sobota, 12 stycznia 2019

Brązowa Tarcza w Rankingu Liceów i Techników - fundacji Perspektywy 2018

Dla I Liceum  Ogólnokształcącego  im.Henryka  Sienkiewicza 

Agnieszka Kuper
10 stycznia 2019 roku w  Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018.  

Nagrodzonym szkołom gratulowali m.in.: parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, dyrektorzy OKE, reprezentanci komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, przedstawiciele władz samorządowych i edukacyjnych. 

 Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych  oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. 
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. 

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

http://licea.perspektywy.pl/2019/
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy. Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami wyróżnione  szkoły mają prawo używać  tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2018 i związanego z tym graficznego znaku jakości.

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza szkoła zdobyła Brązową Tarczę (do Srebrnej zabrakły nam tylko cztery miejsca) jako jedyna ze szkół w powiecie malborskim. Mieliśmy już taką tarczę w 2014, 2015, 2016 roku. Ostatnio byliśmy na 47.miejscu w województwie pomorskim, natomiast teraz jesteśmy na miejscu 29. To naprawdę duże wyróżnienie, z którego bardzo się cieszymy, zwłaszcza że skład Kapituły był bardzo znaczący:

http://licea.perspektywy.pl/2019/kapitula-rankingu
SKŁAD KAPITUŁY
Przewodniczący 
Prof. dr hab. Jan Łaszczyk, przewodniczący Kapituły Rankingu, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
Gospodarz: 
prof. Stefan Kwiatkowski – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
Komisja ds. Kształcenia KRASP  
prof. Anna Wypych-Gawrońska – rektor Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Bohdan Macukow – Politechnika WarszawskaPrzedstawiciele komitetów głównych olimpiad Halina Limanówka – Wiedzy o Żywieniu i Żywności Magdalena Dąbrowska – Języka Rosyjskiego dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – Wiedzy Ekologicznej dr Takao Ishikawa – Biologicznej Janusz M. Kowalski – Wiedzy Technicznej Małgorzata Sikorska – Geograficzna prof. Marek Orlik – Chemiczna dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek – Języka Francuskiego prof. Andrzej Radecki – Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Andrzej Szymczak – Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej dr Mariusz Włodarczyk – Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności prof. Andrzej Sołtan – Astronomiczna Jan Wawrzyniak – Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich dr inz. Magdalena Kruk – Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Anna Sienkiewicz-Rogowska – Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej dr inż. Bogusław Wiśniewski – Wiedzy Elektrycznej Okręgowe Komisje Egzaminacyjne 
Dyrektorzy OKE Anna Frenkiel – Dyrektor OKE w Warszawie Lech Gawryłow – Dyrektor OKE w Krakowie Jolanta Gołaszewska – Dyrektor OKE w Łomży Marcjanna Klessa – Dyrektor OKE Poznań Irena Łaguna – Dyrektor OKE w Gdańsku Piotr Świędrych – Dyrektor OKE we Wrocławiu Danuta Zakrzewska – Dyrektor OKE w Łodzi Robert Wanic – Dyrektor OKE w Jaworznie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej Roksana Tołwińska – Zastępca Dyrektora w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji Agnieszka Mokrogulska – Główny Specjalista, Departament Podręczników, Programów i Innowacji 
Fundacja Edukacyjna Perspektywy Waldemar Siwiński – Prezes Zarządu

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza