sobota, 10 marca 2018

Budżet Obywatelski Malborka - czwarta edycja!

Ruszyła czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego! Do dyspozycji mieszkańców jest 500 tys. zł.
Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć te pieniądze! Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Twojego miasta. Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2019 roku?

Czym jest budżet obywatelski?

.
Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. 

Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców miasta zadań istotnych z ich punktu widzenia oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu Miasta Malborka w ramach posiadanych środków.

Co można sfinansować?

W ramach budżetu obywatelskiego można będzie sfinansować zadania, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. 

Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Miasta Malborka, w szczególności zadanie takie jak:
budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Kto może złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego?

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Malborka zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terytorium miasta Malborka, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 1 marca 2018 r., ukończyli 16 lat.

Kto może głosować na zadanie?

Podobnie jak przy składaniu wniosku, mieszkańcy miasta Malborka zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terytorium miasta Malborka, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 1 marca 2018 r., ukończyli 16 lat.

Jaka jest kwota budżetu obywatelskiego na rok 2019?

W projekcie budżetu miasta Malborka na 2019 r. na realizację budżetu obywatelskiego przewidziana jest kwota 500.000 zł

https://malbork.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/zasady-ogolne

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt. Dowiedz się, jak zgłosić projekt
Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty. Sprawdź, jak oddać głos. (Kliknij obrazek)
https://malbork.budzet-obywatelski.org/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz