czwartek, 2 sierpnia 2018

Co wolno a co nie

Działalność odpłatna organizacji pozarządowej 

.
Organizacje pozarządowe mogą, pod pewnymi warunkami, prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego. Zapoznaj się z infografiką na ten temat. Łatwiej będzie zrozumieć, jak działa to uprawnienie organizacji pozarządowych.

Opłata za zajęcia sportowe w formie darowizny

Odradzamy! Jest alternatywa

Od wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe mogą prowadzić sprzedaż w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego, czyli bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Czasem jednak organizacja nie wie, że może prowadzić działalność odpłatną i próbuje „sprzedać” swoje usługi na różne inne sposoby. Nie zawsze legalnie.

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK NGO.PL ; (kliknij źródło) 

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego (art. 888) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Mówiąc prościej, z darowizną mamy do czynienia wtedy, gdy dajemy coś innym (coś, co jest naszą własnością), nie oczekując niczego w zamian.

Organizacja pozarządowa (w tym klub sportowy - jak w pytaniu) może przyjmować darowizny. Warto na marginesie przypomnieć, że jeśli jej cele statutowe mieszczą się w 39 sferach zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4) i darowizna jest przekazana w formie przelewu, darczyńca może nawet odliczyć sobie darowaną kwotę od podstawy opodatkowania, dzięki czemu zapłaci mniejszy podatek dochodowy.


Nie jest jednak darowizną opłata za udział w zajęciach organizowanych przez klub. Chyba że wpłata jest naprawdę dobrowolna, a uczestnik może wziąć udział w zajęciach także wtedy, gdy nie wpłacił darowizny.

"Rzeczywistość codzienna" niestety też bywa taka

Opłata za zajęcia sportowe w formie darowizny


99% znanych mi klubów/akademii piłkarskich nie prowadzących działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności pożytku publicznego ściąga comiesięczną daninę od rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach pod nazwą "dobrowolne wpłaty rodziców" , "comiesięczne składki członkowskie" lub właśnie darowizny pod takimi tytułami wpłaty te widnieją w sprawozdaniach finansowych.Oczywiście wpłaty te nie są ani dobrowolne tylko są odpłatnością za zajęcia sportowe.

Cały ten manewr dokumentujący dobrowolność wpłat służy obejściu wymogów zgłoszenia odpłatnej działalności pożytku publicznego jak i WYŁUDZENIU dotacji państwowych dla klubów niepobierających opłat od uczestników zajęć. Wyśle, że wiedzą o tym wszyscy od urzędników MSiT jak i Urzędów Skarbowych czy urzędników samorządowych,którzy wolą nie robić nic i mieć święty spokój.
Adam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz