wtorek, 19 czerwca 2018

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY:

15 czerwca wystartowały kolejne konkursy Funduszu 

.
Na dofinansowanie inicjatyw i projektów ze sfer pożytku publicznego (mini-granty do 500zł i granty do 5000zł), na wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych (granty do 5000zł).

Szczegóły dotyczące konkursów (wraz z regulaminem i FAQ) dostępne są na stronie: www.akumulatorspoleczny.pl .

Nabór trwa do 15 lipca 2018 (dla wniosków o dotacje na rozwój organizacji - do 15 sierpnia 2018).

Zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych (od 25 czerwca) i korzystania z możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem (opcja dostępna do 3 dni przed zakończeniem naboru)!

W razie pytań oczywiście służymy pomocą.


Operatorzy Funduszu 
AKUMULATOR SPOŁECZNY

Zestawienie tygodniowe z działań ratowniczych Komendy Powiatowej PSP w Malborku

Na terenie powiatu malborskiego

mł. bryg. Robert Licznerski

W dniach od 11.06.2018 r. do 17.06.2018 r. zanotowano:

Pożary: pożary śmieci na poboczu drogi,   pożar drzewa.

Miejscowe Zagrożenia: gniazdo os, otwarcie mieszkania,  kolizja drogowa(dwóch pojazdów osobowych), wypadek  drogowy, pęknięty konar drzewa, żmija pod kojcem dla psa, gniazdo szerszeni, otwarcie zatrzaśniętych drzwi pokojowych, skoczek z mostu do rzeki Nogat.

Alarm fałszywy: rzekomym gniazdem szerszeni w drzewie okazały się latające w pobliżu drzewa chrabąszcze.

Dnia 11.06.2018 o godz. 16:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym dwóch pojazdów na DK22 w  miejscowości Stare Pole.

Po dojeździe zastępu SLRt z OSP Stare Pole zastano dwa samochody osobowe po wypadku drogowym (najechanie na tył pojazdu)jeden pas jezdni zablokowany. Jedna osoba poszkodowana uskarża się na ból kręgosłupa, pozostałe dwie osoby biorące udział w zdarzeniu nie odniosły obrażeń. Patrol Policji na miejscu zdarzenia kieruje ruchem. 

Działania polegały na:  Udzieleniu pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Dojazd zastępów GLBARt i GBA 2,5/16 z JRG Malbork do miejsca zdarzenia. Odłączenie akumulatorów w rozbitych pojazdach.  Przyjazd na miejsce  ZRM. Przekazanie osoby poszkodowanej dla ratownictwa medycznego. Usunięcie resztek powypadkowych. Od dysponowanie zastępów z JRG Malbork. Na miejscu pozostaje zastęp z OSP Stare Pole. Pomoc w załadunku rozbitego pojazdu na lawetę pomocy drogowej.

Straty oszacowano na ok. 6 tyś zł.
W zdarzeniu brały udział: 2 zastępy z JRG Malbork i 1 z OSP Stare Pole
Czas trwania akcji: 46 min.

Dnia 16.06.2018 o godz. 19:16 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie który z mostu skoczył do rzeki Nogat.

Po dojeździe zastępu GBA 2,5/16 do miejsca zdarzenia zastano mężczyznę po skoku z mostu drogowego do rzeki Nogat. Mężczyzna wyszedł z wody o własnych siłach (świadomy, krążeniowo i oddechowo wydolny, pod wpływem alkoholu) odmówił przebadania przez ratowników i udzielenia KPP. Od dysponowanie zastępu SLRR udającego się do miejsca wodowania łodzi.
Działania polegały na: powiadomieniu i dojeździe do miejsca zdarzenia patrolu Policji. Zadysponowanie ZRM do miejsca zdarzenia w celu zbadania stanu psychofizycznego mężczyzny. 

W zdarzeniu brał udział: 2 zastępy z JRG Malbork
Czas trwania akcji: 34 min.
mł. bryg. Robert Licznerski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

70-lecie istnienia

CEZ

.
Centrum Edukacji Zawodowej obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Placówka zajmująca się kształceniem zawodowym młodzieży, kontynuuje wieloletnie tradycje warsztatów dawnej szkoły zawodowej i późniejszego Zespołu Szkół Technicznych. 

CEZ nie tylko uczy zawodu, ale prowadzi też ośrodek egzaminacyjny. Centrum cały czas poszerza swoją ofertę i unowocześnia bazę, by sprostać wymogom współczesnego rynku pracy.

Historia kształcenia zawodowego w Malborku 

rozpoczęła się w 1948 roku, gdy w piwnicy budynku szkolnego przy ul. 17 Marca (dziś budynek Sądu Rejonowego) Teodor Zybko zorganizował zalążki szkolenia praktycznego. Zajęcia odbywały się początkowo w strukturze Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, później w Zespole Szkół Zawodowych im. Janka Krasickiego,  a następnie, po przemianowaniu placówki, w Zespole Szkół Technicznych na ul. Narutowicza. Placówka oświatowo-wychowawcza nazywana „Warsztatami Szkolnymi” działała do 2002 roku, a jej zadania kontynuowało najpierw Centrum Kształcenia Praktycznego, a od 2004 roku Centrum Edukacji Zawodowej. W ramach CEZ działa obecnie CKP, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

- Początki kształcenia zawodowego w Malborku nie były łatwe - wspomina Ireneusz Skrobisz, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Technicznych w latach 1979-2002. - Budynek szkolny przy ul. 17 Marca był zniszczony działaniami wojennymi i trzeba było go dostosować do zajęć szkolnych. Pomieszczenia w piwnicy były niewystarczające, więc „filiami” warsztatów szkolnych stał się budynek przystani żeglarskiej nad Nogatem, przy siedzibie Urzędu Miasta, a także budynek przy ul. Wareckiej, gdzie później mieścił się Zakład Oczyszczania Miasta. Materiały, sprzęt i narzędzia niezbędne do organizowania praktycznej nauki zawodu pozyskiwano od osób prywatnych oraz wydobywano z gruzowisk po budynkach zniszczonych w czasie wojny. Często też sami uczniowie i nauczyciele przynosili własne narzędzia.

Transporty materiałów, półfabrykatów, czy gotowych wyrobów między filiami odbywały się przy pomocy wózków ręcznych. W ten sam sposób dostarczano ciepłą wodę do mycia rąk. Trafiała ona ze szkolnego internatu, który funkcjonował przy ul. Mazurów od 1952 roku.

W 1957 roku warsztaty szkolne zostały przeniesione do zdewastowanego działaniami wojennymi budynku przy dawnej ul. Karola Marksa, a dziś ul. gen. de Gaulle’a. Remont obecnej siedziby CEZ kosztował wówczas 7,2 mln zł, ale od samego początku placówka podjęła się wstępnej produkcji  wyrobów dla przemysłu okrętowego (skrzynki przekładniowe do sterowania mechanizmów okrętowych, złącza przegubowe, itp.). Modernizacja  Warsztatów Szkolnych była kontynuowana w latach 1972-1978. Dobudowano wówczas budynki „B” i „C” oraz łącznik i garaże.

Kierownikami Warsztatów Szkolnych byli kolejno: Teodor Zybko (1948-1972), Roman Hrywniak (1972-1988), Jerzy Zieliński (1988-1991), Antoni Zawadziński (1991-1994), Jan Kulecki (1994-1998), Janusz Bednarz (1998-2000) oraz Waldemar Kuliński (2000-2002).

Nowa edukacyjna rzeczywistość


Waldemar Kuliński w 2002 roku wprowadził Warsztaty Szkolne w nową edukacyjną rzeczywistość, obejmując kierownictwo nad Centrum Kształcenia Praktycznego, które w 2004 roku przeistoczyło się w Centrum Edukacji Zawodowej. Placówką kieruje do dziś.

- Dziś obchodzimy 70-lecie Centrum Edukacji Zawodowej, ale czujemy się kontynuatorami Warsztatów Szkolnych, które działały przy Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Technicznych - mówi Waldemar Kuliński, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej. - Przyświeca nam ten sam cel: uczenie młodych ludzi praktycznego zawodu i wychowywanie dobrych pracowników. Jednocześnie podążamy za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy, chcąc sprostać jego oczekiwaniom. Dziś nie tylko uczymy zawodu, ale jesteśmy też ośrodkiem egzaminacyjnym dla specjalistów z różnych branż. Zapewniamy naszym uczniom także praktyki.

Zespół trzech placówek oświatowych

Centrum Edukacji Zawodowej to zespół trzech placówek oświatowych. Celem Centrum Kształcenia Praktycznego jest głównie realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych na podstawie porozumień zawartych ze szkołami. CKP dysponuje: dwiema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, dwiema pracowniami elektronicznymi, pracownią instalacji elektronicznych, pomiarów elektrycznych, instalacji elektrycznych, spawalniczą, dwiema gastronomicznymi wraz z zapleczem socjalnym, pracownią do nauki w zawodzie technik mechanik lotniczy i technik awionik oraz dwiema pracowniami fryzjerskimi.

Głównym celem Centrum Kształcenia Ustawicznego jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programów nauczania szkół i kursów. W CKU funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym osoby dorosłe mogą uzyskać wykształcenie średnie wraz z maturą.


W ramach Centrum Edukacji Zawodowej 


funkcjonuje też Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych młodocianych pracowników, w zakresie realizacji celów i zadań Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Do zadań Ośrodka należy dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, które nie mają możliwości zrealizowania przedmiotów zawodowych.
ODiDZ kształci uczniów w następujących zawodach: elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, drukarz, introligator, piekarz, kucharz, krawiec, fryzjer, stolarz, ślusarz, blacharz samochodowy.

CEZ dysponuje 22 pracowniami, a zawodu uczy w nim 21 nauczycieli praktycznej nauki zawody, w tym 13 z uprawnieniami egzaminatorów zewnętrznych egzaminów zawodowych.

- W Centrum Edukacji Zawodowej tygodniowo naukę pobiera około 400 uczniów. Wykwalifikowana kadra dba o to, by nasi uczniowie wchodzili na rynek pracy bardzo dobrze przygotowani do zawodu - mówi Waldemar Kuliński. - Jednocześnie cały czas rozwijamy naszą placówkę. Przystąpiliśmy do unijnego projektu „Zostań ZAWODOWCEM”, w ramach którego powstała już nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. To obecnie niezbędna inwestycja, potrzebna do nauki zawodu mechanik obróbki skrawaniem. Ale to nie wszystko. Od nowego roku szkolnego będziemy dysponowali też nowoczesną pracownią diagnostyki samochodowej, a także najnowocześniejszym wyposażeniem pracowni elektronicznej. Wiemy, czego oczekują pracodawcy i nowoczesny rynek pracy, a także wiemy, jak wykształcić dobrego pracownika.

Informacja prasowa Centrum Edukacji Zawodowej

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy  Powiatowej Policji w Malborku prowadzi poszukiwania uznając za osobę zaginioną

ARKADIUSZA BEDLIŃSKIEGO – lat 42, który wyszedł z domu w dniu 14.06.2018 r. ok. godz. 6:30 i do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

RYSOPIS:wzrost: 176 cm, średniej budowy ciała, waga: 75 kg, włosy ciemny  blond, proste, krótkie twarz owalna, uszy przyległe, nos prosty. 

W chwili zaginięcia ubrany był w kombinezon roboczy koloru granatowego.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej należy kierować osobiście lub telefonicznie do Komendy Powiatowej Policji w Malborku tel. 55 270-28-22 lub pod numer alarmowy 112 do najbliższej jednostki Policji.


Potwierdzili przed chwila mł.asp.Sylwia Kowalewska
oraz  dyżurny KPP 

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji 
w Malborku. Kontakt w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30. 

W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta prosimy dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych na numer telefonu komórkowego: 603651204

Tak naprawdę weekend należał do MMM - Muzeum Miasta Malborka

"Miasto ludzi - ludzie miasta, Marienburg-Malbork" 

.
Kiedy odjąć koncertową publiczność w piątek i koncerty, sportowców, rowerzystów w cyklicznym rajdzie Bogdana Mądera sobotę i kilkoro innych rzeczy – choć niezwykle fajnych i istotnych – to z całokształtu Dni Malborka wyłoni się … Muzeum Miasta ze swoją ofertą i uroczystą inauguracją wszystkiego.

Oto niepodzielnie królowało w niedzielę, ale i w sobotę miały miejsce istotne dla miasta i MMM wydarzenia. 

Oto uroczyście i „koncertowo” została w sobotę zainaugurowana wystawa "Miasto ludzi - ludzie miasta, Marienburg-Malbork". Tym samym zamykając pewien etap w historii Malborka. 

Jeśli chcecie Państwo sobie przypomnieć jak to było w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku, i jak w tym - wystarczy poprzeglądać zarejestrowane przez tv Malbork relacje z Sesji Rady Miasta i … i wszystko będzie jasne.  Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymywał. 

W sobotnie popołudnie w podczas uroczystości nie było już istotne kto wojował, kto lobbował. Wszak to już przeszłość, muzeum powstało i … ma się dobrze.

Tyle że wreszcie pokazało pierwszy raz cząstkę swoich zasobów, potencjału który drzemie w takich trzech literkach MMM (Muzeum Miasta Malborka). 

Było uroczyście i międzynarodowo – bowiem bez przychylności i wspólnej pracy Niemców i Polaków nie byłoby co marzyć o przywiezieniu z Hamburga zbiorów. Trzeba dodać, że trudnej pracy i czasem determinacji. 

Tak oto w sobotę 16 czerwca było uroczyście, miło i z podziękowaniami, przemowami i pierwszymi emocjami z wystawy. Ludzie Miasta – to dobry tytuł bo jak gdyby przedłużeniem jego byli ci, którzy się do tej fizyczności obecnej ekspozycji przyczynili – ludzie pasjonaci, firmy z Malborka. Całość dopięta na ostatni zdaje się guzik. Bowiem malkontenci znajdą się zawsze. 

Ale i za ciosem było także spotkanie z Ryszardem Rządem, autorem książki "Bedeker malborski 1845 - 1945", której wydawcą jest … Muzeum Miasta Malborka. Słowem weekend a w każdym bądź razie cała niedziela należała niepodzielnie do MMM. 

BANWI


sobota, 16 czerwca 2018

Poetycko-muzyczny rollercoaster

Ewa Poniznik & Zbigniew Wojciechowicz 

Dominika Lewicka-Klucznik

Czerwcowa Elbląska Scena Literacka będzie spotkaniem poświęconym miłości, rozterkom, erotyce w bardzo improwizowanej muzyczno-poetyckiej formie. Na poetycko-muzyczny rollercoaster zapraszamy do elbląskiego Klubu Muzycznego Mjazzga (ul. Kowalska 1-2C)

23 czerwca o godzinie 20.00


Ona – piękna, młoda i zdolna. On – ani nie piękny, ani tym bardziej młody, może trochę zdolny. W programie „Rollercoaster”. 

10 razy już w Polsce, tym razem - ten 11. już raz - w Elblągu. Ona – pisze, bawi się w teatr. On – pisze, gra i śpiewa. „Rollercoaster” to poetycko-muzyczno-teatralno-odpustowy (w dużej mierze improwizowany) performance z udziałem publiczności. Wybuchowa mieszanka poezji, muzyki, teatru, poetyckich zabaw i gier. Nieprzewidywalny i nie do końca grzeczny… Tylko dla pełnoletnich!

Ewa Poniznik mieszka i pracuje w Gdańsku. Absolwentka Filologii Rosyjskiej i Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka Instytutu im. A.S. Puszkina w Moskwie. Wyróżniana i nagradzana w ogólnopolskich konkursach poetyckich i turniejach jednego wiersza. Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska (2016) oraz Marszałka Województwa Pomorskiego (2017) w dziedzinie kultury. Tłumaczona na język białoruski. Publikowała w „Blizie”, „Autografie”, białoruskim dodatku do gazety „Nowy Czas” „Literaturnaja Biełarus”, „Fabulariach”, „Akancie”, „Migotaniach”, „Prowincji” oraz w antologiach pokonkursowych. Wydała arkusz poetycki „czas teraźniejszy niesumienny” (2011) oraz tom wierszy „Poza nocą” (2017). Zakochana w kotach i Białorusi.

Zbigniew Wojciechowicz  (ur. w 1971 r. w Białogardzie) – poeta. Mieszka w Policach. Wiersze publikował w pismach literackich i antologiach. Wydał tomy wierszy: Anioły bliźniacze (2008), Orwo (FORMA 2011). Wkrótce w Wydawnictwie FORMA ukaże się kolejny tom wierszy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Dominika Lewicka-Klucznik
Stowarzyszenie Alternatywni

piątek, 15 czerwca 2018

W ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2018

Bądź zdrów -3 miesięczna metamorfoza

.
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Malborka, którzy zdążyli dokonać swojej rejestracji do wczoraj! Zgłoszeni chętni przejdą proces rekrutacji dzisiaj i jutro (t.j 15-16.06br) Do projektu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 50 osób, których BMI odbiega od normy.

Uczestnicy projektu "Bądź zdrów- 3 miesięczna metamorfoza" otrzymają bezpłatną kompleksową opiekę specjalistów, m.in. 36 h godzin treningów (trampoliny, trening funkcjonalny, fitness, TRX) z profesjonalnymi trenerami w sali fitness znajdującego się na ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork ( w budynku Centrum Zabawy i Edukacji Pozytywka), spersonalizowany program żywieniowy przygotowany przez dietetyka z Poradni Przyjazny Dietetyk, a także masaż prowadzony przez Harmony Massage, a dzieci uczestników podczas treningów rodziców mogą spędzić czas pod opieką animatora w Centrum Zabawy i Edukacji Pozytywka.

Celem projektu jest  szeroko pojęta promocja zdrowego stylu życia i dbania o dobre samopoczucie. Projekt daje szansę uczestnikom na zmianę wizerunku, nabranie pewności siebie, a nawet zmianę swojego życia.

REGULAMIN PROJEKTU - kliknij

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wielorzecze”

Czekamy na wiersze - ostatni dzwonek

Dominika Lewicka-Klucznik

Wrzesień się zbliża powoli, a my zachęcamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Wielorzecze”. 

To jeden z ważniejszych elementów szóstej edycji Festiwalu Literackiego, który odbędzie się w dniach 20-23 września. Na laureatów czekają nagrody finansowe oraz wyjątkowe statuetki. 
Na zestawy konkursowe w trzech kategoriach: młodzież (15-19 lat), dorośli, poeci regionu (autorzy z Warmii, Żuław, Powiśla) czekamy tylko do dzisiaj 15 czerwca (decyduje data stempla pocztowego). 

Teksty będzie oceniać jury zasiądą: Wojciech Kass, Radosław Wiśniewski i Kamila Łyłka-Kosińska, a szczegóły można znaleźć w regulaminie [link: https://goo.gl/YKUdaK] oraz na fanpage Festiwalu Literatury Wielorzecze.

Masz jeszcze czas, żeby napisać lub wyciągnąć z szuflady wiersze i wysłać do nas próbkę swojej twórczości. I spotkajmy się na Wielorzeczu.

Projekt „VI Festiwal Literatury Wielorzecze” został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Elbląg oraz Fundacji PZU.


Dominika Lewicka-Klucznik
Stowarzyszenie Alternatywni 

Panel dyskusyjny

Poświęcony zjawisku migracji

.
Zarząd Powiatu Malborskiego zamierza powołać grupę roboczą, która będzie współpracowała na poziomie województwa na polu przygotowania instytucji samorządowych do skutecznego działania w zakresie migracji obcokrajowców. Rozmowy na ten temat zapoczątkował panel dyskusyjny w Starostwie Powiatowym poświęcony zjawisku migracji na terenie powiatu.


„Trzy kroki do integracji na Pomorzu” 

To nazwa projektu realizowanego przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Projekt ma pomóc podnieść kompetencje jednostek samorządu terytorialnego na rzecz integracji imigrantów.

- Zjawisko migracji i przemieszczania się po Polsce imigrantów, głównie z Ukrainy, ma tendencję wzrostową - mówi Mirosław Czapla, starosta malborski. - Firmy z całej Polski, także z powiatu malborskiego, zaczynają odczuwać problem braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a to powoduje, że pracodawcy będą coraz częściej korzystać z usług obcokrajowców. My, jako powiat malborski, musimy być na ewentualne przybywanie imigrantów przygotowani, dlatego zamierzamy powołać specjalną grupę roboczą, która będzie rozpoznawała potrzeby i ewentualne bariery w zakresie pomocy i integracji obcokrajowców.

W Starostwie Powiatowym w Malborku odbył się już panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli m.in. Andrzej Kowalczys, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Izabela Jezierska, wicedyrektor ds. organizacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz pracownice Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek - Marta Siciorek, Waja Jabłonowska oraz Natalia Malyk.


- Panel miał na celu przyjrzenie się sytuacji imigrantów oraz dokonania próby oceny problemów z tym związanych.  Pozwolił nam na zrozumienie i zarządzanie zjawiskiem, precyzyjne określenie kompetencji instytucji powiatu malborskiego. Uzyskaliśmy także informacje na temat zakresu wsparcia instytucji, pracodawców i imigrantów. Bardzo ważnym tematem, któremu musimy sprostać, jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz podjęcie działań przygotowujących na przyszłość - mówi Bogusława Luterek, sekretarz powiatu malborskiego.

Potrzeba szybkiego reagowania

Władze województwa pomorskiego zauważają, że w 2017 roku nastąpił wzrost migracji w stosunku do roku wcześniejszego, co generuje potrzebę szybkiego reagowania na wielu płaszczyznach społecznych.

 Dotyczy to: rynku pracy (imigracja zarobkowa, legalizacja pracy, bezpośrednie zatrudnienie, rola pracodawców, agencji pośredniczących itp.), edukacji (obowiązek szkolny dzieci imigrantów, ich integracja,  potrzeba kursów z  języka polskiego, wsparcie dla szkół itp.), integracji (brak oferty dla imigrantów w celu asymilacji i zapoznania z kulturą lokalnych społeczności, udział imigrantów w wydarzeniach sportowych itp.), zdrowia (brak wiedzy imigrantów do czego mają prawo, zapisy do przychodni, wizyty na SOR/szpitalu, szczepienia ochronne dzieci, umowy bez ubezpieczeń, brak wiedzy w placówkach medycznych) oraz rynku lokalowego (zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych).

- Brak wiedzy będzie rodzić w przyszłości wiele problemów dla samorządu i mieszkańców, dlatego my już dzisiaj chcemy czynnie uczestniczyć wraz z innymi powiatami naszego województwa w pracach dotyczących przygotowania stosownych procedur w zakresie migracji oraz wspólnych standardów obsługi - mówi Mirosław Czapla, starosta malborski.


Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku