek Charzewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 

Po części oficjalnej odbyły się zmagania i konkurencje, w których rywalizowały ze sobą drużyny składające się z reprezentantów samorządu, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów. A na zakończenie uroczystości wszyscy odtańczyli popularną ... "belgijkę".
BANWI