piątek, 1 lutego 2019

Segregacja odpadów

"Proszę uświadomić sobie wagę problemu ..."

.
Mówił m.in w ten sposób Władysław Krawczyk prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku. Mówił o problematyce z jaką się mierzy i pokonuje cały kraj w związku z gospodarką odpadami a więc Malbork również.


Do tematu wrócimy, bowiem Malbork  póki co, daje sobie radę. Ale nie ma co ukrywać - trudności się będą piętrzyć we wszystkich możliwych zakresach.  I te logistyczne, a i wchodzące przepisy nie ułatwią nam wszystkim życia.  

Potrzebna konsolidacja wysiłków zarówno tych instytucjonalnych oraz obywatelskich. 
Problemów jest różnych sporo, jednym z kłopotliwych, którym my jako mieszkańcy Malborka moglibyśmy się zmierzyć sprawniej - to;

Segregacja odpadów 

Niestety nie pomagają żółte kartki na śmietnikach za uporczywe mieszanie odpadków. Co w gospodarstwach (nieruchomościach) indywidualnych  jest przestrzegane i zgodne z deklaracjami - to już w  śmietnikach budynków wielorodzinnych niestety nie zawsze. Ale przecież nie chodzi tu o to, by karać. Na tym nikt nie zyskuje. Tracimy wszyscy a z problemem musimy się z mierzyć i tak. 

Śmieci są i będą coraz droższe (gospodarka nimi pociągać będzie coraz większe koszty).  To co możemy na tu i teraz sami zrobić - to przestrzegać rygorystycznie selekcję. Więc spróbujmy sobie przypomnieć. 
Więcej na ten temat już wkrótce 
ABAH

Gdzie co i jak ze śmieciami w Malborku

Sposób świadczenia usług: 
  • PSZOK służy wyłącznie do odbioru odpadów selektywnie zebranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. 
  •  PSZOK jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. W soboty, w godzinach od 9:00 do 12:00. 
  • Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. 
  • PSZOK przyjmuje nieodpłatnie z nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie zebrane takie jak: chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady rozbiórkowe i budowlane, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. 
  • W przypadku dostarczenia odpadów budowlano - rozbiórkowych w formie zmieszanej, mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust 9. 
  • Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. 
  • Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane w sposób wskazujący rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać. 
  • W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 9. 
  • Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe do PSZOPK oraz na swojej stronie internetowej. Cennik będzie także dostępny na stronie internetowej urzędu miasta. 
  • Punktami selektywnej zbiórki przeterminowanych leków są wytypowane apteki: 
a) "MEDERI PLUS", ul. Kotarbińskiego 10, Malbork b) "ZAMKOWA", ul. Jasna 10, Malbork c) "MALBORSKA", ul. Słowackiego 75, Malbork d) "MELISA", ul. Michałowskiego 23C, Malbork e) "Południe", ul. Konopnickiej 23, Malborkf) "Kałdowo", ul. Solskiego 1, Malbork g) "GEMINI", ul. Kościuszki 48, Malbork h) "APTEKA ŚW. JANA", ul. Konopnickiej 12, Malbork i) "APTEKA EURO-PHARM", ul. Kościuszki 40, Malbork j) "Alba" ul. Słowackiego 71/1, Malbork k) "APTEKA MEDICAL", ul. Dworcowa 17, Malbork l) "APTEKA DR.MAX", ul. Kościuszki 16, Malbork m) APTEKA ul. Chopina 3, Malbork

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz